ekint embléma

Milyen választást? - Legyen arányosabb, szabad és tisztességes!

álláspont 2017-04-24 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

Az EKINT álláspontja a szabad és méltányos választás szempontjairól Gulyás Márton arányos választást követelése kapcsán.

Az elmúlt hetekben nem csupán a független sajtót járta be, de az értelmiségi közéletet is foglalkoztatja Gulyás Márton civil aktivista népgyűlésen elkiáltott arányos választást követelő mondata. Az Eötvös Károly Intézet álláspontja szerint a követelés apropóján, noha a vitákban ezek olykor keverednek, egymástól határozottan megkülönböztetendő kérdések merülnek fel. Ilyen megkülönböztetés az, melyik szabályozási megoldás demokratikusabb, illetve hogy az adott pillanatban melyik látszik előnyösebbnek az ellenzék esetleges választási sikere szempontjából. Továbbá távolról sem azonos a kormányzati hatalmat eredményező választási siker és az alkotmányosságot helyreállító választási siker.

Az Eötvös Károly Intézet Gulyás Márton követelését komolyan veendőnek tartja, amely ugyanakkor a választási rendszer értékelésének csak egy dimenzióját hangsúlyozza. Ezúttal, a felmerülő megközelítések közül, a szabad és méltányos választás szempontjai alapján hívjuk fel a figyelmet annak néhány fontos implikációjára:

  • Minél arányosabb a választási rendszer, azaz minél közelebb áll a leadott szavazatok eloszlása a képviselői helyek eloszlásához, annál demokratikusabb a választás e tényező tekintetében. A választási szabályok összessége ugyanakkor több elemből álló, összetett követelményrendszerként szolgál, amelyek alkotóelemei egymással kölcsönhatásban állnak. Az arányosság mellett például az ország kormányozhatósága is fontos demokratikus érték, mert a kívánatos kormányzati stabilitás hiánya rontja az alkotmányos és demokratikus rendszer működőképességét. A jelenleginél lényegesen arányosabb rendszer követelése mindazonáltal szerintünk is indokolt. Ugyanakkor például a pártok számára meghatározott parlamenti bejutási küszöb, noha ez valamelyest ront az arányosságon, szintén igazolható.
  • Az Eötvös Károly Intézet álláspontja szerint a szabad és tisztességes választás egyetlen oszthatatlan fogalom. Ezzel azt állítjuk, hogy egy választás „részben szabad”, „részben szabad, de nem tisztességes”, illetve ehhez hasonló minősítése annyiban értelmes beszéd, hogy alkalmas lehet a rossz és a még rosszabb árnyalatainak megkülönböztetésére, de arra a kérdésre, hogy egy választás szabad és tisztességes-e, lehet és kell is igennel vagy nemmel válaszolni. Ezt azért is fontos tisztázni, mert a 2014-es választás nézetünk szerint nem volt szabad és tisztességes.
  • Közhely, de le kell írni, hogy szabad és tisztességes választás nem képzelhető el szabad sajtó nélkül. E követelmény nem azt igényli, hogy vizsgáljuk meg, vajon a választás idején működik-e az adott országban szabad sajtó, hanem azt, hogy az ellenzéknek, összehasonlítva a kormánypárttal, hasonlóak-e a lehetőségei arra, hogy eljuttassa üzeneteit a választópolgárokhoz. Ez a követelmény természetesen lényegesen tágasabb, mint a sajtó szűken vett fogalma. Nem csupán a kereskedelmi csatornákra vagy az új médiára kell itt tehát gondolnunk, de például a köztéri reklámfelületekre is érvényesnek kell lennie a hozzáférés szabadságának. Továbbá ahol a közszolgálati média helyén állami propagandacsatornák működnek, ott a szabad és tisztességes választás egyik alapeleme bizonyosan hiányzik.
  • A mai Magyarországon az arányossággal összefügg a kétfordulós országgyűlési választás igénye, mert a széttöredezett ellenzéki oldal miatt az egyfordulós rendszer szükségszerűen a legnagyobb politikai kisebbség választási erejét erősíti fel aránytalanul.
  • Nem szabad és tisztességes az a választási rendszer, amely a külföldön dolgozó választójogosultak százezrei számára aránytalan akadályokat állít a választójog gyakorlása elé.
  • A választási szervek pártatlan demokratikus működése ugyancsak a szabad és tisztességes választás alapkövetelménye. A Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda ennek a követelménynek nem felelnek meg.

Ha tehát igazságos és demokratikus választást követelünk, akkor – miközben a szabad és tisztességes választás követelményének egymástól jelentős mértékben eltérő rendszerek is megfelelhetnek – az adott rendszer értékelése során több szempontot és azok egymásra gyakorolt hatását is figyelembe kell vennünk.


A közlemény pdf formátumban az alábbi linkről letölthető:

EKINT: Milyen választást? - Legyen arányosabb, szabad és tisztességes!

(Kép forrása: Tuba Zoltán / Képszerkesztőség - 444.hu)

Legolvasottabb bejegyzések