KÖZLEMÉNYEK, ÁLLÁSPONTOK

2016. szeptember 14.
Ez a mi országunk: érvénytelenítsd a népszavazást!
Huszonkét civil szervezet, köztük az Eötvös Károly Intézet közös nyilatkozatban állt ki az október 2-i népszavazás érvénytelenítése mellett. Egy részük érvénytelenül fog szavazni, míg mások bojkottálják népszavazást. A célunk viszont közös: érvénytelenítsük ezt a népszavazást!   
2016. szeptember 6.
Mikor szűnik meg a magyar polgárok jogellenes megfigyelése?
Az Eötvös Károly Intézet Pintér Sándor belügyminisztertől és Trócsányi László igazságügyminisztertől levélben kér tájékoztatást arról, milyen módon tervezik a titkos megfigyelések miatti jogsértő helyzet megszüntetését és így a jogállami minimum biztosítását.   
2016. július 27.
Strasbourgi bírójelölés: elfogadhatatlan a magyar lista
A magyar strasbourgi bírójelöltek listájának elutasítását kéri az illetékes bizottságtól 15 magyarországi civil szervezet. A magyar kormány által lebonyolított kiválasztási folyamat nem volt tisztességes, átlátható és konzisztens, ezért az aláírók azt szeretnék elérni, hogy a bizottság tegyen javaslatot az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésnek a lista visszautasítására.   
2016. július 7.
Politika az egyetemeken - Az Eötvös Károly Intézet vitafórumai az egyetemi politizálásról
Kiss Eszter és Lázár Domokos írása az Egyetemi Polgár-vitafórumok tanulságairól az Élet és Irodalom 2016. július 1-jei számában.   
2016. június 27.
Egyetemi ombudsmani modellszabályzat
Az egyetemi demokrácia megerősítése a felsőoktatás egyik legfontosabb stratégiai feladata, annál is inkább, mert az az oktatás és a kutatás színvonalának emelkedését is elősegíti. Az egyetemi ombudsman a világ számos egyetemén jelentős mértékben járult hozzá az intézményi demokrácia megerősítéséhez. Az Eötvös Károly Intézet által készített modellszabályzatot alapul véve a magyar felsőoktatási intézmények létrehozhatják a saját egyetemi ombudsmani intézményüket, amely hatékonyabb jogvédelmet nyújthat mind az egyes egyetemi szereplők, mind az egyetemi polgárság egésze számára.   
2016. június 24.
Titkolóznak a lehetséges új strasbourgi bíró személyéről
Nem tisztességes, nem átlátható és nem konzisztens az a folyamat, amelyben a kormány eldöntötte, ki lesz Magyarország három strasbourgi bíró-jelöltje – derül ki civil szervezeteknek az igazságügyi miniszterhez küldött mai leveléből. A tiltakozók szerint még megelőzhető lenne, hogy a kormány blamálja magát és a jelölteket.   
2016. június 10.
A strasbourgi Bíróság ítélete végleges: bírói engedély nélkül a TEK és a nemzetbiztonsági szolgálatok poloskáinak nincs helyük az otthonainkban és a munkahelyünkön
Végleges győzelmet aratott az Emberi Jogok Európai Bíróságán a magánszféra ügye: a Bíróság elutasította a magyar állam fellebbezését a Szabó és Vissy kontra Magyarország ügyben. Az Eötvös Károly Intézet az ítélet kikényszerítéséig nem áll le, küzd a magyar állampolgárok minél zavartalanabb magánéletéért.   
2016. június 3.
A kormány emberképéről
A kormány visszavonta a bejegyzett élettársi kapcsolat kiüresítésére utat nyitó törvénymódosítási javaslatát. E pozitív fejlemény mellett sincs azonban ok az ünneplésre, hiszen, ha egyszer napirendre kerülhetett a már egyszer elért jogvédelemi szint csökkentését lehetővé tevő javaslat, akkor nem lehetünk biztosak abban, hogy más formában nem kerül újra elő. Ráadásul, ha tágabb kontextusba helyezzük ezt az ügyet, akkor az a tendencia rajzolódik ki, hogy időről időre a kormány emberképének nem megfelelő csoportok alapvető jogait sértő intézkedések születnek.   
2016. május 11.
Sok kicsi semmire se megy: nem segít az új eljárásrend az országos népszavazás kezdeményezésében
Módosult az országos népszavazás kezdeményezésének eljárásrendje. Korábban egy tárgykörben egyszerre csupán egyetlen kezdeményezés szervezője gyűjthetett aláírásokat, a jövőben viszont a törvény megnyitja az utat a párhuzamos aláírásgyűjtés előtt: tetszőleges számú, azonos tárgyú népszavazási kezdeményezés versenyezhet majd egymással a választópolgárok támogatásáért. Az új eljárásrend látszólag megkönnyíti az országos népszavazások kezdeményezését. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és az Eötvös Károly Intézet (EKINT) álláspontja szerint azonban ezután semmivel sem lesz könnyebb a népszavazást kezdeményezők dolga, az országos népszavazás intézménye pedig továbbra sem fogja tudni betölteni alkotmányos rendeltetését.   
2016. május 4.
Népszavazásra alkalmatlan kérdésről népszavazhatunk
A Kúriának nem lett volna szabad átengednie a kormány kvótaügyi népszavazási kérdését, mert az alkotmányellenes, nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe, és nem felel meg az egyértelműség követelményének. Ezt állítja az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság, a Political Capital és a Társaság a Szabadságjogokért.   
2016. május 3.
Halk szavak a szabadságról az Alaptörvény ünnepén - Majtényi László beszéde
Elhangzott 2016. április 23-án a Jászai Mari téren, az Alaptörvény Ünnepén, az Eötvös Károly Intézet Alkotmányjogi Szabadegyetemén.   
2016. május 2.
Az Alaptörvény hatodik módosítása és a demokratikus nyilvánosság igénye
Április 26-a óta, benyújtásával a parlamenthez, szövegszerűen is elérhető az Alaptörvény hónapok óta a levegőben lógó hatodik módosítása. A most közzétett javaslat is homályban fogant: a különleges jogrendek sorát a terrorveszélyhelyzetnek nevezett tényállással kiegészítő alaptörvény-módosítás keletkezésének körülményei a mai napig átláthatatlanok.   
2016. Április 18.
A március 14-i Legyen köztársaság! fesztivál videóanyagai
Az Eötvös Károly Intézet március 14-én ismét megrendezte „Legyen Köztársaság!” című kulturális-közéleti fesztiválját. Most lehetővé tettük, hogy azok is meghallgassák a fesztivál beszélgetéseit – és a Meglepetésvendég előadását –, akik személyesen nem tudtak ott lenni a Gödör Klubban. A több száz érdeklődő előtt megtartott rendezvényen olyan művészek léptek fel, mint Bíró Kriszta, Bródy János, Darvasi László, Fullajtár Andrea, Kováts Kriszta, Parti Nagy Lajos vagy Závada Péter.   
2016. április 8.
Az EKINT álláspontja a hatodik alaptörvény-módosítás nyilvános megvitatásáról
Az MTI híradása szerint a Honvédelmi Minisztérium péntekre ötpárti egyeztetésre hívja a frakcióvezetőket a terrorveszélyhelyzetről szóló alaptörvény-módosítás ügyében. A frakcióvezetők a hírek szerint megkapták a normaszöveg tervezetét is – de a nyilvánosság nem ismerheti meg.   
2016. Április 6.
