ekint embléma

A veszélyhelyzet „soha nem érhet véget” (álláspont)

álláspont 2021-05-03 Fb Sharing

Avagy sörözni és meccset nézni nagy tömegben is szabad, tüntetni azonban még biztonságosan is tilos. Az Eötvös Károly Intézet álláspontja.

Miközben a kormány a Parlament asszisztálásával hatalmas mértékű közvagyon „eltüntetéséről”, azaz vagyonkezelő alapítványokhoz való kiszervezéséről döntött, és tovább faragta az egyre szűkülő egyetemi autonómiát, április 20-án benyújtotta azt a törvényjavaslatot is, amely a rendkívüli jogrend sokadik meghosszabbításával további hosszú hónapokra fenntartaná a rendeleti kormányzás lehetőségét. Az alábbiakban röviden bemutatjuk, hogy milyen veszéllyel is jár alapjogaink gyakorlására és a kormányzattal szembeni kritikus vélemények megfogalmazására a T/15997. számú törvényjavaslat elfogadása.

Emlékeztetésképpen: a kormány még tavaly márciusban döntött először a rendkívüli jogrend (az ún. veszélyhelyzet) bevezetéséről arra hivatkozással, hogy a koronavírus-járvánnyal szembeni hatékony küzdelem gyors és hatékony kormányzati cselekvést kíván. Az Alaptörvény értelmében veszélyhelyzetben a kormány rendeleti úton kormányozhat, és ennek keretében „egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.” [Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdés] Rendkívüli jogrend idején tehát a kormány lép elő elsőszámú döntéshozó szervvé, és szükség esetén a demokrácia normális működése során elsődleges döntéshozóként funkcionáló, a népakaratot leginkább megtestesítő, így a legerősebb demokratikus legitimitással rendelkező Országgyűlés döntéseit is felülírhatja. Veszélyhelyzetben az Országgyűlés szerepe tehát korlátozott, ugyanakkor kormányzati ellenőrző funkciója nem szűnik meg teljesen: az Alaptörvény értelmében például a kormány által meghozott intézkedések hatályban tartásához az Országgyűlés jóváhagyása szükséges. Ezt az ellenőrző szerepet üresítette ki teljesen a 2020. március 30-án elfogadott első Felhatalmazási Törvény, amelyben az Országgyűlés időkorlát nélkül adott jóváhagyást ahhoz, hogy a kormány a vírushelyzetre hivatkozással meghosszabbítsa a már elfogadott és a jövőben elfogadásra kerülő veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatályát – ami parlamenti jóváhagyás nélkül csak 15 napra terjed ki. A még meg nem alkotott rendeletek hatályának meghosszabbításához az Országgyűlés előre megadta a hozzájárulást, amely lépés önmagában ellentétes az Alaptörvény szövegével.

A rendkívüli jogrend formálisan 2020 nyarán megszűnt, de a járványadatok romlására hivatkozással a kormány novemberben újra kihirdette a veszélyhelyzetet. Menetrendszerűen érkezett is az újabb, második Felhatalmazási Törvény, amelyben az Országgyűlés ismét egyetlen aktussal – így az Alaptörvény szövegével ellentétes módon – jóváhagyta a már kibocsátott és a jövőben kibocsátani tervezett kormányrendeleteket és azok hatályának meghosszabbítását, a második alkalommál immár nem korlátlan időre, hanem „csak” 90 napra. A tavaszi, korlátlan idejű parlamenti felhatalmazást, amely nemcsak a határidőt, hanem a cselekvési lehetőséget illetően is érdemi korlátok nélküli jogalkotási mozgásteret biztosított a kormány számára, komoly nemzetközi kritikák érték.  Így ősszel a Fidesz-KDNP már nyugodtan hivatkozhatott arra, hogy az újabb veszélyhelyzeti rendeletalkotási felhatalmazás határozott időre szól, ami jelentősen megköti a kormány kezét. A második, novemberi Felhatalmazási Törvény ugyan időben formálisan behatárolta a kormány cselekvési lehetőségét, tartalmi értelemben újra rendkívül széles hatalmat biztosított a végrehajtó hatalom számára.

A második felhatalmazást a rendkívüli jogrend fenntartásának indokoltságára hivatkozással az Országgyűlés 2021 februárjában újabb 90 nappal meghosszabbította, és így érkeztünk el a fent említett T/15997. számú javaslathoz, amely további hónapokra, a javaslat szövege szerint a „2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napig” fenntartja a veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatályát.

