ekint embléma

Alkotmány- és joghalál (vélemény)

vélemény 2020-11-11 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

Az Eötvös Károly Intézet véleménye a kilencedik módosításról, a Felhatalmazási- és a járvány leple alatt benyújtott egyéb törvényekről.

Felhívás az olvasónak!


Egy-egy elemzésünk, állásfoglalásunk jelképes örökbefogadásával Ön is támogathatja munkánkat! Amennyiben élni kíván a lehetőséggel, az alábbi számlaszámokra utalással teheti meg:


- Forint utaláshoz: 11600006-00000000-78417407 (IBAN: HU56 1160 0006 0000 0000 7841 7407) 

- Euro utaláshoz: 11600006-00000000-78416231 (IBAN: HU89 1160 0006 0000 0000 7841 6231)

- USD utaláshoz: 11600006-00000000-78416303 (IBAN: HU85 1160 0006 0000 0000 7841 6303)


Támogatás esetén kérjük, küldjön egy üzenetet az info@ekint.org email-címre, amelyben tájékoztat minket arról, hogy név szerint is feltüntethetjük-e Önt az intézet által kiadott írás örökbefogadójaként. 


Megtisztelő támogatását nagyon köszönjük!


***

Tegnap délután a kormány, állítása szerint a járvány elleni hatékony küzdelem céljából, az ellenzék nagy részének értelmezhetetlen asszisztálásával, megszavaztatta magának a rendkívüli jogrendi felhatalmazást. Az Eötvös Károly Intézet több alkalommal is felhívta a figyelmet arra, hogy a vírus terjedését lassító azonnali és hatékony cselekvésre az alapvető jogok széles körének felfüggesztését, illetve korlátozását lehetővé tevő különleges jogrend bevezetése nélkül, pusztán az egészségügyi törvény alapján is lehetősége lenne a kormánynak . Arról pedig, hogy a rendeleti kormányzásra adott parlamenti felhatalmazással miként élt vissza tavasszal az Orbán-rezsim, épp tegnap emlékeztünk meg.

A szavazógombok alig hűltek ki, a kormány az Alaptörvény kilencedik módosítását célzó törvényjavaslat benyújtásával egyből felvillantotta, mit ért a járvány terjedését megfékező, azonnali cselekvés alatt. 2020. november 11-e reggelén arra ébredhettünk, hogy alaptörvény-ellenes lesz a létünk. Mármint az ország azon nagyobbik részéé, amelyik nem keresztény szellemben kívánja nevelni gyermekeit, amelyik elfogadja a másságot vagy egyszerűen agnosztikus, ne adj’ isten ateista, vagy amelyik nem a hazai kereszténydemokraták, hanem az evangélium, esetleg keleti vallások követőjeként él hívőként; amelyiket zavar az államilag intézményesített lopás, és az is, hogy az ország egyetemeit a “magánosítás” látszatával fosztják meg még megmaradt autonómiájuktól is.

Az alkotmányszöveg részévé válik például, hogy “az anya nő, az apa férfi”. A tervezet szerint továbbá “Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést.”

Nem elég, hogy egy alapvetően szekuláris társadalomban az Alaptörvény írja majd elő az államilag értelmezett, mindenkire kötelező keresztény értékrendet, de ezirányú buzgalmában olyan nevetséges evidenciára ragadtatja magát, miszerint az “anya nő”, aminthogy jó tudni, hogy a búza meg gabona.

Az, hogy a gyereknek joga van a “születési nemének megfelelő önazonossághoz”, az Orbán-rendszer jellegzetes orwelli újbeszél duplagondja, mert ezt a két lábon állás jogához hasonlóan eddig senki nem vonhatta kétségbe, ám a két lábon állás joga mégsincs alaptörvényesítve. Az viszont értelmes kijelentés, amit ez a mondat valószínűleg kétségbe akar vonni, hogy emberek szexuális identitásuktól függetlenül is lehetnek jó szülők, illetve mindenkinek joga van megválasztani saját szexuális identitását.  