Irányelvek az egyetemi politizálásról
Az egyetem a demokratikus véleménynyilvánítás szempontjából az egyetemi polgárok egyenjogú közössége. Az universitas a demokratikus értékek mellett elkötelezett értelmiségi műhely, tagjai felnőtt választópolgárok. A közügyekkel, vagyis a politikával kapcsolatos diskurzusnak, bizonyos megszorításokkal a pártpolitikai vitáknak is mindezekre tekintettel helye van az egyetemi életben. Az alábbi irányelvek a demokratikus elkötelezettség jegyében vázolják fel az egyetemi polgárok politizálásának alapvető kereteit és a politikusok egyetemi megjelenésének határait.   
2016. Március 5.
Válasz az EKINT Trócsányi Lászlóhoz írt levelére
Az Igazságügyi Minisztérium válasza Majtényi László levelére.   
2016. Március 31.
Titkos megfigyelés - az Eötvös Károly Intézet nem hagyja annyiban
Az EKINT Székely Lászlóhoz, az alapvető jogok biztosához és Darák Péterhez fordul nyílt levélben a Terrorelhárítási Központ titkos megfigyeléseinek ügyében.   
2016. Március 29.
Majtényi László-Miklósi Zoltán: Napirenden marad a szabadság programja
Hosszú időn át hol folyt, hol pedig csörgedezett, elsősorban az ÉS hasábjain, de internetes fórumokon is, a vitaindítónkat (Legyen Köztársaság!– Alkotmánypolitikai vázlat Magyarország politikai válsága idején, ÉS, 2015/11., márc. 13.) követő vita, amelyből sokat tanultunk, sok örömet, semmi csalódást okozott; és amelyet nincs okunk lezárni. Ellenkezőleg, izgulva várjuk folytatását, a régi vagy új keretek között. Most, kerek egy év után, nem használjuk ki a vitazárót arra, hogy vitapartnereinknek dicséreteket és dorgálásokat osszunk ki(azt az egyetlen esetet sem tesszük szóvá, amikor valaki, egyébként kiváló szellem, egyik fontos állításunkat félreértette).   
2016. Március 25.
Amikor a költségvetés egésze veszíti el közvagyon jellegét
"A ministerium az ország jövedelmeinek és szükségeinek kimutatását - s a multra nézve az általa kezelt jövedelmekrőli számadását országgyülési megvizsgálás, s illetőleg jóváhagyás végett - évenként az alsó táblánál bemutatni köteles."   
2016. Március 18.
Van bőr a képükön
Február 23-a új fejezetet nyitott a népszavazások hazai történetében. Mint ismeretes, a Nemzeti Választási Irodánál egy körülbelül 20 bőrfejűből álló, fenyegető különítmény működött közre Erdösi Lászlóné népszavazási kérdésének sikeres benyújtásában, minden bizonnyal új színt hozva ezzel a közvetlen demokrácia jogállamokban eddig bevett megnyilvánulásainak palettájára.   
2016. február 29.
Megtévesztés mesterfokon? - avagy a Kormány népszavazási kezdeményezése
A Kormány 2016. február 24-én népszavazást kezdeményezett azzal a kérdéssel, hogy „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” A Fidesz arra buzdítja az embereket, hogy szavazzanak nemmel a betelepítési kvótára. A kezdeményezés azonban több szempontból is elhibázott és álságos. A Kormány politikai haszonszerzés reményében téveszti meg a polgárokat.   
2016. február 25.
Hallgattassék meg a gyerek is!
Jogukban áll-e a szülőknek, hogy úgy döntsenek, február 29-én gyerekük nem megy iskolába? Természetesen igen, ahogyan az is, hogy bizonyos megfontolásokból úgy határozzanak, hogy – akár annak ellenére, hogy egyetértenek a tiltakozásokkal – a gyerekük jövő hétfőn is iskolába megy.   
2016. Január 1.
Naponta hódolnak be alapvetően jóravaló emberek
Majtényi Lászlóval beszélget Rádai Eszter   
2016. Január 31.
Majtényi László beszéde a Bibó Társaság ülésén
Majtényi László beszéde a Bibó Társaság ülésén   
2016.Január 31.
A köztársaság állapota 2016. január 31-én
Majtényi László beszéde a Bibó Társaság ülésén.   
2016. február 14.
Posta a homályban
A kormánytöbbség új megoldásokkal próbálja leszalámizni a nyilvánosságot   
2016. február 8.
Levél Trócsányi Lászlónak
Majtényi László levele Trócsányi Lászlónak, a Szabó and Vissy v Hungary ügyben született strasbourgi döntés következményeiről   
2016. február 7.
Az Eötvös Károly Intézet álláspontja a terrorveszélyhelyzetről
Az alaptörvény-módosítási javaslat – amelyet a kormányzat hónapok óta tartó idegenellenes gyűlöletkampányával készítettek elő – kizárja, hogy a terrorizmussal szembeni fellépésről, a már bekövetkezett vagy tervezett terrortámadásokkal szembeni védekezésről érdemi társadalmi és szakmai vita folyjon.   
2016. február 5.
Amikor Lázár János védi a gyerekeket
Tegnap a Kormányinfó nevű sajtótájékoztatón a közoktatással kapcsolatos tiltakozások kapcsán Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter arra kérte a pedagógusokat, hogy a politikát ne vigyék be az iskolákba. A szakszervezeti vezetőknek külön is megüzente, hogy ne tegyék ki a gyerekeket a politikának, és ne használják fel a diákokat politikai célokra.   
2016. február 3.
Gyakornokot keres az EKINT a tavaszi félévre!
Az alkotmányosság, a demokratikus jogállam és a szabadságjogok mellett elkötelezett jogász, politológus, szociológus, filozófus vagy más társadalomtudományi képzésben résztvevő gyakornokot keres az Eötvös Károly Intézet heti 8 órára, kutatói, fordítói, adminisztratív munkára.   
2016. január 25.
A BECS és a pedagógus joga - Ideje lenne belső ellenőrzési csoportot alakítani az Oktatási Hivatalnál!
Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet levelet kapott egy pedagógustól   
2016. január 12.
A strasbourgi Bíróság kitiltja a TEK-et a hálószobákból és letiltja telefonjainkról
A TEK egészen mostanáig miniszteri engedély alapján folytathatott titkosszolgálati megfigyeléseket, így lehallgathatott telefonokat, és bekukucskálhatott a hálószobákba is.   
2016. január 11.
Jelöljön-e alkotmánybírót az ellenzék?
Az Alkotmánybíróság tizennégy hivatalban lévő tagja közül háromnak, köztük az elnöknek hamarosan lejár a mandátuma. Az új tagok megválasztásához az összes országgyűlési képviselő kétharmadának támogató szavazata szükséges, amivel a Fidesz ma már nem rendelkezik.   
2015. december 17.
Látszat és valóság - A 600. nap
Majtényi László beszéde, mely elhangzott a Szabadságszínpad, Eleven Emlékmű 2015. november 28-i eseményén a Szabadság téren. A beszéd megjelent az Élet és Irodalom 2015. évi 50. számában.   
2015. december 8.
Az Eötvös Károly Intézet a pedagógusokért
Közérdekű adatkérést tartalmazó levél-minta a pedagógusok önértékelésével kapcsolatban   
2015. december 7.
Nyílt levél Becsó Zsolt országgyűlési képviselő részére
Az Eötvös Károly Intézet nyílt levele Becsó Zsolt országgyűlési képviselő részére   
2015. november 27.
