ekint embléma

A KSH válasza a népszámlálással kapcsolatos adatvédelmi tárgyú észrevételeinkre

álláspont 2011-02-08 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

A KSH szerint az adatgyűjtés tervezett módja jogszerű.

A Központi Statisztikai Hivatal válaszolt arra a november végén postázott levelünkre, amelyben Társaság a Szabadságjogokért civil szervezettel közösen megfogalmaztuk, hogy mit tartunk aggályosnak a 2011. évi népszámlálás megvalósításának tervében, illetve milyen változtatásokat tartunk szükségesek ahhoz, hogy a polgárok alapvető jogai megfelelő garanciákat élvezzenek a népszámlálás során.

A válaszlevélben kifejtettek alapján a KSH nyitott a népszámlálás lebonyolításával kapcsolatos további konzultációkra, ugyanakkor nem osztja azt az álláspontunkat, miszerint a népszámlálás tervezett folyamatában nem biztosított a polgárok információs önrendelkezési jogának maradéktalan érvényesülése. Az elnökhelyettes szerint a Központi Statisztikai Hivatal működését biztosító jogi és intézményi feltételek, valamint az adatvédelmi biztos szakértőivel való szoros együttműködés garantálja az adatgyűjtés jogszerűségét. Mivel azonban az általunk megfogalmazott kritikai észrevételekre nem érkezett olyan érdemi válasz, amely az anonimitással, az adatszolgáltatás önkéntességével kapcsolatos aggodalmainkat eloszlatta volna, a KSH válasza nem győzött meg minket arról, hogy a népszámlálás a személyes adatok védelméhez való jog szabályainak és alkotmányos értelmezésének megfelelően fog megvalósulni.

A KSH-nak írt levelünk itt érhető el.

A KSH elnökhelyettesének válasza
Legolvasottabb bejegyzések