ekint embléma

A kórháztörvény elfogadásának módjáról

2003-06-25 | Eötvös Károly Intézet Fb Sharing

A köztársasági elnök az Országgyűlés által megszavazott úgynevezett „kórháztörvényt” az Országgyűlésnek megfontolásra visszaküldte.

A köztársasági elnök a számára az Alkotmány 26. § (2) bekezdésében biztosított jogkörrel élve az Országgyűlés által megszavazott úgynevezett „kórháztörvényt” az Országgyűlésnek megfontolásra visszaküldte. Ismeretes, hogy válaszképpen az Országgyűlés elnöke — a képviselők küszöbön álló nyári szabadságára hivatkozva — még a köztársasági elnök döntésének napjára, az Országgyűlés aznapi rendes ülését követő estére rendkívüli ülést hívott össze, amelyen a törvényhozás ismételten megszavazta a javaslatot

Az Eötvös Károly Intézet álláspontja szerint a köztársasági elnök számára biztosított, fent említett lehetőség alkotmányos értelme az, hogy az elnök az általa különösképpen aggályosnak talált törvényjavaslatok ügyében a döntéshozókat ismételt, politikai és társadalmi vitára kényszerítse, és egyúttal a közvélemény hathatósabb tájékozódását is elősegítse. Ez az alkotmányos cél nem érhető el, ha az elnök döntése mindössze néhány órával hosszabbítja meg a demokratikus vitát. Az Országgyűlés tehát akkor járt volna el az Alkotmány szellemével összhangban, ha a kényelmi és presztízsszempontokat félretéve teret ad a törvényjavaslat ismételt, nyilvános vitájára.

Az Eötvös Károly Intézet álláspontja szerint az Országgyűlés eljárása alkalmas arra, hogy csorbítsa a demokratikus politikai vitába vetett közbizalmat és az Országgyűlésnek az elmúlt években egyébként is megtépázott hitelét. A köztársaság alapintézményeinek szilárdsága mellett elvileg elkötelezett politikai erőknek tartózkodniuk kell a hasonló lépésektől.


Budapest, 2003. június 25.

Legolvasottabb bejegyzések