Miért is probléma mindez? Az elmúlt bő egy évben megtanulhattuk, hogy a Fidesz-KDNP kormány a rendkívüli jogrendet elsősorban nem a járvány elleni védekezésre, hanem saját hatalmának megerősítésére használja. Ezt mutatja, hogy döntések sora született, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a járványkezeléshez, hanem a politikai ellenzék hatékony működésének akadályozását, a politikai és civil ellenőrzés különböző formáinak elfojtását, valamint a nem kormánybarát csoportok emberi jogainak indokolatlan korlátozását szolgálják. A veszélyhelyzeti rendeletek között találjuk azt az intézkedést, amely (1) indokolatlanul hosszú, kétszer 45 napos határidőhöz köti a közérdekű adatok kiadását [521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet], (2) jelentősen csökkenti a helyi önkormányzatok működéséhez szükséges forrásokat [429/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet; 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet], (3) a tanév felfüggesztésével fenyegeti a „modellváltásnak” ellenálló egyetemek hallgatóit [522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet].

A veszélyhelyzetre hivatkozással kiadott rendelet tiltja továbbá mindenfajta gyűlés megtartását, amely ténylegesen a gyülekezési jog gyakorlásának felfüggesztését és a szabadtéri tüntetések megtartásának teljes tilalmát jelenti. A Felhatalmazási Törvények pedig maguk rendelkeznek arról, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt nem lehet népszavazást kezdeményezni vagy időközi választást tartani. Mindaddig tehát, amíg a kormány fenntartja a veszélyhelyzetet, szüneteltetheti a politikai jogok gyakorlását. Ezek azok a jogok, amelyek birtokában tiltakozhatnánk a súlyosan jogkorlátozó, diszkriminatív és önkényes kormányzati lépések sora ellen. Mindez pedig kiegészül a szólásszabadság korlátozásával is, ugyanis éppen rendkívüli jogrend idején alkalmazandó a rémhírterjesztés új tényállása, amely akár ötévi szabadságvesztéssel is fenyegeti az a személyt, aki „valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely alkalmas arra, hogy a védekezés eredményességét akadályozza vagy meghiúsítsa”. Ez utóbbi tényállás, ahogy arra már sokan rámutattak, alkalmas arra, hogy korlátozza a szabad információáramlást, elnémítsa a kormányzattal szemben kritikus hangokat, öncenzúrára vagy óvatosságra kényszerítse az újságírókat és magánszemélyeket. Így pedig maga a büntetőjogi fenyegetés akadályozhatja a hatékony járványügyi védekezést.

A veszélyhelyzet meghosszabbításának kormányzati szándéka homlokegyenest ellentétes az elmúlt időszak hivatalos állami kommunikációjával. A kormány ugyanis fokozatos nyitásról, a korlátozások enyhítéséről beszél, és nyárra, a rendező országok közül egyedüliként teltházas futballmeccseket ígér. A nyitás mellett tehát mi is indokolja a rendkívüli jogrend fenntartását? Racionális érvek hiányában kénytelenek vagyunk a lehetséges politikai motivációkban keresni a választ. A veszélyhelyzet alatt a kormány megakadályozhatja a Fudan Egyetemmel kapcsolatos ellenzéki kezdeményezésű népszavazást, a jelenleg hatályos szabályok ugyanis még az aláírás-gyűjtés megkezdését is kizárják. A nyár végére, ősz elejére tervezett ellenzéki előválasztást és az ahhoz kapcsolódó nyilvános rendezvényeket pedig az általános gyülekezési tilalom akadályozhatja. Utóbbi pedig ellehetetleníti azt a jogunkat, hogy közösen és nyilvánosan tiltakozzunk többek között az állami vagyon jelentős részének kormányzati lenyúlása és a felsőoktatás politikai foglyul ejtése miatt. Demonstrációk megszervezésére még a járványügyi szabályok betartása mellett, valós egészségügyi kockázat hiányában sincs lehetőség. Ezt mutatja, hogy a rendőrség nem engedélyezte a Budapest Pride december 10-re időzített autós tüntetését, ami az LMBTQI közösséget érintő jogfosztó szabályok elleni közös fellépést célozta. A veszélyhelyzet alatt elrendelt kategorikus tilalomnak esett áldozatul nemrég egy Gyulára szervezett, a kormányzat járványügyi intézkedései ellen meghirdetett forgalomlassító autós tüntetés is. Ahogyan arra már más magyar jogvédő szervezetek, így a Helsinki Bizottság és a TASZ is rámutatott, a járványügyi kockázatot nem hordozó demonstrációk tiltása a gyülekezési jog aránytalan korlátozását jelenti.

