KUTATÁSOK

Az Eötvös Károly Intézet jelenleg futó tudományos kutatásai


Az Eötvös Károly Intézet folyamatban lévő és lezárult kutatási projektjeiről az alábbi oldalakon tájékozódhat.


Folyamatban lévő kutatások:


FINEC


Az Eötvös Károly Intézet 2013 májusa óta vesz részt a kétéves Finec-projektben. A projekt átfogó célja a korrupció megakadályozása érdekében létrejött intézményi keretek erősítése a közép- és kelet-európai országokban, a korrupcióellenes szabályok hatékonyabb kikényszerítéséért.


PRISMS


A PRISMS (PRIvacy and Security MirrorS), magyar nevén „A magánélet és a biztonság tükrei” projekt a magánszféra, a megfigyelés és a biztonság feszültségekkel teli kapcsolatának elemzésére vállalkozik. Célja, hogy számba vegye mindazokat a tényezőket, amelyek szerepet játszanak egy adott technológiának a biztonságra és a magánszférára gyakorolt hatásában.


Lezárult kutatások:


Alapjogi bíráskodás


Az Eötvös Károly Intézet 2010 és 2013 között komplex kutatás keretében hiánypótló módon vizsgálta az alapjogok érvényesülését a rendesbírósági ítélkezésben, a széles értelemben vett alapjogi bíráskodás elméleti és gyakorlati kérdéseit.


A magánszférát potenciálisan fenyegető technológiák sajátos aspektusaival foglalkozó, az Európai Unió által támogatott nemzetközi kutatási projektek:


IRISS


BROAD (Broadening the Range Of Awareness in Data Protection)


ETICA (Ethical Issues of Emerging ICT Applications)Living in Surveillance Societies (LiSS) COST Action
2015. június 5.
Lezárult az IRISS projekt
2015. január 31-én lezárult az IRISS (Increasing Resilience in Surveillance Societies) hároméves nemzetközi kutatási projekt, amely az EU 7. Keretprogramjának támogatásával valósult meg, és amelyben Magyarországot az Eötvös Károly Intézet képviselte.