ekint embléma

A PRISMS projektről

hírek 2012-02-01 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

A Privacy and Security Mirrors projekt a magánszféra, a megfigyelés és a biztonság feszültségekkel teli kapcsolatának elemzésére vállalkozik.

Az PRISMS projekt 2012 februárjával kezdődően az Európai Unió támogatásával, az EU Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjában (Seventh Framework Programme) valósul meg.

A PRISMS (PRIvacy and Security MirrorS), magyar nevén „A magánélet és a biztonság tükrei” projekt a magánszféra, a megfigyelés és a biztonság feszültségekkel teli kapcsolatának elemzésére vállalkozik. Célja, hogy számba vegye mindazokat a tényezőket, amelyek szerepet játszanak egy adott technológiának a biztonságra és a magánszférára gyakorolt hatásában. Ennek során a kutatók az Európai Unió összes tagállamára kiterjedő reprezentatív felmérést készítenek 27.000 ember megkérdezésével, hogy megismerjék véleményüket a biztonságuk növelését célzó technológiáknak az alapvető jogaikra gyakorolt hatásáról.

A projekt célkitűzése, hogy e vélemények és tényezők ismeretében egy döntéstámogató rendszert hozzon létre, amely a befektetők és politikai döntéshozók számára már a fejlesztések korai szakaszában megvilágítja a biztonság növelését célzó technológiák alkalmazásának előnyeit és hátrányait, és elősegíti azon megoldások kiválasztását, amelyek a lehető legnagyobb biztonságot a magánszféra lehető legkisebb sérelmével képesek nyújtani. Ez a rendszer nem csak az alapjogok kellő tiszteletben tartását és megfelelő szintű védelmét támogatja, de hozzájárulhat az előnytelen beruházások megakadályozásához is. A kutatás 2016 júniusában zárul.

A projektindító sajtóközleményt itt olvashatják.


A PRISMS kutatási projekt eredményei 2013-ban

Az Eötvös Károly Intézet tagja a 2012-ben alakult PRISMS (Privacy and Security Mirrors) kutatási konzorciumnak, amely az EU FP7 program keretében végzi tevékenységét, további hét európai intézménnyel együttműködve. Az intézetet a PRISMS projektben Székely Iván, valamint a projekt indulásakor Navratil Szonja, később Uszkiewicz Erik, majd Altsach Szabina, végül Somody Bernadette képviseli.

A 2013-as év legfontosabb eseményei, illetve kutatási eredményei az Intézet szempontjából az alábbiakban foglalhatók össze:

  • 2013. február, London: a PRISMS kutatási konzorcium munkatalálkozója (Székely I. részvételével), amelyen Székely Iván és Charles Raab bemutatták a 216 nemzetközi felmérés átfogó elemzését összegző prezentációjukat
  • 2013. május, Brüsszel: a WP5 munkacsomag résztvevőinek munkatalálkozója (Székely I. és Uszkiewicz E. részvételével), amelyen a magyar résztvevők beszámoltak a jogi elemzés előzetes eredményeiről
  • 2013. augusztus, London: a 27 EU tagállamra kiterjedő empirikus vizsgálat kidolgozóinak munkatalálkozója (Székely I. részvételével)
  • 2013. november, Brüsszel: félidei beszámoló a projekt eddigi eredményeiről (Székely I. részvételével)

Legolvasottabb bejegyzések