Cikkírópályázatot hirdet az EKINT és a MÚOSZ
Miért lenne jó az egyetemi ombudsman? – Cikkíró pályázatot hirdet az Eötvös Károly Intézet és a Magyar Újságírók Szövetsége.   
2015. november 9.
Az Eötvös Károly Intézet az Oktatási Hivatal pedagógus-adatbázisáról
Minden embert, a pedagógusokat is megillető alapvető jog az információs önrendelkezés szabadsága. Ezt a szabadságot számolja fel az a rendszer, amely alapján a tanárok személyes adatainak széles körét törvénysértően és alkotmányellenesen az Oktatási Hivatal által fenntartott adatbázisba rendezik.   
2015. október 21.
Legyen köztársaság! Az EKINT közéleti és kulturális fesztiválja, Október 25. - Gödör Klub
Az Eötvös Károly Intézet ingyenes, nagy sikerű közéleti és kulturális fesztiválját október 25-én, változatos programokkal újból megtartja, mert még mindig azt szeretnénk, hogy Legyen köztársaság!   
2015. október 19.
Sok sebből vérzik a magyar menekültügyi bíráskodás
Az Eötvös Károly Intézet szerint az alkotmányosságot sérti a Magyarországon az utóbbi hetekben kialakított menekültügyi bíráskodási rendszer.   
2015. október 12.
A legnagyobb probléma, hogy kampányeszközt csináltak a gyerekekből - Az Eötvös Károly Intézet reakciója a CÖF és Zákány polgármesterének nyilatkozatára és az Alapjogokért Központ közleményére
A zákányi óvodásokat kivitték a határra, ahol a szögesdrót tövében a katonáknak cuki ajándékokat osztogattak, énekeltek, majd felszálltak a harcjárművekre, sőt felpróbálták a rohamsisakokat is, amivel – a sajtóbeszámolók szerint – nagy örömet szereztek úgy a honvédeknek, mint az óvodapedagógusoknak.   
2015. október 8.
Óvodások a szögesdrótnál: Az óvodafenntartóhoz és az ombudsmanhoz fordult az Eötvös Károly Intézet és a TASZ
2015. október 2-án több híradás is beszámolt arról, hogy a zákányi óvodások az óvodavezető által szervezett program keretében saját készítésű ajándékot vittek a horvát-magyar határon szolgálatot teljesítő katonáknak.   
2015. október 6.
Búcsú Göncz Árpádtól
Ma elhunyt a Magyar Köztársaság első elnöke, Göncz Árpád, akitől ezzel a két idézettel búcsúzunk.   
2015. szeptember 29.
Menekültügyi válsághelyzetben az ombudsman - A tájékozottság és az óvatosság határai
Magyarország a rendszerváltás óta nem szembesült a menekültválsághoz hasonló emberi jogi krízishelyzettel. Korábban már utaltunk arra, hogy az érthetetlen módon hallgató alapvető jogok biztosának esetleg lennének feladatai ezzel kapcsolatban.   
2015. szeptember 14.
Nix ugribugri és nix összevissza mászkálás
A pártelnök elgurult – az Eötvös Károly Intézet megfejti a javaslatot   
2015. szeptember 8.
Nincs menedék, nincs mentség
Az alapvető jogok biztosának elsőrendű alkotmányos kötelezettsége az alapjogok védelme. A rá vonatkozó törvény kifejezetten ráparancsol, hogy különös figyelmet fordítson a gyermekek és a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogaira.   
2015. szeptember 04.
Az EKINT üzenete a menekültekről - A menekültügyi válsághelyzet bevezetése az alkotmányosság kiiktatásához vezethet
A menekültek most kialakult helyzetének emberséges, ugyanakkor a fogadó társadalmak jogos szempontjait is figyelembe vevő megoldására sem Magyarországnak, sem az Európai Uniónak, sem a többi nemzetközi intézménynek nincsenek bejáratott, széles körű konszenzussal övezett eljárásmódjai.   
2015. szeptember 02.
Gyakornokot keres az EKINT!
Az alkotmányosság, a demokratikus jogállam és a szabadságjogok mellett elkötelezett jogász, politológus, szociológus, filozófus vagy más társadalomtudományi képzésben résztvevő gyakornokot keres az Eötvös Károly Intézet heti 8 órára, kutatói, fordítói, adminisztratív munkára.   
2015. június 30.
Az Infotörvény módosítása Magyarország szégyene
A ma húsz éve adatvédelmi biztosnak választott Majtényi László véleménye az Infotörvény módosításáról.   
2015. június 15.
Demokratikus ellenzéki pártok válaszai az EKINT Alkotmánypolitikai vázlatára
Sok tekintetben hasonló a demokratikus ellenzéki politikai pártok és mozgalmak, illetve civil szervezetek álláspontja az alkotmányosságról – derül ki az Eötvös Károly Intézet legújabb elemzéséből, amely a politikai pártok és mozgalmak álláspontjait hasonlította össze az alkotmányozásról. Egyértelmű, az ellenzéki pártok és civil szervezetek többsége új alkotmányt szeretne elfogadtatni Magyarországon, míg a jelenlegi Alaptörvény módosítását nem tartják elegendőnek az alkotmányosság helyreállításához.   
2015. június 10.
Széljegyzetek a plakátrongálók majdani alkotmányjogi panaszai elé
A kormány migrációról szóló kampánya (nemzeti konzultáció és óriásplakát-kampány) semmilyen módon nem illeszthető egy alkotmányos demokrácia működésének kereteibe.   
2015.06.08.
Rendőri fellépés a plakátrongálókkal szemben - ki sértett jogot?
Az elmúlt napokban a közterületeken sokfelé találkozunk az idegengyűlölő nemzeti konzultációt népszerűsítő plakátokkal, amelyek sokakban a kormányzati szándékkal éppen ellentétes érzelmeket váltottak ki.   
2015. június 1.
Óvodások politikai használatra 2015 tavaszán
A köznevelési törvényt, az Alaptörvényt, a jogállami elveket és a jóérzést is sérti, ha politikusok a saját népszerűségük növelésére használnak fel óvodásokat. Az EKINT által feltett kérdésekre válaszul sem a politikusok, sem az óvodák nem tudták megmagyarázni, hogy miért engedhető meg az, hogy politikusok a saját népszerűségük építésére használjanak fel kisgyerekeket.   
2015. május 22.
Tudják-e, mit tesznek?
Az Eötvös Károly Intézet a Fidesz közleményéről   
2015. április 28.
Bevetésen az óvodások
Politikusok, polgármesterek, önkormányzati képviselők használnak gyerekeket, nem egyszer óvodásokat politikai célokra. Az EKINT most utánajár néhány kirívó esetnek.   
2015. április 21.
Ügyészi együttműködés Kazahsztánnal - Polt Péter válaszolt
A Legfőbb Ügyészség részben teljesítette az EKINT közérdekű adatigénylését, de fontos kérdések maradtak nyitva.   
2015. április 3.
Közérdekű adatigénylés a kazah-magyar ügyészi együttműködésről
Majtényi László közérdekű adatigényléssel fordult Polt Péter legfőbb ügyészhez   
2015. március 17.
Az Alkotmánybíróságot kisajátította a Fidesz-KDNP
Az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért közös elemzésben vizsgálta az Alkotmánybíróság 2011 és 2014 közti ítélkezési gyakorlatát. A legnagyobb jelentőségű ügyek vizsgálata drámai eredményre vezetett: az Alkotmánybíróságot megtörte a kormánytöbbség, az új tagok beültetésével sikeresen alakított ki kormányhű testületet – szemben a korábbi, valódi ellensúlyt jelentő Alkotmánybírósággal.   
