ekint embléma

Levél Trócsányi Lászlónak

álláspont 2016-02-08 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

Majtényi László levele Trócsányi Lászlónak, a Szabó and Vissy v Hungary ügyben született strasbourgi döntés következményeiről

Trócsányi László igazságügyminiszter részére

Tisztelt Miniszter Úr!

A strasbourgi székhelyű Európai Emberi Jogi Bíróság az Eötvös Károly Intézet korábbi igazgatója, Szabó Máté, és az intézet egykori munkatársa, Vissy Beatrix által indított Szabó and Vissy v Hungary ügyben 2016. január 12-én a kihirdetett ítéletében megállapította, hogy a miniszteri engedély alapján végzett titkos megfigyelés magyarországi szabályozása az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 8. cikkében biztosított magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog sérelmét eredményezi. A Bíróság ezt a Terrorelhárítási Központ jogosítványaival kapcsolatban, két olyan magyar állampolgár panasza alapján állapította meg, akik nem tudták – nem is kívánták – igazolni tényleges megfigyelésüket, a jogsérelem megállapításához potenciális megfigyelésük is elegendő volt, a jogsérelem a szabályozásból következett. Az ítéletben a jogsértés megállapításához vezető érvek pedig nemcsak a Terrorelhárítási Központ, hanem a nemzetbiztonsági szolgálatok hasonló határköreire is érvényesek. A jogsértés megállapításához az vezetett, hogy a miniszter engedélye alapján végezhető titkos megfigyelés felett nem érvényesül sem előzetes, sem utólagos bírósági kontrollmechanizmus, az ombudsmani és a parlamenti ellenőrzés a polgárok jogainak érvényesüléséhez elégtelen garancia.

Korábban ugyanerről a szabályozásról az Alkotmánybíróság a 32/2013. (XI. 22.) AB határozatában azt állapította meg, hogy nem ellentétes az Alaptörvénnyel. Ebből és a január 12-én kihirdetett ítéletből pedig együttesen az következik, hogy a magyar jogrendszer – ideértve nemcsak a titkos megfigyelést szabályozó törvényeket, hanem az Alkotmánybíróság által értelmezett Alaptörvényt is – nem biztosítja az emberi jogvédelem európai minimumkövetelményeit, ellentétes a magyar állam által vállalt nemzetközi kötelezettségekkel.

Mindezek alapján arról kérem tájékoztatását, hogy a magyar kormány milyen lépéseket tervez a minimumkövetelmények, a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése érdekében. Az ítéletet követő jogalkotás fogja-e rendezni a kérdést, vagy annak kikényszerítésére további eljárásokat kell-e indítanunk.

Válaszát előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
Majtényi László
Az Eötvös Károly Intézet elnöke

Legolvasottabb bejegyzések