ekint embléma

A kitartó ellenállás titka: mit üzen az SZFE polgárainak küzdelme?

vélemény 2020-12-19 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

Az Eötvös Károly Intézet blogbejegyzése.

Felhívás az olvasónak!


Egy-egy elemzésünk, állásfoglalásunk jelképes örökbefogadásával Ön is támogathatja munkánkat! Amennyiben élni kíván a lehetőséggel, az alábbi számlaszámokra utalással teheti meg:


- Forint utaláshoz: 11600006-00000000-78417407 (IBAN: HU56 1160 0006 0000 0000 7841 7407) 

- Euro utaláshoz: 11600006-00000000-78416231 (IBAN: HU89 1160 0006 0000 0000 7841 6231)

- USD utaláshoz: 11600006-00000000-78416303 (IBAN: HU85 1160 0006 0000 0000 7841 6303)


Támogatás esetén kérjük, küldjön egy üzenetet az info@ekint.org email-címre, amelyben tájékoztat minket arról, hogy név szerint is feltüntethetjük-e Önt az intézet által kiadott írás örökbefogadójaként. 


Megtisztelő támogatását nagyon köszönjük!


***

Novemberben a vírushelyzet fokozódása és a bevezetett veszélyhelyzeti korlátozások miatt, hetvenegy nap után véget ért az egyetemfoglalás, az ellenállás azonban folytatódik, az autonómiaküzdelem győzelmi esélyei továbbra sem mondhatók rossznak. Milyen okokkal magyarázható, hogy az elmúlt években a kormány által könnyedén keresztülvitt megannyi autonómiasértő lépés után pont az SZFE polgárai tudtak felmutatni valódi demokratikus ellenállást, voltak képesek ténylegesen életre hívni a sokat emlegetett civil kurázsit? A hatalmi beavatkozással szemben sikeres ellenállás tényezőinek feltárása érdekében az Eötvös Károly Intézet ősszel fókuszcsoportos interjút készített néhány, az ellenállásban részt vevő hallgatóval.

Az egyik legfontosabb tényező, amelyről minden beszélgetésben részt vevő hallgató beszélt, az az egyetemi képzés során megtapasztalt közvetlen demokráciaélmény. A hallgatók ennek részeként olyan intézményi-szervezeti jellemzőket azonosítottak, mint hogy az elmúlt években a szenátusi ülések nyitottak voltak, a rektorválasztás esetében valódi lehetőséget biztosítottak a rektori vitában való hallgatói részvételre, a pályázatok megismerésére. Kiemelték, hogy tavaly szeptemberben HÖK-választásra került sor, magas hallgatói részvétel mellett. Emellett számos nyilvános szenátusi ülésen vehettek részt hallgatók, emlékezetes volt például a megkérdezettek számára az az esemény, ahol azt vitatta meg az egyetemi polgárok közössége, hogy az egyetem miként álljon ki a CEU mellett. Ezeken az eseményeken tanáraikat aktív véleményformálás közben láthatták. Az egyetemi döntéshozatalban kifejezetten érezték, hogy számít a szavuk. Fontos demokráciaélményt jelentett, hogy a kancellári rendszer születésekor a szenátus és az egyetemi polgárok előtt megbukott a hatalom által erőltetett jelölt. A hallgatók a beszélgetés során mindezekre a tapasztalatokra az „önrendelkezés-élmény” kifejezést is használták.

A hallgatók elmondása alapján egyetemükön folyamatos az “együttgondolkodás” a művészet és közélet viszonyáról. Az egyetem tényleges szabadságot biztosít az alkotói folyamatoknak, bármilyen témához szabadon nyúlhat hozzá a hallgató. Az SZFE hallgatói a képzés során szembesülnek politikai, közéleti kérdésekkel, e szocializációs folyamat során folyamatosan reagálnak a társadalom történéseire, foglalkoznak a közéleti történésekre reagáló művészeti tevékenység különféle vonatkozásaival. Ennek hatása pedig az, hogy – ahogyan az egyik hallgató fogalmaz – „a politika, a közéleti kérdések ily módon egzisztenciális kérdéssé válnak” számukra.

