KÖNYVEK, KIADVÁNYOK

KÖNYVEK, KIADVÁNYOKÉs mi lesz az alkotmánnyal?


És mi lesz az alkotmánnyal?Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk ismét aktuálissá tette az alkotmány (új alkotmány lefektetése, ill. alkotmánymódosítás) kérdését. Hosszú ideje úgy tűnt, a probléma komolyabban senkit nem érdekel Magyarországon, s az alkotmánymódosítás lehetőségét sokan alkalmi ötletek szolgálatába állítják. A kötet szerkesztői (Majtényi László, Miklósi Zoltán) konferenciát szerveztek 2003-ban az alkotmánybíróságról.
A vitákból és hozzászólásokból kiderül: az előadók tisztában voltak vele, hogy fontos, mindnyájunkat érintő kérdésről van szó. Előadásaikban mellőzték a politikai tudományoknak a kívülállók számára érthetetlen kifejezéseit. A jeles szakemberek és közismert politikusok (Sólyom László, Arató András, Majtényi László, Kis János, Halmai Gábor, Győrfi Tamás, Szájer József, Nagy Boldizsár, Kende Tamás, Sonnevend Pál, Bitskey Botond, Hack Péter, Sajó András, Wiener György, Paczolay Péter és Pálné Kovács Ilona) írásai ezért a nagyközönség számára is érdekes olvasmányt nyújtanak.Az elektronikus információszabadság


"Talán nincs fölöslegesebb műfaj, mint a tanulmánykötetek elé írt szerkesztői előszó. Aligha legitimálja más, mint a gyanús kiadói megszokás. Ha ugyanis a reménybeli olvasó már kézbe vette a könyvet, a legnagyképűbb, a legostobább előszó sem fogja őt elriasztani, feltéve ha olyan címet illetve olyan szerzőt talál benne amely vagy aki felkelti érdeklődését. Ha pedig a reménybeli olvasó nem vette kézbe a könyvet, ugyan mire szolgál a kötet kiadásának célját megvilágító szellemes és okos kedvcsináló előszó. Mindenesetre arra kérjük hát a kedves és nyájas olvasót, hogy mielőtt végleg letenné ezt a könyvet, legalább a tartalomjegyzékig lapozzon benne."


A kötet bemutatására 2005. március 17-én került sor az A38 állóhajón. A kötet tartalomjegyzéke, bevezetője, tartalmának első és második része letölthető.Az olvasó védelmében


Részlet Baló György előszavából:


Az olvasó védelmében
"Felejtsük el a Magyar Hírlapot. A látvány ennél jóval tágasabb. A magyar média egészéről lehet szó. Az Eötvös Károly Intézet kis győzelemmel felérő, értékes kudarcának napirenden tartandó értéke éppenséggel az, hogy akarva-akaratlanul a magyar média – nem a Magyar Hírlap, az egész mainstrem média – ellentomdásainak jó részét feltérképezi és elénk tárja. Nem oldja meg azokat, ez talán nem is dolga – de jó sokat azonosít közülük. És – többnyire a lehető legszelídebb, legdiplomatikusabb fogalmazással – tanácsokat is kínál, amelyek jó része követhető és követendő. Ez a munka - és sok ilyen munka – egyszer majd, nagyon sok év múlva, tisztességesebb, hitelesebb és igényesebb újsághoz, tévéhez, rádióhoz vezethet. Nem ma és nem holnap."
Politika és iskola


A füzet az oktatási jogok biztosa és az Eötvös Károly Intézet 2005 márciusában tartott konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változatait tartalmazza. A szerzők: Csányi Vilmos etológus, Vekerdy Tamás pszichológus, Csákó Mihály szociológus, Szebedy Tas iskolaigazgató, Somody Bernadette alkotmányjogász.
A konferencia elõadóinak és résztvevőinek gondolatai is inspirálták az ebben a füzetben közzétett „A politikai iskolai jelenlétéről” szóló Ajánlások-at, amely szöveg – szándékaink szerint – a politika iskolai jelenlétének kívánatos határait jelöli ki. Ennek a szabályzatnak a szövegét véglegesítése előtt, észrevételeket kérve, a konferencia minden résztvevőjéhez eljuttattuk. Az így véglegesített Ajánlásokhoz, bárki, aki az abban foglaltakkal egyetért, csatlakozhat.Human Rights in the Domain of Health Care Decisions


