Eőtvös Károly Intézet

Az Eötvös Károly Intézet munkálkodni kíván a szolidaritás szellemén alapuló honpolgári politikai kultúra erősítésén.

KUTATÁSOK

Az Eötvös Károly Intézet jelenleg futó tudományos kutatásai


A „Living in Surveillance Societies” (LiSS) COST Action négy évéről

2009-2013A LiSS egy jelentős európai kutatási program volt a Surveillance Studies és a rokon diszciplínák területén, amelyet COST Action formában támogatott az Európai Bizottság, vagyis kutatást, munkabért, eszközbeszerzést, üzemeltetést nem fizetett, viszont fedezte a tématerületen dolgozók kommunikációját, szakmai találkozóit, konferenciáit, workshop-jait, személyes cserelátogatásait és publikációit, kiemelten a fiatal kutatók munkáját. Ebben a kutatási programban az EKINT képviseletében – egyéni kutatóként – Dr. Székely Iván vett részt.


A LISS-ben mintegy 160 kutató közreműködött 26 országból; az EU tagországok túlnyomó többsége képviseltette magát a programban, valamint Ausztrália, Izrael és Új-Zéland kutatói is részt vettek a munkában. A LiSS vezetését egy brit egyetem, illetve annak professzora (William Webster, University of Stirling) és stábja végezte. Az induláskor négy nagy munkacsoportot hoztak létre, gondoskodva arról, hogy az egy országból jövők különböző munkacsoportokba kerüljenek, és ne csak egymás között kommunikáljanak. Székely Iván, egy másik magyar résztvevővel, Parti Katalin kriminológussal együtt a 4. munkacsoportba (Public Policy and the Regulation of Surveillance) került, többek között Charles Raab-bal együtt.


A munkacsoport tagjai különböző helyszíneken (általában a résztvevők anyaintézményeiben) tartották a szakmai találkozókat, évente kétszer; az EKINT képviselője ezek mindegyikén részt vett:


•    2009. szeptember – Brüsszel
•    2010. február – Göteborg
•    2010. szeptember – Ljubljana
•    2011. január – Brüsszel (a CPDP konferenciához kapcsolódóan)
•    2011. október – Barcelona
•    2012. január – Brüsszel (a CPDP konferenciához kapcsolódóan)
•    2012. október – Budapest
•    2013. április – Varsó

Ezeken a találkozókon prezentációkat mutatott be a közösen folytatott kutatások állásáról; Ljubljanában és Varsóban a vendéglátó intézmény által rendezett nyilvános szemináriumokon vagy konferenciákon nyilvános előadást tartott.

Kiemelkedő eseménye volt a LiSS programnak a 2012. októberi háromnapos budapesti rendezvénysorozat, amelyet Parti Katalin asszisztálásával Székely Iván rendezett olyan konstrukcióban, hogy a házigazda a CEU-ban alapított diákszervezet, a Human RightS Initiative (HRSI) volt, a pénzügyi bonyolítást az EKINT vállalta, a helyszín pedig a CEU Nádor utcai tömbje volt. A főbb programpontok ezek voltak:


̶  a 4. munkacsoport által rendezett nyilvános workshop, amelyen CEU-s és (külső) magyar előadók is részt vettek, köztük Dr. Szabó Máté Dániel;


̶  a LiSS menedzsment ülése;


̶  nyilvános előadás meghívott külső előadóval (Lorna Muir, University of Aberdeen: „Between Discipline and Control: Cinematic Engagements with Contemporary Transformations in the Surveillance Society”);


̶  egy nyilvános panelbeszélgetés „From Big Brother to Surveillance Art” címmel, filmvetítéssel;


̶ egy interaktív megfigyelési installációs tér, amelyben erre a célra készíttetett számítógépes alkalmazásokkal lehetett rövidfilmeket és kísérleti filmeket nézni, valódi távcsővel lehetett másokat kifigyelni, villanófényes teleobjektív fényképezte a látogatókat, biztonsági kamerák élő képei voltak láthatók, köztük egy erre a célra a férfi és női WC-kben önkéntesek közreműködésével készített „álfelvétel”, és ahol megfigyelés-tárgyú mozifilmek részletei voltak kivetítve;


̶  valamint egy diákpályázat, amelyre megfigyelés-tárgyú vizuális alkotásokat neveztek a CEU-s hallgatók.

Az eseményekről angol nyelvű film készült a résztvevők közül választott interjúalanyok közreműködésével.

A LiSS konzorcium évente egy nagy konferenciát is rendezett:


• A 2010-ben, a londoni City University-n rendezett elsőn („A Global Surveillance Society?”, a Surveillance Studies Network-kel közösen) az EKINT képviselője jelen volt;


• a második konferencia Iasi-ban (Jászvásár, Románia) volt 2011-ben „The Ghosts of Surveillance” címmel: itt Székely Iván volt az egyik keynote speaker (meg is jelent a konferenciakötetben, „The Role of Remembering and Forgetting in a World of Increasing Surveillance, in the Context of Post-Communist Societies” címmel), aki prezentációt is tartott az új technológiák etikai vonatkozásairól, részt vett a doktori iskola munkájában, valamint beszámolt a Charles Raab-bal kezdett közös kutatás állásáról a workshop-on;