További fontos tényezőként azonosították a megkérdezett hallgatók az alacsony hallgatói létszámot, azt, hogy az SZFE kifejezetten kicsi egyetem, körülbelül 500 hallgatóval, amely más egyetemeken egyetlen kar, esetleg egyetlen évfolyam hallgatói létszámának felel meg. Egy kis közösségben mindenfajta ellenálló hang sokkal hangosabb, amelyet az is segít, hogy a hallgatók nagyobb eséllyel ismerik egymást, adnak egymás szavára, az ellenállás megszervezése pedig nagyságrendekkel könnyebb. Az egyetem valódi közösséget biztosító intézmény az SZFE hallgatói számára, ahol a szakok közti együttműködés élménye sem ismeretlen, az elmúlt években a hallgatóknak ilyen közös munkában is volt részük. A színművészeti képzés sajátossága továbbá, hogy a hallgatók más egyetemeken tanuló társaiknál jóval több időt töltenek együtt, az egymásért kiállásnak személyes, átélhető tétje van, ez pedig katalizátorként hat a közösségként cselekvésre.

A fókuszcsoportos beszélgetés résztvevői kiemelték azt is, hogy az SZFE Hallgatói Önkormányzata nagyon hamar beleállt a konfliktusba, ezzel szemben más, „modellváltásra” rákényszerített felsőoktatási intézmények hallgatói képviseleti szervei inkább csendben maradtak és elfogadták az új kereteket. A legmagasabb hallgatói képviseleti szint közreműködését a hallgatók nagyon fontos tényezőként azonosították, ugyanis ezek a szervezetek a rendelkezésükre álló jogi lehetőségekkel élve gátját képezhetik a felülről érkező hatalmi akarat érvényesülésének.

A hallgatók továbbá az SZFE oktatóinak ellenállását (számos kemény hangvételű, az autonómia mellett kiálló nyilatkozat, közigazgatási perek, sztrájk) nagyon fontos védőhálónak érzik a saját polgári engedetlenségük szempontjából. Az egyetemi oktatók kiállásának mintaadó szerepe felbecsülhetetlen fontosságú a hallgatók magatartására nézve. A fókuszcsoport résztvevői mindehhez hozzátették, hogy időnként komoly kihívást jelent az egyetemi polgárok összességét az ellenállásra jellemző bázisdemokrata működésébe integrálni. A közösségnek egyszerre kell jól kezelnie – mind oktatói, mind hallgatói oldalról – az „erős személyiségek” részvételét a döntéshozatalban, miközben olyan kaliberű döntéseket kell meghozniuk, amelyek valamennyi egyetemi polgár számára önmagában is jelentős, példa nélküli próbatételt jelentenek. A hallgatók úgy látják, hogy akik az oktatás során is demokrata működésmódot képviselnek (a mester-tanítvány hierarchikusabb viszonya helyett), azok otthonosabban mozognak a bázisdemokrata struktúrában.

A fókuszcsoportos interjúban részt vevő hallgatók az ellenállás sikerességének további fontos elemeként az időtényezőt azonosították: ez azt jelenti, hogy nem érte őket váratlanul az egyetem elleni támadás. A különféle színházi visszaélési ügyek kormánypropaganda általi tálalása, „átkeretezése” már előre jelezte, hogy a hatalom igyekszik illegitimmé tenni, „besározni” a Színház és Filmművészeti Egyetemet. A hallgatók hozzátették, sokáig abban a hitben éltek, hogy közvetlen kockázatot nekik nem kell vállalniuk, hogy vezetői szinten lehet kezelni a „modellváltást”, de viszonylag hamar világossá vált számukra, hogy nem lehet áldozatvállalás nélkül, tétlenül végignézni, ahogy a hatalom felszámolja egyetemük függetlenségét.

A hallgatók kiemelték, ahhoz, hogy esélyünk legyen bármit is elérni, nagyon kellett az, hogy „a külvilág aktivizálódjon”. A hallgatók célja eredetileg „csupán” az volt, hogy a saját egyetemi közösségüket ért támadást elhárítsák, az azóta kialakuló közfigyelmet viszont már tudatosan használja az SZFE polgársága. Teljes mértékben érzik annak a felelősségét, hogy túlmutat rajtuk az ügy, azt, hogy övék az első olyan közösség, amely valódi, látványos ellenállással reagál egy autonómiasértő hatalmi beavatkozásra. Az ellenálló egyetemi hallgatókhoz eljutottak azok a hangok is, amelyek megkérdőjelezik a beleszólási jogukat, azt, hogy milyen rendszerben, milyen oktatókkal, milyen oktatási programban kívánnak tanulni. Ez a hozzáállás az interjúban részt vevő hallgatók szerint elsősorban az alsóbb évfolyamos hallgatókra jellemző. A jelenség nem meglepő, a fiatalok többsége a magyar oktatási rendszer alsóbb szintjein, általános- és középiskolában a fentebb már említett demokráciaélményt jellemzően nem tapasztalja meg.

