ekint embléma

Addig gyülekezz, ameddig a védettségi igazolványod ér (álláspont)

álláspont 2021-05-31 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

Az Eötvös Károly Intézet blogbejegyzése a gyülekezési jog korlátozásáról.

Az Eötvös Károly Intézet már 2020 nyarán közölt átfogó elemzésében is rámutatott, hogy a járványhelyzetre hivatkozva a kormány aránytalanul korlátozza a gyülekezési jog gyakorlását. Az általános gyülekezési tilalmat először 2020 márciusától júniusig rendelte el a kormány. 2020. április közepétől állampolgárok autós, „dudálós” tüntetéseket tartottak a Clark Ádám téren a miniszterelnök Karmelita kolostorbeli dolgozószobája alatt, ezzel fejezve ki a kormány politikájával, első sorban a kórháziágy-kiürítési intézkedésekkel kapcsolatos véleményüket. A második tüntetést követően sorra jöttek a tüntetők megbírságolásáról szóló hírek, volt, akire 1,2 millió(!) forintos büntetést szabott ki a rendőrség a KRESZ megsértésére hivatkozva. Rámutattunk, hogy a dudálás ezekben az esetekben szimbolikus beszéd, a vélemény kifejezésének – ráadásul, járványhelyzet lévén, szinte egyetlen lehetséges – formája volt, a véleménynyilvánításhoz való jog pedig olyan alapjog, amely csak kivételesen, kizárólag más alapvető jog érvényesüléséhez szükséges és azzal arányos mértékben korlátozható. Arra is felhívtuk ennek kapcsán a figyelmet, hogy 2020. május végén a Deák téri kettős gyilkosság ürügyén, törvényi tiltás ellenére megtartott neonáci megmozdulást a hatóságok merőben eltérően kezelték. A szélsőjobboldali szervezetek által május 28-án megtartott rasszista tüntetést a rendőrség, annak feloszlatása helyett, valójában maga biztosította.

A kormány 2020 novemberében újra elrendelte az általános gyülekezési tilalmat. November óta a rendőrségen 28 gyűlést jelentettek be, ezeket a hatóság minden alkalommal megtiltotta. A be nem jelentett tüntetések szervezőivel és résztvevőivel szemben eljárt a rendőrség, bírsággal sújtotta őket. Orbán és 133 bátor embere épp ebben az időszakban adta szinte valamennyi jelentős vidéki egyetemet alapítványi kézbe, a gyülekezési jog teljes korlátozása miatt a beavatkozást ellenző egyetemi, illetve helyi közösségeknek esélyt sem hagyva hatékony, az SZFE lerohanása kapcsán tapasztalható ellenállás kialakítására.

A 2021. május 22-én hatályba lépő 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet alapján 2021. május 23-tól újra lehet – korlátozásokkal – gyűlést (felvonulást, tüntetést) tartani. A rendelet szerint ha a gyűlésen ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet, ha ötszáz fő vagy ennél több személy van jelen, kizárólag a koronavírus ellen védett személy vehet részt. Ennek a szabálynak a betartásáról a gyűlés vezetője köteles gondoskodni. A jelenlegi szabályozás alapján az a személy tekinthető koronavírus ellen védett személynek, aki védettségi igazolvánnyal rendelkezik. Előző blogbejegyzésünkben részletesebben írtunk a koronavírus elleni védettségi igazolványról, amely önmaga paródiája, nem alkalmas arra, hogy megbízható információt adjon az adott személy vírussal szembeni védettségi állapotáról, mivel nem tartalmazza azt, hogy birtokosa mely oltást kapta meg, és kapott-e második oltást.

A gyűlésekre kirótt 500 fős korlátozás abszurditását jól mutatja, hogy már most több mint 10 000 ember jelezte, hogy részt venne a június 5-re a Fudan egyetem és a Fidesz ellen, a Diákváros mellett szervezett, a korlátozások lazítása utáni első nagy tüntetésen. Sajtóhírek alapján a szervezők arra készülnek, hogy két részre osztják a tüntetést: sok kicsi, 500 fő alatti tüntetés szerveznek a Kossuth térig, ott pedig már vizsgálni fogják, hogy mindenkinél van-e védettségi igazolvány. A jelenleg hatályos szabályozás szerint ugyanis a gyűlés vezetőjének – amennyiben a hátrányos jogkövetkezményeket (pl. a tüntetés feloszlatását) el akarja kerülni – valamennyi tüntetésen részt vevő személy védettségi igazolványát ellenőriznie kell, amely – amellett, hogy adatvédelmi aggályokat vet fel – jelentős többlet erőforrást igényel, aránytalanul megnehezíti a gyülekezési jog gyakorlását. A gyülekezési jogra mint a véleményszabadság kollektív megnyilvánulására átsugárzik a véleménynyilvánítás szabadságát megillető kiemelt védelem [4/2007. (II. 13) AB határozat], amely alapján korlátozására csak nagyon szűk körben, arányosan és a lehető legenyhébb formában kerülhet sor. A tüntetések egyik legfontosabb eleme a számosság: a tüntetésen résztvevők száma a társadalmi igények, a közügyekkel kapcsolatos állampolgári attitűdök egyik fontos mutatója, amely önmagában jelzi az érintett ügy társadalmi támogatottságát, politikai tétjét. Alapvető demokratikus elvek sérülnek, ha az állampolgárok azért nem mernek kimenni tiltakozni, mert a gyülekezési jogi szabályok miatt attól kell tartaniuk, hogy szükségtelen rendőri intézkedés alanyaivá válnak. Ehhez hasonló dermesztő hatás a tüntetésszervezőket is sújtja, hiszen a kormány arra kötelezi a gyűlés vezetőit, hogy önerőből szervezzék meg akár több tízezres tömeg védettségi igazolvánnyal ellátottságának ellenőrzését.

A kormány ismét jelentős akadályt gördített a véleményszabadság, a gyülekezési jog gyakorlása elé, ráadásul spontán gyűlésen továbbra sem lehet részt venni, azaz az állampolgárok számára továbbra sem biztosított, hogy egy-egy felháborító, aktuális hatalmi cselekedet, döntés ellen rögtönzött módon tiltakozhassanak. A jelenlegi korlátozások június 14-én vesztik hatályukat, ám azt, hogy ezt követően pontosan milyen feltételek mellett lehet tüntetéseket tartani, egyelőre nem tudhatjuk. Amíg véleményszabadságunk gyakorlásának aktuális szabályairól Orbán Viktor döntést hoz, abban már biztosak lehetünk, hogy a miniszterelnök 67 ezer emberrel együtt fejezheti ki véleményét pár hét múlva a Puskás Ferenc Stadionban egy-egy rázós szituáció kapcsán.

Legolvasottabb bejegyzések