Az angol nyelvű kötet Fridli Judit betegjogokkal foglalkozó tanulmányát tartalmazza. A tárgyát történeti kontextusba helyezi: a posztkommunista Magyarország környezetébe, ahol a paternalista örökség jellegzetességei a meghatározóak. Rámutat a jogi szabályozás és a gyakorlat közötti különbségekre a beteg önrendelkezési jogai terén, külön foglalkozik az életfenntartó beavatkozások visszautasításának jogával és a reprodukciós jogokkal kapcsolatos önrendelkezési kérdésekkel. A tanulmány végén a szerző a jogalkotás és a jogalkalmazás számára fogalmaz meg javaslatokat.

Privacy Protection and Minority Rights


Privacy Protection and Minority RightsA kisebbségi többletjogok gyakorlásához, a pozitív diszkriminációs intézmények, támogatások igénybevételéhez fogalmilag szükséges a jogosultak körének valamifajta meghatározása, az azonosítás valamely formája. Abban az esetben ugyanis, ha a jog egyszerre biztosítja egyrészt a jogilag teljesen kötetlen szabad identitásválasztást és biztosít másrészt kisebbségi külön jogokat, alkalmaz pozitív diszkriminációs intézkedéseket, akkor kizárólag az egyén teljesen szabad döntésén múlik, hogy él-e ezekkel a többletjogokkal, igénybe veszi-e a kedvezményeket. Azonosítás hiányában a többletjogokhoz, támogatásokhoz a többséghez tartozók épp úgy hozzáférhetnek, mint a kisebbségiek, ami viszont visszaélésekre ad lehetőséget, végső soron pedig ahhoz vezet, hogy az intézkedés elveszíti kisebbséget támogató, pozitív diszkriminációs jellegét. Figyelemmel kell azonban lenni arra, hogy a kisebbségi hovatartozás azonosítása és az ezzel kapcsolatos nyilvántartás alkotmányos alapjogokat (így különösen az emberi méltósághoz, az önrendelkezéshez, a szabad identitásvállaláshoz, illetve a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat) érint, azokat korlátozza. Ebből következően csak olyan azonosítási, illetve nyilvántartási megoldás választható, amely tiszteletben tartja az érintettek alkotmányos alapjogait, megfelel az alapjog-korlátozással szemben támasztott formai és tartalmi alkotmányos követelményeknek. Az angol nyelvű kötetben  olvasható írások megvizsgálják, a jogrendszer milyen lehetőségeit és korlátait állapítja meg a kisebbséghez tartozás azonosításának és nyilvántartásának, és számba veszik a lehetséges megoldási irányokat. A kötetben helyet kap egy olyan kutatás eredményeit összegző írás is, amely a vélt vagy valós kisebbséghez tartozás miatti hátrányos megkülönböztetés létezését bizonyítja a rendőri igazoltatások gyakorlatában. (A kötet elektronikus változata letölthető.)


Mi fenyegeti a köztársaságot?


A kötet címének egy kérdést választottunk, amely magában foglal fontos állításokat is: úgy gondoljuk, hogy húsz évvel a jogállami forradalom után a magyarországi harmadik köztársaság igencsak rossz helyzetbe került, jelenlegi állapota aggasztó. De úgy is gondoljuk, hogy ez a köztársaság védelemre is érdemes, ezért fontosnak tartjuk, hogy beszéljünk a védelméről.