2015. március 4.
A magyar ugar - az Alkotmánybíróság új elnökének programja
Vasárnap az MTI-nek, kedden pedig a közmédiának nyilatkozott az Alkotmánybíróság új elnöke, Lenkovics Barnabás. Ez azért érdekes. mert most vázolta fel, hogyan képzeli el a testület tevékenységét a jövőben.   
2015. február 17.
Egyetemi Polgár - egyetemipolgar.blog.hu
Egyetemi ügyekkel foglalkozó blogot indít az Eötvös Károly Intézet   
2015. január 26.
Gyakornokot keres az EKINT!
Az alkotmányosság, a demokratikus jogállam és a szabadságjogok mellett elkötelezett jogász, szociológus, filozófus vagy más társadalomtudományi képzésben részt vevő gyakornokot keres az Eötvös Károly Intézet heti 8 óra munkára.   
2015. január 15.
Levél a köztársasági elnöknek
Az Eötvös Károly Intézet levele válaszul Áder Jánosnak, a napelemekre kivetett környezetvédelmi termékdíj ügyében tett megszólalására   
2015. január 2.
Legyen köztársaság!
Somody Bernadette beszéde, amely elhangzott 2015. január 2-án az Operaháznál megtartott Most mi! tüntetésen.   
2014. december 15.
Elnöki rendszerrel az elnöki rendszer ellen
Nagyon furcsa javaslatot tárgyalt az MSZP pártértekezlete   
2014. Novermber 4.
Hazudott a helyettes államtitkár - Majtényi László sosem támadta a norvégos civileket
Csepreghy Nándor a miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára az ATV Hírvita című műsorában azt mondta, hogy Majtényi László, az EKINT elnöke, volt adatvédelmi biztos a Klubrádiónak adott nyilatkozatában a kormány kritikáival összhangban kritizálta a Norvég Civil Alap forrásait kezelő Ökotárs Alapítvány pénzosztási gyakorlatát.   
2014. November 3.
Meleg zokni vagy büdös zokni botrány 2.0 a Századvég minisztériumi milliárdjai
A magyar állam közpénzek feletti ádáz ellenőre a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal büntető feljelentéseket tett, mert a norvég adófizetők pénzén valakik szerinte szabálytalanul egyebek mellett szendvicset, sült krumplit, sőt – hol élünk? - meleg zoknit is vásároltak. Ez a (norvég) közpénzügyi keménykedés azért érdekes, nekünk is arról jutott most eszünkbe, mert Mellár Tamás közgazdász 2014. október 31-én a Századvégről úgy nyilatkozott, hogy a cég kutatási igazgatói megbízásából azért távozott, „mert számomra kiderült, hogy az egész műhely csak egy pénzmosoda.”   
2014. október 17.
A Kúriának kell kijavítania a rendőrök fényképezését tiltó hibás döntését
Van megoldás a Kúria és az Alkotmánybíróság ellentmondó döntései miatt kialakult patthelyzet feloldására.   
2014. október 2.
Az alapvető jogok biztosa a társadalmi nyilvánosság alapvető intézménye
A parlamentarizmus paródiája zajlik. A parlament igazságügyi bizottsága zárt ülésen hallgatta meg Székely Lászlót, az alapvető jogok biztosát, miután olyan, a tényekkel hadilábon álló sajtókampány indult ellene, amelynek hamis állításai szerint az ombudsmani hivatal előre egyeztetett volna egy jogvédő szervezettel arról, hogy milyen tartalommal és mikor jelenjen meg a biztos hivatalának a tűcsere-programmal kapcsolatos ajánlása.   
2014. szeptember 24.
Az Alkotmánybíróság mai határozata értelmében a sajtóban többé nem kell kitakarni az intézkedő rendőrök arcát
Szabadságunk maradékának egyik legfontosabb darabját sikerült most megvédeni. Az Alkotmánybíróság mai határozata értelmében a sajtóban többé nem kell kitakarni az intézkedő rendőrök arcát. Ezzel a döntéssel pont került egy évtizedes jogi vitának a végére: a sajtószabadság a közhatalmat gyakorló rendőr személyiségi jogaira hivatkozással nem korlátozható.   
2014. szeptember 23.
Terítéken a civil szervezetek hatósági vegzálása az európai emberi jogi konferencián
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) nemzetközi emberi jogi tanácskozásán a magyarországi civil szervezetek mellett a külföld képviselői sem hagyták szó nélkül a magyar kormány civil társadalom ellen tett intézkedéseit.   
2014. szeptember 10,
Bohócsapkában
Mostantól különösen kényelmetlenül érezheti magát mindenki. Ami történik, legalább annyira nevetséges, mint amennyire félelmetes. A magyar állam nem először lépett bele a szürrealitásba, de vicsorgó bohóc eddig nem volt.   
2014. augusztus 29.
Abszurd bírságok romák ellen: a civilek ragaszkodnak a vizsgálathoz
Papp Károly rendőrfőkapitány szerint a rendőrség nem diszkriminálja a romákat a szabálysértési bírságolási gyakorlata során, ezért nem tartja indokoltnak a civilek által javasolt munkacsoport felállítását. A civilek azonban nem tágítanak.   
2014. július 28.
Tusványos után
A kormányfő tusványosi beszéde hivatalosan vitathatatlanná tette azt, amit eddig csak a kétharmados kormánytöbbség kritikusai állítottak. Orbán Viktor már nem tekinti mércének és hivatkozási alapnak a rendszerváltást és annak intézményi vízióját, az alkotmányos, liberális demokráciát.   
2014. július 18.
Civil szervezetek fordultak az országos rendőrfőkapitányhoz a rendőrség romákat zaklató bírságolási gyakorlata miatt.
Arra kérik Papp Károlyt, hogy az ORFK a szakmai párbeszéd elindítása és a helyzet javítása érdekében támogassa egy civil-rendőr munkacsoport megalakulását. A levél aláírói – a TASZ, a Helsinki Bizottság, a NEKI, az Ide tartozunk! Roma Közösségi Hálózat, az EKINT, valamint a Roma Sajtóközpont – az elmúlt években azt tapasztalták, hogy a rendőrök a roma embereket kiemelkedő arányban büntetik tipikusan kisebb fokú közlekedési szabálysértésekért. Sok esetben a cigánytelepek „bejárata” a rendszeresített bírságolási helyszín – írják a levélben –, ahol a rendőrök rendszerint olyan kihágásokért bírságolnak, melyekért nem romákat nem szoktak.   
2014. július 11.
Aki bármely társadalmi csoportot a bűnözéssel kapcsol össze, az nem demokrata
Az Eötvös Károly Intézet közleménye   
2014. július 9.
Nyílt levél az igazságügyi miniszternek
Az igazságügyi miniszter elnézést kért a tisztségéből jogellenesen elmozdított korábbi adatvédelmi biztostól. A Társaság a Szabadságjogokért, az Eötvös Károly Intézet és a Magyar Helsinki Bizottság szerint a magyar polgároktól kellett volna elnézést kérnie, a sajnálkozás pedig nem is orvosolja a jogsértést. Minderről az alábbi nyílt levelet írták Trócsányi Lászlónak.   
2014. június 23.
El a pártállami kezekkel a civil szervezetektől!
Állami szerv ne balliberálisozzon és ne terjesszen homofób tartalmat!   
