ekint embléma

Konstruktív bizalmatlanság

elemzés 2004-08-01 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

A konstruktív bizalmatlansági indítvány és annak lehetséges következményei.

Az augusztus végén néhány nap alatt eszkalálódott kormányválság a magyar demokrácia egy olyan intézményét állította az érdeklődés középpontjába, amelyről az állampolgároknak az elmúlt tizennégy év során nem kellett sokat gondolkodniuk. A korábbi három kormányzati ciklus során egyszer sem merült fel komoly formában, hogy a hivatalban lévő miniszterelnököt a kormánytöbbséget biztosító pártok leváltsák, vagy megváltozott összetételű kormánytöbbség alakuljon ki.

Horn Gyula és Orbán Viktor, koalíciós feszültségeik ellenére, sziklaszilárd módon uralták pártjukat, és parlamenti többségük sem forgott veszélyben egy pillanatra sem. Az Antall József (és a halála után őt követő Boross Péter) mögött álló parlamenti többség ugyan az 1990-1994-es ciklus végére formálisan néhány főre fogyatkozott, ám a koalícióból kiszakadt jobboldali csoportocskák változékony politikája mindvégig biztosított némi tartalékot a kormánytöbbség számára, arról nem is beszélve, hogy elképzelhetetlen volt, hogy ezek a csoportok az akkori liberális és szocialista ellenzéki frakciókkal összeállva új kormányt alakítsanak. Ezzel az észrevétellel el is jutottunk az úgynevezett konstruktív bizalmatlansági indítvány intézményének legfontosabb vonásához. A bizalmatlansági indítvány a parlamentáris kormányzati berendezkedésű államokban arra szolgál, hogy új választások kiírása nélkül, menet közben le lehessen cserélni a kormányt, amennyiben a mögötte álló parlamenti többség valamilyen okból megszűnt. Nagyon jó indokok szólnak amellett, hogy ilyen esetekben ne kelljen feltétlenül új választást kiírni, és módot lehessen biztosítani a menet közbeni korrekcióra, az elhúzódó kormányválság megelőzésére. A parlamentáris kormányzati rendszerben a végrehajtó hatalom vezetőjét, a kormányfőt nem közvetlenül a nép választja, hanem a parlament, ezért ésszerű, ha ugyanez a testület vissza is vonhatja a megbízatást a kormánytól, mint ahogy az is, hogy egyes miniszterek ellen ne lehessen bizalmatlansági indítványt kezdeményezni, ilyen módon mintegy leszalámizva a kormányt. Előfordulhat például, hogy a kormánytöbbség teljesen egységes, és a kormány politikája sincsen válságban, de valamiért - például korrupciós ügy vagy más, a személyét közvetlenül érintő körülmény miatt - személy szerint a miniszterelnök számára elkerülhetetlenné válik a távozás. Ilyenkor semmi nem szól amellett, hogy idő előtt új választásokat kelljen kiírni: a kormánytöbbség pártjai egyszerűen kiválasztják az utódot.

A bizalmatlansági indítvány egyik speciális változata a magyar alkotmányban is szereplő konstruktív bizalmatlansági indítvány. Ennek a verziónak a lényege az, hogy bizalmatlansági indítványt csak úgy lehet benyújtani (egyébként az országgyűlési képviselők egyötöde kezdeményezhet ilyen lépést), hogy az egyszersmind az új miniszterelnök-jelölt személyére is javaslatot tesz. Ez a megszorítás azt a célt szolgálja, hogy bizonyos mérvű stabilitást biztosítson a kormánynak olyan helyzetekben is, amikor annak parlamenti többsége bizonytalanná válik. A konstruktív bizalmatlanság szabálya esetén ugyanis nem elég az indítvány sikeréhez, hogy több képviselő álljon szemben a kormánnyal, mint amennyi mellette áll, hanem ezen felül arra is szükség van, hogy ez a többség képes legyen megegyezni egy közös kormányprogramban és miniszterelnök-jelöltben is. Ettől lesz "konstruktív" az indítvány: nem lehet egyszerűen csak kormányt buktatni, egyúttal az új kormánynak is megbízást kell adni. Természetesen, az alkotmány lehetőséget ad a kormánnyal szembeni bizalmatlanság nem "konstruktív" kinyilvánítására is. Például, a kormány maga megteheti, hogy valamelyik szavazást az Országgyűlésben bizalmi szavazássá nyilvánítja, és amennyiben ezt a szavazást elveszíti, az alkotmány értelmében be kell nyújtania lemondását az államfőhöz. Továbbá, ha a kormány elveszítette többségét az Országgyűlésben, akkor a vele szembenálló parlamenti többség megszüntetheti megbízatását akkor is, ha egyébként nem tud közös kormányprogramban és kormányfőben megállapodni, mégpedig oly módon, hogy nem a kormányt váltja le, hanem magát az Országgyűlést oszlatja föl, egyszerű többségi szavazással. Ez azonban új választások kiírását jelenti, ami a kezdeményezőkre nézve igen kockázatos lehet.

