ekint embléma

Felhívás alapjogi ítéletek megosztására

2011-09-27 Fb Sharing

Az Eötvös Károly Intézet az Ön segítségét kéri egy kutatásához.

Az Eötvös Károly Intézet az Ön segítségét kéri egy kutatásához.

Az intézet 2010 szeptemberében elindította „Az alapjogok a bírósági ítélkezésben” című – alapkutatási jellegű – projektjét, amelyet az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) támogat. A hároméves kutatás célja, hogy az alapjogi bíráskodás elméleti kérdéseinek megválaszolását és a bírósági joggyakorlat következetlenségeinek feltárását követően meghatározza azokat a szempontokat és követendő elveket, amelyek a leghatékonyabban segítik az alapjogok absztrakt követelményrendszerének a konkrét ügyekben való jobb érvényesülését.

E cél eléréséhez a kutatás első fázisában létrehozunk egy mindenki számára hozzáférhető alapjogi szempontrendszerre épülő ítélet-adatbázist, amelyet a későbbiekben folyamatosan gondozunk és bővítünk. Az adatbázis a jogkereső polgárok és gyakorló jogászok mindennapi ügyeihez, a civil szervezetek stratégiai pereskedéséhez, valamint a tudományos kutatók elemző munkájához kíván hozzájárulni azzal, hogy egy helyen, kereshető formában teszi hozzáférhetővé az egyébként csak aránytalan erőfeszítések árán megismerhető döntéseket.

Intézetünk most a nyilvánosságot használva szeretné a már rendelkezésre álló ítéletgyűjteményét bővíteni. Ezért kérjük, ha Ön, illetve szervezete birtokában van alapjogi tárgyú ítélet(ek)nek, bocsássa rendelkezésünkre az(oka)t. Alapjoginak tekintünk minden olyan ítéletet, amelyben a bíróság alapjogi érveket használt, vagy amelyekben használnia kellett volna, de nem tette meg. Az adatbázisba leginkább a következő alapjogokat érintő ítéleteket keresünk:

* önrendelkezési jog

* szólás- és sajtószabadság

* egyesülési és gyülekezési szabadság

* lelkiismereti és vallásszabadság

* egyenlő bánásmódhoz való jog

* információs jogok (személyes adatok védelme és információszabadság)

Az ítéleteket az adatvédelmi és az elektronikus információszabadságról szóló törvények követelményei szerint anonimizáltan tesszük közzé.

Az ítéletek szkennelt másolatait a bekuldes@alapjogiiteletek.hu e-mail címre, fénymásolatait az Eötvös Károly Intézet címére, a 1113 Budapest, Ulászló utca 43. postacímre várjuk.

Amennyiben több ítélettel is rendelkezik, a fenti e-mail címre elküldött elérhetőségi adatok alapján munkatársunk kész felkeresni Önt az ítéletek másolása/szkennelése végett.

Köszönjük, hogy közreműködésével segíti kutatásunkat.

Eötvös Károly Intézet

Legolvasottabb bejegyzések