ekint embléma

Ezt nem gondoltuk volna - a Fidesz elküldi a bíróságok vezetőit

álláspont 2011-04-13 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

A bírák nyugdíjkorhatárának csökkentése a bírói függetlenség elleni durva támadás.

A bírák nyugdíjkorhatárának csökkentése a bírói függetlenség elleni durva támadás.

1788, azaz a Föderalista megjelenése óta tudjuk, hogy nem lehet a bírói szolgálati jogiszony alapfeltételein, például időtartamán a jogviszony tartama alatt változtatni, mert ez a függetlenség megsértését jelenti. 

A kormánytöbbség semmiféle indokkal nem támasztotta alá, hogy miért csökkenti a bírói hivatás gyakorlásának felső korhatárát hetven évről a mindenkori öregségi nyugdíj korhatárára. A kormánytöbbség nyilvánvalóan azért kívánja a bírák nyugdíjkorhatárát leszállítani, hogy a bírói kar igazgatási és szakmai vezetését rohamtempóban lecserélhesse. A bírói kar összetételének bárminemű politikai befolyásolása a bírói függetlenség megsértését eredményezi. 

Az igazságszolgáltatás – mint hatalmi ág – függetlenségére minden demokráciában kényesen kell ügyelni, hiszen csak a külső és belső értelemben is autonóm bíróság képes a jogállamiság elveit akár a közhatalom gyakorlóival szemben is kikényszeríteni. A bíróságok a jogállami berendezkedés kezdő- és végpontjai, független bíróságok nélkül nem létezhet jogállam, és ameddig a bíróságok függetlenek, addig nincsen egészen elveszve a jogállam sem. 

Miközben a bírói szolgálati jogviszony időtartamáról szóló, nem az alkotmányba illő szabályozást a jogalkotó a törvényi szintről alkotmányi szintre emeli, addig a bíróságok alkotmányos helyzetének, irányításának alapvető kérdéseit nem rendezi az új alkotmány.

Budapest, 2011. április 13.

Eötvös Károly Intézet

Legolvasottabb bejegyzések