A konstruktív bizalmatlansági indítvány intézménye nem szerepelt a Magyar Köztársaság eredeti, 1989. októberében elfogadott alkotmányában. Csak 1990-ben, már az első szabad választások után, az MDF és az SZDSZ, az akkori két legnagyobb párt megegyezésének eredményeként került be, mégpedig egy átfogó, az alkotmányos berendezkedés több pontját érintő megállapodás-csomag egyik elemeként. Az MDF leendő vezető kormánypártként érthetően elsősorban a kormányozhatóság szempontjaira ügyelt, vélhetően azt is megérezve, hogy a kisgazda partner és saját radikálisai még gondot jelenthetnek. A vezető ellenzéki párt pedig szintén indokoltan mindenekelőtt arra keresett garanciákat, hogy az új kormány nem fog visszaélni hatalmával, és nem veszélyezteti a sajtó és más független intézmények önállóságát. Így született meg az a megállapodás, amely radikálisan csökkentette a kétharmados törvények számát, és bevezette a konstruktív bizalmatlanság intézményét, valamint azt a szabályt, hogy az Országgyűlés csak a miniszterelnökről szavaz, a miniszterekről nem: őket a kormányfő választhatja ki, és bizalmatlansági indítványt is csak a kormány egésze ellen lehet kezdeményezni. Mindezek a szabályok a kormány stabilitását, és azon belül a kormányfő hatalmát erősítették. Cserébe egyszeri alkalommal a legnagyobb ellenzéki párt jelölhette a köztársasági elnököt, és bizonyos intézmények - az állami televízió és rádió, a számvevőszék és a jegybank - élére konszenzusos személyek kerültek.

A konstruktív bizalmatlansági indítvány intézménye tehát egyedi körülmények és alkuhelyzetek folyományaként vált a magyar alkotmányos rendszer részévé, de ettől függetlenül jó okok szólnak a szabály megtartása mellett. A magyarhoz hasonló parlamentáris rendszerekben természetes, hogy a kormánytöbbséget biztosító országgyűlési frakciók maguk közt képesek megegyezni a kormányfő személyében, és semmiféle indok nem szól amellett, hogy más intézményeket és személyeket is be kelljen vonni a döntési folyamatba. Márpedig, ha nem a leendő kormánypárti frakciók állapodnak meg a miniszterelnök-váltásról, hanem maga a miniszterelnök nyújtja be a lemondását az államfőhöz, akkor a köztársasági elnök legalábbis jog szerint majdnem korlátlan kezdeményező szerephez juthat a következő kormányfő kiválasztásában. A szokásjogon és a józan alkotmányos belátáson kívül ugyanis semmilyen alkotmányos rendelkezés nem írja elő, hogy az elnöknek a legnagyobb frakció vagy a parlamenti többséget birtokló frakciók közös jelöltjét kell elfogadnia: ezért, ha valamikor a jövőben véletlenül olyan elnöke lenne az országnak, aki híján van az alkotmányos ítélőképességnek, elvileg azt jelölhetne, akit akar, és ha a parlament negyven napon belül nem választja meg jelöltjeit, feloszlathatja az Országgyűlést. Ez a forgatókönyv tehát azzal a veszéllyel jár, hogy a köztársasági elnököt a pártok közötti hatalmi harc főszereplőjévé teszi, márpedig az elnök alkotmányos helyzete és a kormányzati rendszer egészének logikája ennek elkerülését tenné kívánatossá. Ezért a kormányzati ciklus közbeni kormányfő-váltásnak a legszerencsésebb módja a konstruktív bizalmatlansági indítvány alkalmazása.

Legolvasottabb bejegyzések