A módosítás alkotmányos szintű normaszöveggé tenné továbbá, hogy “a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létrehozásáról, működéséről, megszüntetéséről, valamint közfeladata ellátásáról sarkalatos törvény rendelkezik", illetve, hogy a „közpénz az állam bevétele, kiadása és követelése”, amely rendelkezések a “magánosítás” örvén, alapítványi formában véghezvitt további pénzlenyúlások lehetőségét betonozzák be. E nemtelen cél  talán tudatlanul, teljes zűrzavart is okoz, hiszen a települési önkormányzatok vagyona és pénze természetesen közvagyon, illetve közpénz, miközben nem az államé; a közmédia minden vagyoni eszköze pedig szintén úgy közvagyon, miközben nem az állam vagyona. 

Egyelőre próbáljuk felfogni, hogy az Alaptörvény kilencedik módosítása után mi lesz az értelme ennek a hárombetűs szónak: jog.

Persze a hatalom kizárólagos birtoklására irányuló szándék miatt bűnben fogant Alaptörvény kezdetektől fogva alkalmatlan volt arra, hogy a magyar társadalom legfontosabb jogi normája legyen. Az alkotmányos hazafiságról ne is ejtsünk szót a hatályos jogrendszerrel kapcsolatban. Ámde minden ilyen közjogi hablatynak, túl azon, hogy az ország nagyobbik részét szimbolikusan kirekeszti a politikai közösségből és a jó életről a kormány felfogásától eltérő nézeteket valló kisebbségek életét értelmetlenül és méltánytalanul a jogfosztás határáig megnehezíti, elsődleges funkciója, hogy elterelje a figyelmet az Orbán rezsim egyetlen célját, a hatalom minden áron való megtartását szolgáló szabályok és intézmények bevezetéséről.

Míg szörnyülködünk az atavisztikus ideológiai nyomuláson, a hatalmi gépezet nagyot lépett előre az ellopott közpénzek bebetonozása, és a politikai pluralizmus választójogi nehezítése terén. Egy naponta már most száznál is több halálos áldozatot követelő és folyamatosan súlyosbodó járvány kellős közepén a kormány a másfél év múlva esedékes választások már eddig is a saját hatalmi érdekei szerint alakított szabályozását piszkálja tovább. Kilóg a lóláb. A választási törvényt akként találja szükségesnek épp most módosítani, hogy az eddigi legalább 27 helyett 50 egyéni választókerületben kell jelöltet állítania egy pártnak ahhoz, hogy az országgyűlési választáson országos listát állíthasson, a kampányra felvehető támogatások terén jelentősen nehezítve ezzel az ellenzéki pártok helyzetét. A vírus elleni küzdelemre kapott felhatalmazás birtokában továbbá a kormány úgy érzi, eljött az idő, hogy a Polgári Törvénykönyvet akként módosítsa, hogy gyermeket – a rokonok és a szülő házastársa általi örökbefogadás kivételével – csak házastársak fogadhassanak örökbe. A kormány azért nagylelkű, a tegnap este közzétett tervezet szerint ugyanis “törvényben meghatározott, különös méltánylást érdemlő esetben és kormányrendeletben meghatározott eljárás lefolytatásával” egyedülállók alkalmassága is megállapítható az örökbefogadásra.

A politikai hatalom és az ellopott közpénzek megtartásának eszközeit ismét leöntötték valami mázzal, hogy lehetőleg azzal foglalkozzunk. Nehéz ellenállni. De mégis próbáljuk meg az Orbán rezsimet úgy látni, ahogy egyre inkább mutatja magát: egy kormányozni képtelen rablócsapat képében (vö. Szent Ágoston), akikben már felmerült a hatalomvesztés réme. Úgy tesz, mintha emberek életének megmentése érdekében hozna intézkedéseket, de nem mozgatja más, mint a nyers hatalmi logika. Mint minden autokratikus rendszer, ez is antihumánus. 


Kép forrása: MTI

Legolvasottabb bejegyzések