ekint embléma

Darák Péter levelet írt Orbán Viktornak

álláspont 2013-11-19 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

"Mindenekelőtt szeretném felhívni figyelmét a hatalmi ágak önállóságának fontosságára."

"Mindenekelőtt szeretném felhívni figyelmét a hatalmi ágak önállóságának fontosságára. Ez, amint Ön is bizonyára jól tudja, olyasmi, amit, talán a keleti nyitás térségét leszámítva a világon szinte mindenütt nagyon komolyan vesznek." A levél először az Eötvös Károly Intézet honlapján olvasható!

Képzelt* levél Orbán Viktornak

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Bizonyára már a borítékot meglátva is sejtette, hogy én mely okból írok Önnek. Úgy érzem, hogy a 2013. november 9-én a Kossuth Rádióban adott reggeli interjúja és az azóta Ön által elmondottak is felvetnek olyan kérdéseket, amelyekre talán nem is gondolt, noha, hiszen jogvégzett, gondolnia kellett volna. Mindenekelőtt szeretném felhívni figyelmét a hatalmi ágak önállóságának fontosságára. Ez, amint Ön is bizonyára jól tudja, olyasmi, amit, talán a keleti nyitás térségét leszámítva a világon szinte mindenütt nagyon komolyan vesznek. Sőt az Alaptörvény is eléggé egyértelmű: „A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik.” [C) cikk (1) bekezdés]. Kérem, jó szándékból, segítőkészségből se felejtse el ezt az alapelvet, akkor se, ha a végrehajtó hatalom más hatalmi ág válláról venne le terheket. Csakis ezért teszem szóvá óhaját, miszerint a Kúriának jogegységi döntést kellene hoznia a devizahitelesek ügyében. Ön azt mondta, hogy „nem hozhatják az országot abba a helyzetbe, hogy valamilyen kormányzati megoldást bevezetnek, majd ezzel ellentétes bírói döntések születnek”. Azt is mondotta, hogy jogegységi döntés hiányában „egy olyan jogi zűrzavar áll elő, amit senki sem tud kezelni”.

Emlékeztetném, hogy a Kúria már több hónappal ezelőtt, utasítás nélkül, maga kezdeményezte kutatócsoportok létrehozását a devizahiteles ügyek kivizsgálására.

Tisztelt Miniszterelnök Úr, amint tudja, a bíróságok úgy működnek, hogy néha a kormányzati megoldásokat jogszerűnek találják, máskor meg nem. Ezzel, ugye, lássuk be, nincs mit tenni. Képzelje csak el, milyen kínos helyzetbe kerül a Kúria, ha véletlenül az Ön óhajával teljesen azonos következtetésre jut. Miként kezelnénk azt a látszatot, hogy politikai kívánságokat teljesítünk és nem a törvény szolgájaként a jog üzenetét közvetítjük!

Maradok őszinte nagyrabecsüléssel,

Dr. Darák Péter

a Kúria elnöke

Ps. Egy apróság: Sajnálatos figyelmetlenségen alapulhat az a kijelentése, hogy Navracsics Tibor, Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter Úr esetleg tárgyalásokat folytathatna velem a fenti kérdésben. Ez az óhaj igazságtalan gyanút ébreszthetne azokban, akik nincsenek tisztában az Ön alkotmányosság iránti hűségében. Talán szerencsésebb lenne, ha miniszter úr nem a Kúria, hanem saját feladataival foglalkozna, a találkozót pedig elhalasztanánk.


*Büntetőjogi felelősségünktől való félelmünk tudatában nyomatékosan felhívjuk az olvasó figyelmét, hogy ez a levél a képzelet műve, csak ebben az értelemben valódi, ezért nem alkalmazandó rá a bajai videó-botrányra elfogadott Lex Gavra.


Darák Péter képzelt levele innen letölthető.Legolvasottabb bejegyzések