Ha tehát szeptember végéig marad a veszélyhelyzet, számolhatunk azzal, hogy demonstrációt tartani továbbra sem szabad, miközben tömegek élvezhetik egymás társaságát a kocsmák teraszán vagy a stadionok lelátóján, akár mások életét is veszélyeztetve a vírus terjesztésével és egy újabb hullám kirobbantásával.

Az előbbi forgatókönyv megvalósulása a kormányzati politika teljes irracionalitását mutatja. A modern jogállamok egyik alapvető jellemzője, hogy a közhatalmi döntések racionális igazolásra szorulnak, hiszen a jogi előírások címzettjei racionális egyének. Az észszerű magyarázat hiánya jelentősen gyengíti a politikai döntések legitimitását, így az egyének együttműködési hajlandóságát és a kormányzatba vetett bizalmát, ami járványhelyzetben különösen veszélyes. A T/15997. számú törvényjavaslat egyes rendelkezései pedig az elemi jogászi racionalitás hiányáról is tanúskodnak. A javaslat szerint ugyanis abban az esetben, ha a kormány az őszi első parlamenti ülésnapot követő 15. nap előtt dönt a veszélyhelyzet megszüntetéséről, egyes kormányrendeleti szabályok alkalmazását az említett időpontig fenntarthatja. Ennek módja, hogy az igazságügyi miniszter a Hivatalos Értesítőben közleményben sorolja fel azokat a kormányrendeleti rendelkezéseket, amelyek a veszélyhelyzet megszűnését követő időszak tekintetében állapítanak meg általánosan kötelező magatartási szabályt”. Ez a felhatalmazás két szempontból is teljesen jogon kívülre helyezi a kormányzati intézkedéseket. Egyfelől azért, mert a veszélyhelyzeti rendeletek fogalmilag ideiglenesek, és csak a veszélyhelyzet idejére állapíthatnak meg magatartási szabályt, ebből következően a veszélyhelyzet megszűnését követő időszakot veszélyhelyzeti rendelet nem szabályozhatja. Ezt támasztja alá az Alaptörvény 53. cikkének (4) bekezdése is, amely szerint “[a] Kormány rendelete a veszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti”. Másfelől egy jogszabály hatályát egy miniszteri közlemény nem hosszabbíthatja meg, mivel a közlemény nem jogszabály és nem is jogi norma, amely képes lenne bármilyen joghatás kiváltására. Mindez olyan, mintha a miniszter bemondaná a televízióban vagy kiírná a Facebook-ra, hogy bizonyos jogszabályok annak ellenére hatályosak és alkalmazandók, hogy azok hatályvesztését maga az Alaptörvény deklarálja. A javaslat április 29-én kezdődő általános vitájában Völner Pál államtitkár a javaslat előadójaként is hangsúlyozta, hogy a közleménynek joghatása nincs, az tájékoztató funkcióval rendelkezik”. Ráadásul a javaslat „a jogbiztonság követelményének érvényesülése érdekében” rendelkezik a már hatályukat vesztett kormányrendeletek további alkalmazásáról. Az a kormány érvel tehát a jogbiztonság elvével, amely törvénnyel kívánja felülírni az Alaptörvény rendelkezését, joghatás kiváltására nem alkalmas eszközzel kívánja jogszabályok hatályát meghosszabbítani, és sorozatosan előre nem látható időpontig ad magának korlátok nélkül felhatalmazást rendeleti kormányzásra.

A 2010 után bekövetkező közjogi fordulat leírására számos fogalmat használtak már, egyesek szerint a mai magyar politikai rendszer az autokratikus legalizmus megnyilvánulása. A T/15997. számú törvényjavaslat azonban azt mutatja, ahogyan ezt Mészáros Gábor is megállapítja az Élet és Irodalomban, hogy a Fidesz-KDNP már a látszatra sem ad: az önkényes kormányzati döntésekhez már formális jogi alapot sem kreál; az autoriter rendszer kiépítését, ha kell, a jog teljes kiiktatásával folytatja.


***

Kép forrása: Facebook 


Adjon nekünk 1 %-ot!


Legolvasottabb bejegyzések