ekint embléma

A kikényszerített és a választott szabadság

álláspont 2017-05-17 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

A 7. cikk és ami mögötte van - Az Eötvös Károly Intézet a napokban tárgyalt Magyarországot érintő EU-indítványokról.

Az Európai Parlament (EP) mai ülésén két Magyarországot érintő indítványról is szavaz, amelyek felvetik, hogy Magyarország nem tartja tiszteletben az Európai Unió alapértékeit, valamint egyértelműsítik, hogy autoriter rendszereknek nincs helyük az Európai Unióban.

1. Kritikák jobbról és balról – jelentés Magyarországról

Az egyik indítványt négy baloldali és liberális EP frakció (S&D, ALDE, GUE/NGL és Verts/ALE) nyújtotta be, javasolva, hogy az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE) készítsen jelentést Magyarországról. Ez alapján az Európai Parlament javasolhatná az Európai Unióról szóló szerződés (EUSz.) 7. cikke szerinti eljárás megindítását tekintettel a magyar kormány közelmúltban és az elmúlt években hozott intézkedéseire.

A 7. cikk az Unió alapértékei (EUSz. 2. cikk), a szabadság, az egyenlőség, a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok védelme érdekében biztosít lehetőséget az Európai Uniónak arra, hogy fellépjen az ezen értékeket megsértő tagállamokkal szemben. Ennek eredményeképpen az eljárás alá vont tagállam kormányának képviselőjétől a Tanácsban a szavazati jog is megvonható. Erre még soha nem volt példa, és most sem valószínű, hogy idáig eljutna a folyamat, hiszen ahhoz több uniós intézmény közreműködése szükséges. Ráadásul a hosszadalmas eljárás elindítása sem egyszerű, hiszen a Tanács a külügyminiszterek részvételével szavazhatná azt meg, négyötödös többséggel, amire politikailag nem sok esély van.

A másik indítványt a Fidesz-KDNP képviselőit is tömörítő frakció, az Európai Néppárt jegyzi. A javaslat nem kifejezetten, de tartalmát tekintve szintén felveti a 7. cikk szerinti eljárás megindításának lehetőségét. Azt kérik ugyanis az EP Állampolgári Jogi Szakbizottságától, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, amennyiben a magyar kormány a Bizottság által megszabott határidőn belül nem ad kielégítő választ, és egyértelműen fennáll az EU alapértékei megsértésének kockázata.

2. Az alkotmányos demokrácia helyreállításának felelőssége

A jobb- és a baloldali javaslat eltérő harciassággal bár, de számos ponton ugyanazokra a problémákra hívja fel a figyelmet. Mindkettő emlékezetet például arra, hogy a 2. cikkben foglalt értékeket érvényre kell juttatni, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének ajánlása szerint a civil törvény módosítását és a CEU törvény végrehajtását függessze fel a kormány, továbbá utalnak az „Állítsuk meg Brüsszelt!” című nemzeti konzultációra is. A két indítvány hasonlósága azt mutatja, hogy az uniós intézmények eljutottak arra a pontra, ahol egyértelművé kívánják tenni: autoriter rendszereknek nincs helyük az Európai Unióban.

Jóllehet Magyarország szavazati jogának felfüggesztése valószínűtlen, de a 7. cikk szerinti eljárás megindításának felmerülése önmagában is súlyos üzenet az Európai Unió részéről. Ezzel a magyar politikai közösség számára is nyilvánvalóvá tették, hogy Orbán Viktor rendszere és az uniós tagság hosszú távon nem egyeztethető össze.

Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy az alkotmányos demokrácia helyreállításának feladata és lehetősége, illetve a negyedik köztársaság megalapozásának esélye továbbra is a magyar népé, annak felelőssége nem hárítható át az Európai Unióra vagy bárki másra.

(Borítókép: Business Insider)


Melléklet: Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSz.) 7. cikkének működése


Legolvasottabb bejegyzések