ekint embléma

A harmadik köztársaság alkotmányának értékei

álláspont 2010-01-28 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

A köztársasági alkotmányunk, amely Magyarország jelenlegi politikai berendezkedésének alapjait meghatározza, húsz éves.

„Sokan vélik manapság, hogy a politikai válság a közjogi berendezkedés alkalmatlanságával, sőt a jogok és kötelességek elosztásával is összefügg. Mi viszont lényegét tekintve állandónak szeretnénk látni a jogállami forradalom alkotmányát.”

A köztársasági alkotmányunk, amely Magyarország jelenlegi politikai berendezkedésének alapjait meghatározza, húsz éves. Az Eötvös Károly Intézet ennek alkalmából számba kívánta venni a köztársasági alkotmány legfontosabb értékeit, az elmúlt húsz év politikai berendezkedésének azokat az ismérveit, amelyek nélkül ma értékekben szegényebb ország lennénk. Megkerestük ezért azokat, közel háromszáz személyt, akik az elmúlt két évtizedben fontos szerepet töltöttek be az ország sorsának alakításában, a közhatalom-gyakorlásban, közvélemény-formálásban. Arra kértük őket, foglalják össze röviden, hogy mit tartanak maradandó értékűnek az alkotmányban. A felkértek között tudósok, művészek, politikusok, újságírók, közéleti személyiségek is voltak; tekintélyes személyeket kerestünk meg, a kiválasztás alapja az elmúlt húsz évben betöltött szerepük volt.  

A feltett kérdés a következő volt: 

Mi az Ön számára a Harmadik Magyar Köztársaság alkotmánya legfőbb erénye? Melyek az alkotmányos berendezkedésnek azok elemei, amelyek az Ön számára a legfontosabbak, amelyek feltétlenül megőrzendők? 

A kérdésre a megkérdezettek tizede válaszolt, a válaszokat - saját állásfoglalásunkkal együtt - a www.alkotmanyertekei.hu oldalon tettük közzé.


Legolvasottabb bejegyzések