2014. június 11.
A ráncfelvarrás sem teszi legitimmé az új választási rendszert
Az Országgyűlés tegnap sürgős eljárásban fogadta el a főváros önkormányzati választási rendszerének átrajzolását, mindössze négy hónappal a választások előtt, az ellenzéki erők egyhangú ellenállásával szemben. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), a Magyar Helsinki Bizottság és az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet az alkotmányosság elveivel és a nemzetközi normákkal összeegyeztethetetlennek tartja a fővárosi önkormányzati képviseleti rendszer átrajzolását, a törvényt kozmetikázó újabb javaslatokkal együtt is. Ezért megkérdőjelezhető az őszi önkormányzati választás legitimitása is, amit a most megszavazott szabályok alapján bonyolítanak majd le. A három szervezet részletes állásfoglalását eljuttatta a Velencei Bizottsághoz és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezethez (EBESZ) is.   
2014. május 30.
Az alkotmányosság híveinek mostani feladatairól - Az Eötvös Károly Intézet vitaindító javaslatai
Az Eötvös Károly Intézet az alkotmányosságról nyilvános vitát, társadalmi párbeszédet kezdeményez.   
2014. Május 27.
Egyezménysértő volt a Legfelsőbb Bíróság elnökének elmozdítása
Budapest, 2014. május 27. – Az Emberi Jogok Európai Bírósága mai döntésében kimondta: Baka András idő előtti elmozdítása a Legfelsőbb Bíróság elnöki székéből sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményét. A döntés igazolja az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért többször kifejtett aggályait a bírói függetlenséget sértő lépéssel kapcsolatban.   
2014. május 26.
Ne kukkoljon az állam!
Az Eötvös Károly Intézet tovább küzd a polgárok magánéleti jogaiért, az Európai Emberi Jogi Bírósághoz fordultunk   
2014. április 25.
A törvény szája - bíró nem cigányozhat!
A Gyulai Törvényszék bírájának a Szebb Jövőért Egyesület feloszlatását elutasító ítélete kapcsán elengedhetetlen leszögezni, hogy a magyar államot képviselő bírák az ítélkezés során kizárólag a törvénynek megfelelően nyilvánulhatnak meg: aki közhatalmat gyakorol, nem a saját nevében beszél, hanem a törvénynek ad hangot. A klasszikus megfogalmazás szerint a bíró a törvény szája. Elfogadhatatlan, hogy ítélete indokolásában mentegesse, legitimálja a „cigánybűnözés” teóriáját és az ezen alapuló szélsőséges akciókat, megtagadva azokat az alkotmányos elveket, amelyeket a törvényeink intézményesítenek: a minden embert egyenlően megillető méltóságot, a jogegyenlőséget és a kirekesztés tilalmát, valamint a jogok és kötelezettségek egyéni jellegét.   
2014. április 9.
Az alkotmányosságot valamikor helyre kell állítani!
Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet több mint tíz éve szószólója az alkotmányos értékeknek. Sokan látják ma úgy, hogy az alkotmányosság érvényesülése dolgában az országgyűlési választás új, a korábbinál is kritikusabb helyzetet hozott el. Ami a jogok pillanatnyi és tényleges érvényesülését illeti – nem akarunk hamis illúziókat kelteni –, a jogállam most kétségbeesett híveinek igazuk lehet. A látszat valósága szerint még távolabb kerültünk az alkotmányos jogállapottól.   
2014. április 7.
Bűnben fogant az adatvédelmi hatóság
Az Európai Bíróság mai ítélete kimondta: jogsértően történt az adatvédelmi biztos intézményének lecserélésére a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságra. Ez alapján egyértelmű: a kétharmados felhatalmazottság sem menti fel a magyar államot az európai normák alól.   
2014. március 21.
Az Eötvös Károly Intézet és a Védegylet röpirata a miniszterelnök-jelöltek vitájáról
1. Kell-e vitatkozni? Meggyőződésünk szerint feltétlenül szükség van a miniszterelnök-jelöltek vitájára. Ezért, mintegy jószolgálati küldetés teljesítéseként, önszorgalomból az elmúlt hetekben hozzáfogtunk a vita szervezéséhez, szereztünk megfelelő termet, elkészítettük a tematikát, kijelöltük az időpontot és felkértük vitavezetőnek az erre egyik legalkalmasabbat, Baló Györgyöt. Időközben akkora lett a vita körüli hangzavar, hogy javaslatunkat most már nem érdemes előterjesztenünk.   
2014. március 18.
Csődöt mondtak az alkotmányosság őrei - veszélyben a választás tisztasága
Múlt héten az Alkotmánybíróság, a Nemzeti Választási Bizottság és az adatvédelmi hatóság is gyászos döntésekkel bizonyította, hogy a jogvédők korábbi aggodalmai helyénvalóak voltak: az elvileg független, az alkotmányosságot védeni rendelt intézmények mondtak csődöt. A kormányzat érdekeit szolgálják, ahelyett, hogy hatalmának korlátját jelentenék. Kárörömöt azonban nem érzünk efelett, mert hisszük, hogy mindannyiunk alapvető jogaira veszélyes az, hogy mindez a demokráciában legfontosabb közügy, a választással kapcsolatban történt meg.   
2014.március 13.
Az Ön adataival melyik párt élt vissza? Járjon utána!
Sajtóbeszámolók szerint valószínűsíthető, hogy a pártok tömegesen csaltak az ajánlások összegyűjtése során. Az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért olyan választópolgárokat keres, akik ajánlásukkal támogattak egy jelöltet, és szeretnék kideríteni, hogy más jelöltek ajánlóívére is átkerültek-e a személyes adataik, tudtukon és akaratukon kívül.   
2014. március 2.
Pártok, figyelem! Rajtatok már csak Strasbourg segíthet!
Strasbourgi mintakérelmet készítettek pártoknak civil szerevezet, hogy azok a politikai hirdetések elfogadhatatlan korlátozása miatt a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulhassank. Az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért szerint a pártok sikerrel támadhatják meg a nemzetközi bíróság előtt a demokratikus nyilvánosságot korlátozó, alaptörvénybe is foglalt kampányszabályt.   
2014. február 1.
A politika hiányzó morális alapja - A paksi döntésre
Majtényi László beszéde a Paksi Paktum elleni civil tüntetésen.   
2014. január 28.
Az Alaptörvény fiktív hatodik módosítása - Magyarország angyal
Az Eötvös Károly Intézet birtokába került az Alaptörvény tervezett hatodik módosítása, amit a nemzeti egyetértés szolgálata jegyében közzéteszünk:   
2014. január 21.
Életfogytig előzetes?
Az Eötvös Károly Intézet ezúttal a Helsinki Bizottsággal közösen fordul az alapvető jogok biztosához, az előzetes letartóztatás felső időkorlátját eltörlő jogszabály alkotmányellenessége miatt.   
2013. december 19.
Változások az Eötvös Károly Intézetben
Tájékoztatjuk az intézet barátait és üzletfeleit, hogy az elmúlt időszakban személyi változások történtek az Eötvös Károly Intézetben.   
2013. december 19.
FIGYELMEZTETÉS! Alapvető jog megsértésére buzdít a polgármester
A belvárosi polgármester december 5-i keltezéssel felhívást intézett Budapest Belváros népéhez.   
2013. november 28.
