ekint embléma

A jobboldali sajtót újra érdekli az Eötvös Károly Intézet!

sajtó 2013-08-16 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

A Magyar Nemzet újságírója az Eötvös Károly Intézet működését érintő kérdéseket tett fel. A kérdéseket és a válaszainkat itt tesszük közzé.

A Magyar Nemzet újságírója - egy Heti Válaszban megjelent cikkre hivatkozva - az Eötvös Károly Intézet működését érintő kérdéseket tett fel. A kérdéseket és a válaszainkat itt tesszük közzé.

Tisztelt Majtényi László Elnök Úr!

A Heti Válasz mai számában Soros, nyiss nekem tért... címmel cikk jelent meg arról, kiket és mennyi pénzzel támogat Soros György amerikai spekuláns a hozzá közel álló alapítványokon keresztül. A cikkben az Eötvös Károly Intézetet is említik, mint amely tavaly 47 millió forintos támogatást kapott az Open Society Foundationtól, és ez a bevételeik 57 százalékát jelenti.
Kérdezném ez alapján:

1. Mi a véleménye az ominózus írásnak az intézetre vonatkozó részéről?

2. Milyen célra kapta az intézet ezt a támogatást?

3. A támogatásért cserébe elvárás-e Önök felé a Soros közeli alapítvány részéről, hogy részt vegyenek a politikai küzdelmekben is, nyíltan kiálljanak az ellenzék politikája mellett, és az ellenzék retorikájához igazodóan bírálják a kormányt?

4. Idén is pályáznak-e, és ha igen, mennyi pénzt szeretnének kapni a Soros közeli alapítványtól?

Válaszaikat várva, tisztelettel:
Pilhál Tamás
Magyar Nemzet

Tisztelt Pilhál Tamás Úr!

Majtényi László távollétében én válaszolok az Eötvös Károly Intézettel kapcsolatban neki feltett kérdéseire.

Örömömre szolgál, hogy a jobboldali sajtó újra érdeklődik az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet tevékenysége iránt. Erre legutóbb akkor volt példa, amikor a jobboldal ellenzékben volt, és az akkori kormányt bíráló véleményünkre mind a jobboldali politikusok, mind pedig a jobboldali sajtó képviselői szívesen hivatkoztak. Amióta a bírálat tárgyát képező kormányzati pozícióba a Fidesz került, a figyelem elmaradt, pedig úgy gondoljuk, elemzéseink, véleményünk a jobboldali sajtó olvasói számára is érdekesek lehetnének. Az, hogy most a Heti Válasz érintőlegesen foglalkozott az Eötvös Károly Intézettel, és hogy Ön is megkeresett bennünket kérdéseivel, felcsillantja a reményt, hogy a sajtónak is rendszeresen eljuttatott állásfoglalásaink ezentúl a jobboldali sajtóban is megjelennek. Ez a válaszom az első kérdésére.

Az Open Society Foundations az előző évben három különböző célra nyújtott – pályázat alapján – támogatást az Eötvös Károly Intézet részére. Ebből a legnagyobb tételt – 38 932 000 forintot – a Mérték Médiaelemző Műhely létrejöttére és első éves működésére kapta az intézet. A Mérték Médiaelemző Műhely az Eötvös Károly Intézetnek egy ún. spin off projektje volt, egy új civil szervezet részére biztosított az intézet a működése első évében intézményi és infrastrukturális hátteret azzal a céllal, hogy a továbbiakban már önállóan folytathassa működését. A Mérték Médiaelemző Műhely szakmai értelemben már ebben az időszakban is függetlenül működött az Eötvös Károly Intézettől, 2013-ban pedig már intézményi értelemben is függetlenedett tőlünk, működése finanszírozására is önállóan pályázott. Tevékenységéről a www.mertek.eu oldalon tájékozódhat. A Heti Válasz leleplezőnek szánt cikkében említett 47 millió forint legnagyobb részét tehát nem az intézet, hanem az OSF támogatásával létrejött új szervezet használta fel.

A fennmaradó összeg döntő részét – 8 092 000 forintot – az Open Society Foundations működési támogatásként nyújtotta abból a célból, hogy az Eötvös Károly Intézet továbbra is betölthesse eredeti küldetését, folytathassa azt az alaptevékenységét, amelyre tíz évvel ezelőtt létrehozták. Ez röviden az állampolgárok és a közhatalom közötti kapcsolat minőségének a szolidaritás szellemén alapuló honpolgári politikai kultúra erősítése eszközével történő javítása, az alkotmányosság, a demokratikus jogállam, és az egyéni jogok szabadelvű felfogása melletti határozott kiállás. Ennek érdekében fontos politikai kérdésekben teszünk közzé állásfoglalásokat, nyilvános rendezvényeket szervezünk, kiadványokat jelentetünk meg, konkrét közpolitikai javaslatokat, koncepciókat dolgozunk ki, ezekben jogállami, liberális szellemű javaslatokat teszünk, végül a közhatalmi intézmények és az alkotmányosság egyes kérdéseit vizsgáló kutatásokat végzünk, elemzéseket készítünk. Minderről Ön és az olvasói is részletesen tájékozódhatnak az Eötvös Károly Intézet honlapján, itt találja állásfoglalásainkat, elemzéseinket és rendezvényeinket összegyűjtve, időrendben.

A közel nyolcmilliós működési támogatást tehát arra a célra kapta az intézet, hogy folytathassa mindazt, amit az elmúlt tíz évben végzett.

Az OSF-től kapott legkisebb tétel – 731 000 forint – célja az intézet két munkatársa részvételének finanszírozása volt a bostoni Northeastern University és a Harvard Law School által közösen szervezett konferencián. A konferencia a jogklinikai oktatás módszertani kérdéseivel foglalkozott, munkatársaink a jogklinikák magyarországi tapasztalatairól számoltak be ott.

Mindezekkel a második kérdésére igyekeztem kimerítő választ adni.

A harmadik kérdésére válaszul – talán ezzel csalódást okozva – arról tájékoztatom, hogy az Open Society Foundations a működési támogatását kizárólag az előzőekben megjelölt célokra adta, olyan elvárást soha nem fogalmazott meg – ezt vissza is utasítottuk volna –, hogy az ellenzék politikája mellett kiálljunk, vagy bármilyen módon az ellenzék retorikájához illeszkedjünk. Mivel azonban az alkotmányosság alapértékeinek védelme az alapküldetésünkhöz tartozik, a mindenkori kormányzat alkotmányosságot romboló tevékenységének nyilvános bírálatát az elmúlt tíz évben, bárki is volt kormányon, következetesen végeztük. Sosem mi illeszkedtünk az ellenzék retorikájához, hanem a mindenkori ellenzék hivatkozott állásfoglalásainkra és elemzéseinkre, ha érdekei úgy kívánták. Amikor a jelenlegi kormányerők ellenzékben voltak, ők is előszeretettel használták az Eötvös Károly Intézetnek az akkori kormányzatot bíráló álláspontját érvelésük alátámasztására. Ezt egyébként akkor is és most is kifejezetten hasznosnak tartjuk, mert mindezzel felerősítik megszólalásaink erejét.

Negyedik kérdésére a válaszom az, hogy az előző évhez hasonlóan, sikeres pályázat alapján a működésünkre – a forint árfolyamától függően – körülbelül 7 800 000 forintot kapunk az Open Society Foundationstől.

Üdvözlettel:

Szabó Máté Dániel
igazgató
Eötvös Károly Intézet

Legolvasottabb bejegyzések