ekint embléma

A közérdek a hatalom új varázsszava - Az Alkotmánybíróság és az Európai Parlament a médiaszabadságról (vélemény)

vélemény 2020-07-07 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

Az Eötvös Károly Intézet blogbejegyzése.

Felhívás az olvasónak!


Egy-egy elemzésünk, állásfoglalásunk jelképes örökbefogadásával Ön is támogathatja munkánkat! Amennyiben élni kíván a lehetőséggel, az alábbi számlaszámokra utalással teheti meg:


- Forint utaláshoz: 11600006-00000000-78417407 (IBAN: HU56 1160 0006 0000 0000 7841 7407) 

- Euro utaláshoz: 11600006-00000000-78416231 (IBAN: HU89 1160 0006 0000 0000 7841 6231)

- USD utaláshoz: 11600006-00000000-78416303 (IBAN: HU85 1160 0006 0000 0000 7841 6303)


Támogatás esetén kérjük, küldjön egy üzenetet az info@ekint.org email-címre, amelyben tájékoztat minket arról, hogy név szerint is feltüntethetjük-e Önt az intézet által kiadott írás örökbefogadójaként. 


Megtisztelő támogatását nagyon köszönjük!


***


Legutóbbi blogbejegyzésünkben a hatalom erkölcsi alapjairól írtunk. Morálisan nem igazolható az a hatalom, amely a kritikus sajtó függetlenségét támadja. Miközben idehaza az Index internetes hírportál a politikai függetlenségének megőrzéséért, végeredményben pedig a túlélésért küzd, az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága (az ún. LIBE Bizottság) a médiaszabadság megerősítését szorgalmazó jelentés elfogadására készül. A politikai állásfoglalás rávilágít arra, hogy a médiaszabadság állapota számos tagállamban komoly veszélyben van, és azok a kormányzati törekvések, amelyek a médiapluralizmus felszámolására irányulnak, nemcsak a demokráciát veszélyeztetik, hanem a jogállamiság rendszerszintű lebontásának részét képezik. A médiaszabadság romlása tehát sohasem egy elszigetelt jelenség, hanem a jogállam általános romlásának része, és egyben következménye is. Ezt támasztja alá az is, hogy az EUSZ 7. cikke alapján Magyarország ellen folyamatban lévő uniós eljárásban a médiaszabadság problémáját kiemelt figyelem övezi.

A LIBE-jelentés tervezete kitér az újságírók védelmével, a gyűlöletbeszéddel, a dezinformációval összefüggő európai problémákra, ahogyan rámutat a média politikai és gazdasági függetlenségét veszélyeztető tendenciákra is. A tervezet szerint a piaci szolgáltatók túlzott koncentrációja azzal a kockázattal jár, hogy a polgároknak nem áll rendelkezésére a tartalmak kellően széles választéka; (…) a médiatulajdon és a médiatartalom sokszínűségén, valamint a független újságíráson nyugvó médiapluralizmus kulcsfontosságú a félretájékoztatás megakadályozása és annak biztosítása érdekében, hogy az uniós polgárok tájékozottak legyenek”.

Az elmúlt években az autoriter magyar állam szimulált piaci viszonyokat létrehozva, strómanoknak juttatott állami források útján, a piacot torzító beavatkozással a szabad sajtó nagy részét felszámolta (erre példa a Heinrich Pecina-Népszabadság-ügy), maradékának függetlenségét pedig jelenleg is támadja (lásd az Index harcát). E törekvés ugyancsak drámai fejleménye a 2018-ban alapított, kormányközeli médiakonglomerátum, a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA), melynek létrehozása során a kormány a médiakoncentrációra és a versenyszabályokra vonatkozó, általa elfogadott törvényeket is súlyosan megszegte.