A terrorelhárítás és a szabadság - Az Eötvös Károly Intézet nem hagyja
Az Alkotmánybíróság szerint nem sérti jogunkat a magánszférához a Terrorelhárítási Központ (TEK) azzal, hogy bírói jóváhagyás nélkül, csupán miniszteri engedély birtokában bárkit titokban megfigyelhet. Szerintünk viszont ez alkotmánysértő hatalmaskodás.   
2013. november 19.
Darák Péter levelet írt Orbán Viktornak
"Mindenekelőtt szeretném felhívni figyelmét a hatalmi ágak önállóságának fontosságára. Ez, amint Ön is bizonyára jól tudja, olyasmi, amit, talán a keleti nyitás térségét leszámítva a világon szinte mindenütt nagyon komolyan vesznek." A levél először az Eötvös Károly Intézet honlapján olvasható!   
2013. november 14.
Alkotmánybírák korhatár nélkül
A kormány úgy kívánja módosítani az Alkotmánybíróságról (AB) szóló törvényt, hogy a már megválasztott alkotmánybírák mandátuma ne szűnjön meg a 70. életévük betöltésével, hanem mindaddig hivatalban maradjanak, ameddig a tizenkét éves mandátumukat ki nem töltik. Az a szabály, hogy az alkotmánybírák megbízatási ideje legfeljebb 70. életévükig tart, az AB létrejötte óta mindeddig változatlan normaként érvényesült. Az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért szerint alkotmányosan nem indokolható az, hogy a bírói megbízatás betöltésének lényeges feltételein a jogalkotó „menet közben”, a tisztséget aktuálisan viselő személyekre is kiterjedő hatállyal módosítson.   
2013. október 10.
A szociális temetés intézménye mint az új ombudsman szerepfelfogásának próbája
Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet az újonnan megválasztott alapjogi biztoshoz fordul, és azt javasolja, hogy Székely László kezdeményezze a temetkezésről szóló törvény alkotmánybírósági felülvizsgálatát. A szociális temetésről szóló nemrég elfogadott törvényi rendelkezések ugyanis megalázóak és diszkriminatívak, ezért sértik az emberi méltósághoz való jogot.   
2013. szeptember 17.
Eltemetett méltóság?
Az Országgyűlés az eltemetésre kötelezettek számára vezette be a szociális temetés lehetőségét, amellyel bárki élhet; e megoldás választására a temetésről gondoskodni köteles személynek törvényben biztosított alanyi joga van.   
2013. szeptember 10.
Kövér és Stadinger, az Országgyűlés lassítása és a spanyolviasz
Stadinger István a korabeli kabarétréfák kedvelt hőse, az Országgyűlés utolsó pártállami elnöke - aki 1989-ben azzal indokolta lemondását, hogy az Országgyűlés munkája számára követhetetlenül felgyorsult - hirdethetett hasonló elveket, mint a mai idők Kövér Lászlója.   
2013. augusztus 23.
A zsarnoki beszéd. Az Eötvös Károly Intézet válasza a Fidesz szóvivőjének
1. A Fidesz szóvivője az alkotmányos jogállam eszméjéhez ragaszkodó civil szervezetekről méltatlan tartalommal és alantas, eddig jószerivel ismeretlen hangon nyilatkozott.   
2013. június 20.
Legyen béke, szabadság és egyetértés! Az Eötvös Károly Intézet nyilatkozata
Amikor három esztendeje 2010. június 14-én az Országgyűlés elfogadta a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatát, amint arról a sajtó is beszámolt, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, a központi direktívákat követve, bensőséges ünnepség keretében, intézményi faliújságján feldíszítve tette közzé a Nyilatkozat színes nyomatát.   
2013. 05.31.
Ha a rendőrnek nincs arca, nincs felelőssége sem 2.0. - Az AB elé vittük az ügyet
Alkotmányjogi panaszt nyújtottunk be az Alkotmánybírósághoz annak a bírói gyakorlatnak a megváltoztatása érdekében, amely jogsértésként szankcióval sújtja az eljáró rendőrökről készített minden olyan felvétel közzétételét, amelyhez a rend fényképeken felismerhető őrei nem járultak hozzá.   
2013. május 27.
Módosul a választási eljárási törvény
Május 18-án három kormánypárti képviselő kezdeményezte az alig két héttel korábban hatályba lépett választási eljárási törvény módosítását. Az indokolás kitér a május 6-án általunk (Eötvös Károly Intézet, Magyar Helsinki Bizottság, Political Capital Institute, Társaság a Szabadságjogokért, Transparency International Magyarország) összeállított kritikákra is.   
2013. május 6.
Ellenőrizhető névjegyzékek nélkül nincs tiszta választás
Alulírott civil szervezetek, intézetek (az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság, a Political Capital Institute, a Társaság a Szabadságjogokért, a Transparency International Magyarország) nem látjuk biztosítottnak az átlátható és ellenőrizhető választást.   
2013. május 2.
A törvényhozók most információs jogainkat verik szét
A trafikbotrány ügyében eddig is számos személy és szervezet tiltakozott. Az Eötvös Károly Intézet és a Magyar Helsinki Bizottság ezúttal az országos botrány alkotmányjogi dimenzióiról tájékoztatja a közvéleményt:   
2013. április 22.
Zárt ajtók mögött hallgatja meg az AB Handó Tündét
Az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért szerint sérti a közhatalmi döntéshozatal nyilvánosságát, a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés jogát és a tisztességes eljárás elvét, hogy az Alkotmánybíróság zárt ülésen hallgatja meg az Országos Bírósági Hivatal elnökét.   
2013. április 2.
Az Eötvös Károly Intézet szomorú
"A mai napra lekapcsoljuk a honlapunkat, ott tanulságul és riasztó monumentumként egyetlen dokumentum érhető el: az Alaptörvény hatályos és módosulásait korrektúrajelekkel láthatóvá tett szövege. Ez a szöveg, az így feltáruló rétegeivel, az azt létrehozó rendszernek magának tart tükröt."   
2013. Március 12.
A köztársasági elnök felelőssége
Budapest, 2013. március 12. – A Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság és az Eötvös Károly Intézet szerint az Alaptörvény negyedik módosítását a köztársasági elnök nem írhatja alá, mert az összeegyeztethetetlen lenne alkotmányos kötelezettségeivel. A demokratikus államszervezet működésének védelmében vagy előzetes normakontrollt kell kérnie az Alkotmánybíróságtól, vagy ha erre nem lát lehetőséget, le kell mondania a tisztségéről. Az államfői döntése megkönnyítése érdekében a három szervezet levélküldésre ösztönzi az öntudatos honpolgárokat.   
2013. március 11.
Felhívás elárvult alkotmánybírósági határozatok örökbefogadására
"Annak érdekében, hogy az alkotmányosságnak az egyes alkotmánybírósági határozatokban megfogalmazott tételei túléljék a Nemzeti Együttműködés Rendszerének zavaros éveit, egy-egy hatályon kívül helyezett határozat örökbefogadására szólítjuk fel a jóérzésű állampolgárokat."   
2013. március 5.
Az alaptörvény-módosítás európai vizsgálatát kértük
Budapest, 2013. március 5. – A Magyar Helsinki Bizottság, az Eötvös Károly Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért levélben fordult az Európa Tanács főtitkárához, illetve az Európai Unió alapjogi biztosához, és tájékoztatta az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének jelentéstevőit Magyarország Alaptörvényének tervezett negyedik módosítása ügyében. A civilek elsősorban azt kérték, hogy a Velencei Bizottság véleményezze az Alaptörvény tervezett módosítását, mert az sérti a demokrácia és a jogállam értékeit.   