• a negyedik konferencia („Surveillance Evolutions”) pedig a négyéves program záróeseménye volt 2013 májusában Brüsszelben, a COST székházában: itt Székely Iván az EKINT képviseletében: előadást tartott „Surveillance, archiving and the right to be forgotten” címmel, két másik kollégával együtt egy komplett survey-t tervezett és kivitelezett a LiSS kutatók között a konferenciát megelőző hónapban, ennek elemzését bemutatta egy prezentáció és egy panelbeszélgetés keretében, készített egy prezentációt „Film in LiSS, LiSS in Film” címmel, amelynek keretében levetítette a budapesti eseményekről készített filmet is, valamint kivitte magával a budapesti installáció tábláit és plakátjait és ezeket kiállításszerűen installálta a helyszínen konferencia előtt, továbbá a helyszínen kapott négy számítógépre feltelepítette a budapesti installáción bemutatott különböző videóanyagokat, amelyeket a konferencia résztvevői nézhettek, hallgathattak.


A LiSS négy éve alatt Székely Iván egy másik LiSS munkacsoportban született tanulmánykötetbe is írt egy publikációt „What Do IT Professionals Think About Surveillance?” címmel, amelyben a BROAD projektben végzett kutatásunk eredményét elemezte, továbbá a LiSS e-Seminar sorozat egyikében egy svéd kutató munkáját bírálta, kommentálta – azóta ebből a kutatásból PhD dolgozat és könyv is született.


A Charles Raab-bal közösen kezdett vizsgálat a privacy/surveillance tárgyú empirikus vizsgálatokról (the survey of surveys) később a PRISMS projektben folytatódott, és mind a PRISMS, mind az IRISS projekt kutatási konzorciuma – amelyeknek az EKINT is tagja – részben a LiSS találkozók alatt szerveződött.


A LiSS honlapja – frissítés után, amelynek során a budapesti filmet is feltöltik – három évig elérhető marad (www.liss-cost.eu).

https://www.youtube.com/watch?v=wLn7n6zc308Új európai uniós kutatások az EKINT részvételével2012 februárjában két új európai uniós projekttel bővült az Eötvös Károly Intézet kutatási portfóliója. A PRISMS és IRISS rövidítésű nemzetközi kutatási projektek az Európai Unió támogatásával, az EU Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjában (Seventh Framework Programme) valósulnak meg.

A PRISMS (PRIvacy and Security MirrorS), magyar nevén „A magánélet és a biztonság tükrei” projekt a magánszféra, a megfigyelés és a biztonság feszültségekkel teli kapcsolatának elemzésére vállalkozik. Célja, hogy számba vegye mindazokat a tényezőket, amelyek szerepet játszanak egy adott technológiának a biztonságra és a magánszférára gyakorolt hatásában. Ennek során a kutatók az Európai Unió összes tagállamára kiterjedő reprezentatív felmérést készítenek 27.000 ember megkérdezésével, hogy megismerjék véleményüket a biztonságuk növelését célzó technológiáknak az alapvető jogaikra gyakorolt hatásáról.


A projekt célkitűzése, hogy e vélemények és tényezők ismeretében egy döntéstámogató rendszert hozzon létre, amely a befektetők és politikai döntéshozók számára már a fejlesztések korai szakaszában megvilágítja a biztonság növelését célzó technológiák alkalmazásának előnyeit és hátrányait, és elősegíti azon megoldások kiválasztását, amelyek a lehető legnagyobb biztonságot a magánszféra lehető legkisebb sérelmével képesek nyújtani. Ez a rendszer nem csak az alapjogok kellő tiszteletben tartását és megfelelő szintű védelmét támogatja, de hozzájárulhat az előnytelen beruházások megakadályozásához is. A kutatás 2016 júniusában zárul.

A projektindító sajtóközleményt ITT olvashatják. http://www.prismsproject.eu/


Az IRISS (Increasing Resilience in Surveillance Societies) projekt a megfigyelés különböző formáinak társadalmi következményeire fókuszál, és azt kívánja feltárni, hogy a bűncselekmények üldözését és a terrorizmus megfékezését szolgáló megfigyelési módszerek milyen kihívást jelentenek a demokratikus és nyílt társadalmak berendezkedésére. A kutatás elemzi azt is, hogy a polgárok hogyan viszonyulnak a különböző megfigyelési szituációkhoz, legyen a megfigyelő akár az állam, akár az üzleti szféra valamely szereplője, vagy akár maguk a polgárok. A jog és a társadalomtudományok eszköztárát alkalmazó kutatás a különféle társadalmi csoportok és megfigyelési rezsimek koordináta-rendszerében vizsgálja a szabadságjogok érvényesülésének tényleges esélyeit. Célkitűzése, hogy átfogó képet adjon a megfigyelés hatásaival szembeni ellenállóképesség esélyeiről és lehetőségeiről, és megállapításaival erősítse azokat a demokratikus folyamatokat és nyílt vitákat, amelyek elősegítik a megfelelő fellépést a nyitott társadalmakat fenyegető megfigyelési gyakorlattal szemben. A kutatás 2015 januárjáig tart. http://irissproject.eu/


Az Eötvös Károly Intézet nem először vesz részt az Európai Unió által támogatott nemzetközi kutatási projektekben. A BROAD (Broadening the Range Of Awareness in Data Protection), és az ETICA (Ethical Issues of Emerging ICT Applications) projektek olyan sikerrel lezárult kutatások, amelyek ugyancsak a magánszférát potenciálisan fenyegető technológiák sajátos aspektusaival foglalkoztak.