Miért lehet kiemelten fontos közös érdekünk, hogy az unió hatékonyan fellépjen a médiaszabadságot veszélyeztető tagállami gyakorlatokkal szemben? Az emberi jogok védelmének nemzetközi – köztük uniós – intézményei legalább részben átvehetik azokat a funkciókat, amelyeket elsődlegesen a nemzeti szintű jogvédő intézmények hivatottak ellátni. A hazai intézményes jogvédelem alacsony szintje mellett erre a nemzetközi fellépésre pedig égető szükségünk van; ezt mutatja a médiaszabadság területén született legutóbbi alkotmánybírósági döntés is. Az Alkotmánybíróság június végén kihirdetett határozatában ugyanis nem látott alkotmányos aggályokat a KESMA felhizlalását nemzetstratégiai jelentőségűnek nyilvánító kormányrendelettel kapcsolatban. A médiapiac jelentősebb szereplőinek összefonódását főszabály szerint a Gazdasági Versenyhivatal és a Médiatanács is ellenőrzi. A Médiatanács szakhatóságként azt vizsgálja, hogy az összefonódás veszélyezteti-e a sokszínű tájékozódás jogának érvényesülését. A hatósági eljárások alól a kormány arra hivatkozással mentesítette a KESMA-t, hogy az összefonódás nemzetstratégiai jelentőségű. A vonatkozó törvényi rendelkezések szerint azonban a kormány csak valamely közérdekre hivatkozással nyilváníthatja vállalkozások összefonódását nemzetstratégiai jelentőségűnek. Az ezt alátámasztó közérdeket azonban a kormánynak nem sikerült nevesítenie, így az AB – a kormány segítségére sietve magát az összefonódást értelmezte közérdekként. A testület érvelése tehát így összegezhető: a médiacégek összefonódásának nemzetstratégiai jelentőségét maga az összefonódás adja. Más szóval, a közérdek kifejezésnek nincs önálló jelentése, az olyan varázsszó, amely valójában az alkotmányos követelmények megszűnését jelenti.

A testület döntése a szakmaiság teljes feladásáról tanúskodik; az alkotmánybírók gondolkodását a jogászi logika helyett kizárólag a politikai logika határozta meg. A 2018 őszén létrehozott médiaóriás megalakulásakor több mint 470 sajtóterméket irányított, azaz a kormányközeli személyek által irányított KESMA-hoz tartozó médiumok a nyomtatott és elektronikus sajtó piacának jelentős hányadát lefedik. A KESMA jelenléte ezért súlyosan veszélyezteti a szólás- és sajtószabadság szempontjából alapvető jelentőségű médiapluralizmus érvényesülését. Az AB érvelése azonban arra az abszurd eredményre vezetett, hogy az összefonódás a szóban forgó esetben fontosabb, mint a sajtó sokszínűségéhez fűződő alkotmányos érték. Azaz a testület nyíltan elismerte azt, hogy a Fidesz hatalmi-stratégiai érdeke – amit cinizmus nélkül aligha lehet közérdekként azonosítani – megelőzi az alkotmányos demokráciák alapelveként funkcionáló médiapluralizmus értékét.

Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság jelenlegi elnöke, nem mellesleg a „KESMA-döntés” előadó bírója, hiába tiltakozik az olyan vélemények ellen, miszerint az „Alkotmánybíróság megszűnt alkotmánybírósági jelleggel működni”, az előbbi véleményt mi magunk is osztjuk. Ebben a helyzetben különösen fontosak tehát azok a nemzetközi lépések, amelyek nevesítik és láthatóvá teszik a médiaszabadságot nyíltan veszélyeztető gyakorlatokat. Elengedhetetlen, hogy az Európai Parlament politikai állásfoglalását hatékony jogi lépések kövessék az Európai Unió intézményei részéről. Ezt ugyanis az Alkotmánybíróságtól már rég nem várhatjuk el.


Kép forrása: szabadpecs.hu


***

Segítsen, hogy továbbra is kiállhassunk közös értékeinkért! Támogassa az EKINT-et! 

Az EKINT támogatásához szükséges minden információt megtalál az alábbi linken: http://ekint.org/tamogasson

Támogatását előre is nagyon köszönjük!

Legolvasottabb bejegyzések