2013. március 1.
Negyedik Alaptörvény-módosítás: Nyílt levél a kormánypárti képviselőknek
Mivel az alkotmányosság és a jogállamiság érveire hivatkozás eddig hatástalannak bizonyult, az Eötvös Károly Intézet és a Magyar Helsinki Bizottság közös nyílt levelében arra hívja fel a kormánypárti országgyűlési képviselők figyelmét, hogy az Alaptörvény-módosítás számukra is rendkívül kedvezőtlen következményekkel járhat. A nyílt levélben a szervezetek példákkal érzékeltetik, hogy az Alaptörvény-módosítás egy olyan világot, egy olyan önkényen alapuló jogrendszert eredményez Magyarországon, amelyet még a kormánypárti képviselők sem kívánhatnak.   
2013. február 26.
Mire is készül az alkotmányozó hatalom?
Valamely jogi dokumentumnak nem elnevezése kölcsönöz alkotmányi/alaptörvényi minőséget, hanem funkciójához igazodó tartalma, kikényszeríthetősége és stabilitása. Ha a módosítás megtörténik, Magyarország Alaptörvénye e fogalmi elemek egyike szerint sem fog alkotmánynak minősülni.   
2013. február 14.
Az elektronikus sajtó szabadságának maradékáért
Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet növekvő aggodalommal figyeli a sajtószabadság folyamatos visszaszorulását, újabb és újabb korlátozását a hazai elektronikus médiában.   
2013. Február 11.
Ha a rendőrnek nincs arca, nincsen felelőssége sem
Felhívás Alkotmánybíróság előtti eljárásban való közreműködésre   
2013. február 4.
A hazaárulók véleménye szerint
Az Európa Tanács főtitkárának január 29-i sajtótájékoztatója szerint Magyarországon előrelépések történtek a magyar médiaszabályozás területén, és üdvözlendő a magyar kormány és az Európa Tanács közötti megállapodás a törvény módosításáról. Öt civil szervezet levelet írt az Európa Tanács főtitkárának, amelyben arra kérik az Európa Tanácsot, hogy továbbra is kísérje figyelemmel a magyar médiaszabályozás rendszerét.   
2013. február 4.
Jogállamvédők 2.0 - Hogyan tovább?
Bár a jogállam és intézményei folyamatosan pusztulnak, nem adhatjuk fel azt az eszmei programunkat, hogy az alkotmányos jogállam az egyéni szabadság és méltóság tiszteletben tartásán, a demokrácia alapértékeinek védelmén alapszik.   
2012. november 14.
A választási regisztráció jogfosztás
Az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a TASZ közös álláspontja az előzetes regisztrációról.   
2012. október 16.
Találtunk néhány milliárdot. Rendben és pontosan ütemezve fizeti az állam a Századvégnek azt, ami jár
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlése szerint a Századvég-csoport az év első felében közel egymilliárd forintért készített közpolitikai tanulmányokat, és a szerződés szerint elszámolható keretösszeg 99,67%-át felhasználta.   
2012. szeptember 11.
Amicus brief az Európai Bíróságnak
A magyarországi alkotmányosság iránt elkötelezett közpolitikai intézet képviseletében Amicus Curiae-ként, a Bíróság döntését segítendő az alábbi érvekkel egészítjük ki az Európai Bizottság érveit, és ajánljuk a Bíróság figyelmébe. Álláspontunk szerint a Bíróságnak helyt kell adnia az Európai Bizottság keresetének.   
2012. július 24.
A bírói függetlenségért!
Az elmúlt hetekben a korábbiakat követő újabb támadás érte a bírói függetlenséget Magyarországon. A köztársaságelnöke, a miniszterelnök, a kormánytöbbség és a bírói szervezet vezetői nyíltan tagadják a törvények szellemét, az alkotmányosság minimumát.   
2012. július 5.
Búcsú az adatvédelemtől, avagy szögeljük le postaládánkat?
"Egyet biztosan tudhatunk, ha a hatóság következetes, „kapcsolatfelvétel”-nek álcázva, kéretlenül, személyre szóló címzéssel, bárki bármilyen levélszeméttel megtöltetheti a postaládánkat."   
2012. június 27.
Az idei nemzeti konzultáció is jogsértő
Hiába ágyaztak meg törvénymódosítással a 2012. évi nemzeti konzultáció adatkezelésének, ismét nem sikerült azt jogszerűen lebonyolítani. Az Eötvös Károly Intézet munkatársai ezért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordultak. A hatóságnak - amelynek függetlenségét európai szinten is vitatták - most egy bírságoló határozattal lehetősége nyílik bizonyítani, hogy mennyire független.   
2012. június 11.
Alkotmányellenesek a titkos megfigyelés szabályai
Az Eötvös Károly Intézet két munkatársa alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybíróságnak a Terrorelhárítási Központ lehallgatási jogosítványai miatt. Az indítványozókat a Majtényi László Ügyvédi Iroda képviseli.   
2012. május 22.
A Nemzeti Együttműködés berekeszti a vitát
Az elmúlt napok fejleményei azt bizonyítják, hogy a választási rendszer egyoldalú, a kormánypártnak kedvező átírása és a közszolgálati médiában a kormánypárti egyeduralmat biztosító új médiarezsim bevezetése után ismét érdemben korlátozódik a méltányos és szabad politikai verseny lehetősége Magyarországon. Az intézményes keretek tovább torzítják az erőviszonyokat az ellenzéki szereplők rovására.   
2012. május 4.
Az EKINT nagyvonalú ajánlata: hatósági vizsgálatért és tájékoztatásért ingyen adunk domaint
Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet a napokban üzleti ajánlatot kapott a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Beszerzési Osztályától. Az ajánlat szerint a hatóság szeretné megvásárolni az EKINT által korábban lefoglalt mediatorveny.eu domaint.   
2012. április 24.
Felhívás az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott ítélet tiszteletben tartására
A Parlamentnek 2012. április 20-án, pénteken benyújtott határozati javaslatában Navracsics Tibor azt javasolja, hogy Magyarország ne hajtsa végre a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság által vele szemben hozott elmarasztaló döntést.   
2012. április 6.
Tiszaeszlár az Országházban
Magyarországon újabban minden lehetséges, ami lehetetlen. A 21. évszázadban a Magyar Országgyűlésben a szélsőjobboldali párt széksoraiban üldögélő honfitársunk, Baráth Zsolt előállt az ókorban megfogalmazott, és a középkorban többször felidézett, mára jószerivel a rasszisták által is elfeledett vérváddal, azzal, hogy jámbor vallásos zsidók időnként gyerekeket ölnek azért, hogy vérüket megigyák és ételükbe keverjék. Ezt a vádat, az utolsó magyarországi vérvádat, amelyet 1882-ben eszkábálták a tiszaeszlári zsidók ellen, ismételte meg a Jobbik képviselője.   
2012. április 4.
Megint rejtegetik a doktorikat!
Sajtóhírek szerint élénk társadalmi vita kezdődött híres emberek doktori és egyéb tudományos fokozatairól, sőt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közszereplő politikusok, köztük Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc szakdolgozatának nyilvánossága tárgyában is vizsgálódik.   
2012. április 4.
Eltévedt volna az államtitkár?