A kezdetektől fontos szempont volt az SZFE polgárai számára, hogy az SZFE-s megmozdulások másfajta tiltakozások legyenek, mint a korábbiak (példaként hozták a CEU-s tiltakozások visszafogott hangvételét, korábbról megörökölt jelszavait, reaktív jellegét). A kreatív módon megszerkesztett megmozdulásaikat kommunikációsan könnyen kódolható, sajátos szimbolika és művészeti performanszok jellemzik. Mind mondják, tüntetéseik célja, hogy többletélménnyel menjen haza a résztvevő. Már az első tüntetés előtt tudatosították magukban, hogy e közösség ereje a rugalmasságában is rejlik. Többek közt ennek eredménye a – mára már az egész ország számára az SZFE melletti kiállást jelentő – piros-fehér szalag, vagy a sárga maszk. Ezek mind olyan szimbólumok, amelyek spontán módon jelentek meg a tiltakozó akciók során, a demonstráló hallgatók pedig ezeket felismerték, átvették és közismertté tették.

Az SZFE polgárainak autonómiaküzdelme számos előremutató tanulsággal bír, ellenállásuk sikeressége jogi és nem jogi eszközök értő, kreatív felhasználásán, személyes áldozatvállaláson és valódi közösségként való egységes cselekvésen alapszik, amely a társadalom demokratikus elköteleződésű részének támogatását is élvezi. Az oktatók egyetemi autonómiájuk visszaszerzésére irányuló követeléseken alapuló, a véleménynyilvánítás alkotmányos védelmét is élvező sztrájkot tartanak fent, közben a tanköztársaság eszméje segítségével a hallgatókkal összefogva saját hatáskörben gondoskodnak az órák megtartásáról és adminisztrálásáról. A nagy médiavisszhangot és az általuk illegitimnek tartott fenntartót reagálásra késztető magatartásuk jogi eljárást vont maga után, amelyet jogerősen megnyertek. Ezzel párhuzamosan a hallgatók a magyar jog által is ismert, jogi eljárásoknak utat nyitni képes polgári engedetlenségnek tekinthető, látványos, kommunikációsan remekül reprezentálható, szervezett egyetemfoglalása szintén reagálásra késztette a hatalom embereit, akik önmagukat nevetségessé tevő, kétbalkezes lépéseket követően az egyetemi félév felfüggesztése, majd érvénytelenítése mellett döntöttek. Az egyetemi polgárok nem ijedtek meg, az oktatási munkát folytatják, a felfüggesztés kapcsán jogi lépéseket tettek, bíróság elé vitték ügyüket, oktatási biztoshoz fordultak, aki szintén megerősítette, hogy a fenntartó lépései egyértelműen jog- és alaptörvényellenesek. Amennyiben a kuratórium alaptörvényellenes kormányrendelet alapján hozott félév-érvénytelenítő döntése miatt is pert indítanak, ügyük végső soron a strasbourgi emberi jogi bíróság elé kerülhet.

Az SZFE-ügy a kormánynak nagyon kényelmetlenné vált, s bár a bírói autonómia megmaradt részét épp mostanában próbálják végleg megszüntetni (az SZFE megszállásához nagyon hasonló módon, a kormányhoz messzemenőkig hű politikai káderek vezetői kinevezésével), mégsem hiábavaló a megmaradt jogi és nem jogi eszközökkel egy szakma, egy egyetem, egy közösség szabadságáért küzdeni. Az ehhez szükséges intellektuális, lelki erőt az SZFE hallgatói mindenekelőtt az oktatás során megélt közvetlen demokrácia- vagy önrendelkezésélményből, az oktatóik által átadott nyitott, társadalmilag érzékeny gondolkodásmódból, az egymással való kooperáció és felelősségvállalás egyetemen elsajátított gyakorlatából, az oktatók ellenállásának mintaadó hatásából, a társadalom támogatásából nyerték, amely a korábbi tiltakozások tapasztalatainak figyelembevételével kialakított rugalmas, kreatív hozzáállást eredményez.

Az SZFE sorsa nem dőlt el, azonban az egyetem polgárai bebizonyították, ha egy közösség valóban közösségként tud kiállni azokért a demokratikus értékekért, amelyek autonóm, független működését garantálják, azzal igenis meghátrálásra késztethetik a mostanra szinte már csak nyers erőt, ostoba erőszakot felmutatni képes autokratikus hatalmat. Sőt, az SZFE polgárainak példamutató küzdelme éppen arra tanít mindannyiunkat, hogy jogi dokumentumok által deklarált demokratikus elveink, alkotmányos jogaink csak akkor jelenthetnek valódi szabadságot, ha képesek vagyunk áldozatot hozni veszélyeztetésük esetén.


Kép forrása: 24.hu

Legolvasottabb bejegyzések