Az olvasó számára ez a kötet a közélet érezhető váláságáról és kiútkereséséről ad hírt, talán egyúttal kordokumentum is arról, hogy a harmadik köztársaságot első két évtizedének végén miért tartottuk fenyegetettnek, és hogyan láttuk megóvhatónak Magyarországon.A kötet Bauer Tamás, Bitskey Botond, Chronowski Nóra, Dezső Márta, Fleck Zoltán, Győrfi Tamás, Halmai Gábor, Hanák András, Handó Tünde, Horkay Hörcher Ferenc, Kilényi Géza, Kis János, Kondorosi Ferenc, Kovács Virág, Körösényi András, Mráz Ágoston Sámuel, Schiffer András, Sonnevend Pál, Tóth Gábor Attila, Tölgyessy Péter, Unger Anna és Ungváry Rudolf írását tartalmazza.
Rövidfilmek a magánéletről (és sérelmeiről)A Közép-európai Egyetemmel és a Tilburgi Egyetemmel közös (BROAD fantázianevű) projektünk részeként elkészült, a magánéletet mint értéket megjelenítő, a figyelmet a naiv internethasználatra, a profilírozásra, az internetes „beetetési technikák” gyakorlatára irányító videóink szerepelnek ezen a DVD-n. A filmek bármilyen nonprofit célra szabadon felhasználhatók, nyilvánosan vetíthetők, más weboldalra feltölthetők. A filmek címét, rendezőjét fel kell tüntetni és a filmek egységét meg kell tartani (Creative Commons licensz „Nevezd meg! – Ne add el! – Ne változtasd! 2.5 Magyarország”). Tartalmazza a Virág, a Heavy Birthday, az Álompasi, a Körömlakk és a Pizzarendelés című videókat. Rendezők: Fazakas Péter, Gergely Zoltán, Horgas Ádám és Rohonyi Gábor. A filmek az Európai Bizottság „Fundamental Rights and Citizenship” programjának támogatásával készültek.A filmek megtekinthetők itt.A személyiség burkai. Írások, tanulmányok a 60 éves Majtényi László tiszteletére


Az Eötvös Károly intézet alapító elnöke, Majtényi László hatvanadik születésnapját ezzel a meglepetés-kötettel ünnepelte meg. A könyvben öt fejezetben (Az Én és a jog, Az Én és a filozógia, Az Én és a társadalom, Az Én és a művészet, Az Én...) sokféle írás olvasható, a tudományos cikkektől a szépirodalmi alkotásokig, amelyekben két dolog közös. Az egyik a témájuk: az ünnepelt által kedvelt témák egyikével foglalkoznak, a személyiség, az egyéniség, az individualitás védelmével, az egyén és a szűkebb vagy tágabb közösség kapcsolatával. A másik pedig az, hogy szerzőik ajándékként készítették barátjuknak, Majtényi Lászlónak. A személyiség burkai cím így egyszerre utal a kötet témájára és az ünnepelt személyiségének sokszínűségére.


A kötet szerzői: Angyal János, Báron György, Bíró Kriszta, Csányi Vilmos, Esterházy Péter, Farkas János László, Fridli Judit, Hanák András, Javorniczky István, Karácsony András, Karádi Éva, Kárpáti Magdolna, Kis János, Komoróczy Géza, Kovács Kriszta, Kovács Zoltán, Lukácsi Béla, Majtényi Balázs, Majtényi György, Majtényi Judit, Megyesi Gusztáv, Miklósi Zoltán, Navratil Szonja, Németh Géza, Parti Nagy Lajos, Radnóti Sándor, Sajó András, Simon Éva, Somody Bernadette, Szabó Máté Dániel, Szalai Júlia, Székely Iván, Tóth Gábor Attila, Török Bernát, Váradi Júlia, Vissy Beatrix, Wessely Anna és Závada Pál.


Az elveszejtett alkotmány


Az itt tárgyalt problémakörrel az Eötvös Károly Közpolitikai Intézetben 2003 óta folyamatosan és intenzíven foglalkozunk. E munka eredményét korábban két önálló kötetben És mi lesz az alkotmánnyal? (Eötvös Károly Intézet, 2004) valamint a Mi fenyegeti a köztársaságot? (Eötvös Károly Intézet, 2009) címmel közre adtuk. Ennek a harmadik kötetnek a címét, őszinte sajnálatunkra, már kijelentő módban kellett megfogalmaznunk.


E kötet gerincét azok az írások adják, amelyekben egy kerek éven át hónapról-hónapra rendszeresen a HVG-ben a hazai jogállam pusztításának állomásait elemeztük. A kötet tartalmazza továbbá a Két alkotmány (1989-2011) címmel 2011. márciusában a Nyílt Társadalom Archívumban tartott konferencia előadásainak szerkesztett változatát, amellyel a 89-es alkotmány híveinek nyújtottunk megszólalási lehetőséget.