Amint arról a 2012. február 21-én kelt, A bíróságok fantomja című közleményünkben beszámoltunk, dr. Szabó Erika, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkára a múlt évben a karácsonyi szünet idején előzetes bejelentés nélkül megjelent az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában, és államtitkári jogosítványaira hivatkozva elérte a portaszolgálaton, hogy másodmagával beengedjék az időközben megszüntetett Országos Igazságszolgáltatási Tanács bizalmas iratokkal zsúfolt lezárt hivatali helyiségeibe.   
2012. március 21.
Elvtársak, nem nyitok vitát. Alkotmányellenesek a törvényalkotás új szabályai. Közlemény a hónap fiktív alkotmánybírósági indítványáról
Az év eleje óta nincs jogunk ahhoz, hogy az Alkotmánybíróságtól személyes érintettségünk nélkül kérjük jogszabály alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését, miközben a jogalkotók továbbra is termelnek alkotmányellenes szabályokat. Ezért folytatjuk azt a korábban már megkezdett gyakorlatunkat, hogy a jogalkotás valamely – általunk alkotmányellenesnek tartott – termékét támadó fiktív alkotmánybírósági beadványt teszünk közzé. Ezúttal is olyan szabályt támadunk meg, amely a mai Alkotmánybíróság elé csak kivételesen kerülhetne.   
2012. február 29.
Tiltott alapjogok az alapvető jogok biztosa számára?
Értetlenül figyeljük a hazai alapjogvédelmi intézményrendszernek - az Alaptörvény újításain túlmutató – azon fejleményét, hogy az információs szabadságjogok már nemcsak a szakosított ombudsmani jogvédelem garanciáiban, hanem semmilyen ombudsmani jogvédelemben nem részesülnek.   
2012. február 21.
A bíróságok fantomja
Ki tudja, hogy dr. Szabó Erika, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkára a múlt évben a karácsonyi szünet idején előzetes bejelentés nélkül megjelent az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában, és államtitkári jogosítványaira hivatkozva rávette a portást, hogy másodmagával beengedje? Az eset jelentőségéhez képest kevesen.   
2012. január 31.
Alkotmányellenes az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseit az Alaptörvény részévé tenni. Közlemény a hónap fiktív alkotmánybírósági indítványáról
Az év eleje óta nincs jogunk ahhoz, hogy az Alkotmánybíróságtól személyes érintettségünk nélkül kérjük jogszabály alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését. A jogalkotók azonban továbbra is termelnek alkotmányellenes szabályokat.   
2012. január 4.
A kormánynak nem sikerült megvédenie döntéseit
Az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért alternatív válaszlevelet küldött Viviane Redingnek, az Unió alapjogi biztosának, amely részletes választ ad a biztos kormányhoz intézett korábbi kérdéseire. A jogvédők álláspontja szerint ugyanis a kormány válaszában nem tudta meggyőzően bizonyítani demokratikus elköteleződését, szakmai okokkal védhetetlennek bizonyultak az Unió által kifogásolt, a bíróságok függetlenségét sértő és az adatvédelmi biztos intézményének felszámolására vonatkozó intézkedések.   
2012. január 2.
Majtényi László beszéde a Lesz még magyar köztársaság! tüntetésen
Közzétesszük az Operaház előtt az Andrássy úton 2012. január 2-án este elhangzott beszéd szövegét.   
2011. december 5.
Második figyelmeztetés
Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért a kormánytöbbség által pusztulásra ítélt hazai ombudsman-rendszer védelmében, októberben, az Európai Unió Bizottságához fordult, kérve, hogy a Bizottság indítson eljárást Magyarország ellen, a három jogvédő szervezet szerint ugyanis a szabadelvű jogállamnak, a rendszerváltás egyik fontos intézményének: a független adatvédelmi biztos hivatalának megszüntetése sérti az Európai Unió jogrendjét.   
2011. november 28.
Megszállják az államigazgatást a kémek
A kormány rendvédelmi salátatörvény-javaslatot nyújtott be, melyben egy Nemzetbiztonsági Információs és Bűnügyi Elemző Központ felállítása szerepel. A csúcsszerv az államigazgatás összes nyilvántartásában szabadon kutakodhat, és az így nyert információt korlátozás nélkül tárolhatja. A személyes adatokkal táplálkozó szörnyeteg újabb szeget üt a magánszféra koporsójába.   
2011. november 8.
Az EKINT ingyen segít! 4 (A pornográfia örökmozgó adóztatása, Spiró Györgynek)
Az Eötvös Károly Intézet ezúttal a kormánytöbbség adóterveinek megvalósításához nyújt segítő kart. A törvényhozás most tárgyalja és önti szép szabályokba a kormány adóztatási elképzeléseit, melyek között nem ortodox javaslatként szerepel a pornográf termékek adóztatása, amelynek támogatására az EKINT, íme, ugyancsak felsorakozik. Hiszen számunkra is felemelő, ha a jó erkölcs és az állam java egyetlen mozdulattal, a törvényhozás egyetlen aktusával szolgálható. Mindazonáltal felhívjuk a jogalkotó figyelmét, hogy a termékadóként kivetett pornográf adónem esetleg egy szigorú alkotmányos felülvizsgálatban az egyéb helyzet szerinti diszkrimináció tilalmát és az egyenlő bánásmód alkotmányos elveit sértheti, ennek a veszélynek a kiküszöbölése pedig nemhogy szegényítené, de gazdagítaná a kincstárat.   
2011. október 25.
Az Eötvös Károly Intézet ingyen segít
Dr. Navracsics Tibor kormánya nevében alig pár héttel annak az Alaptörvénynek a hatályba lépése előtt, amely a Harmadik Köztársaságban eddig létező helyi önkormányzáshoz való jogot megszünteti, újabb, a demokráciát erősítő alkotmánymódosítási javaslattal állt elő (T/4658.).   
2011. október 17.
A kormánytöbbség az adatvédelmi biztos hivatalának megszüntetésével rosszul mérte fel mozgásterét
Tájékoztatjuk a közvéleményt, hogy az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért a kormánytöbbség által pusztulásra ítélt hazai ombudsman-rendszer védelmében az Európai Unió Bizottságának elnökéhez fordult, azt kérve, hogy az Európai Bíróságnál indítson eljárást Magyarország ellen. A három jogvédő szervezet szerint ugyanis a szabadelvű jogállam és a rendszerváltás egyik fontos intézményének, a független adatvédelmi biztos hivatalának megszüntetése sérti az Európai Unió jogrendjét.   
2011. szeptember 6.
Talán eltűnik hirtelen, akár az erdőben a vadnyom
A napokban a nyilvánosság tudomást szerezhetett az Alkotmánybíróságról szóló új törvény készülő tervezetéről. A titokban készült, de megismert tervek alapján, amelyek sajtóhírek szerint az Alkotmánybíróság közreműködésével készültek, a 2011. december 31-ről 2012. január 1-jére virradó éjszakán a testület ügyterhe a jelenlegi több mint másfél ezerről gyakorlatilag nullára esik.   
2011. július 4.
Sarkalatos kérelem
Tudjuk, sokat kérünk, de nagy a tét. Nekünk ugyan nem osztályrészünk, átélni sem tudjuk, de látjuk, az Önök számára milyen gyönyörűség birtokolni a kétharmados hatalmat. Mégis, attól az óhajtól vezetve, hogy legyen kölcsönös a nemzeti belátás, az Eötvös Károly Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért tiszteletteljes kérelemmel fordul az Országgyűléshez, azt kérvén, hogy a sarkalatos törvényeket a hazai és a nemzetközi alkotmányosság alapvető tartalmi és eljárási szabályaival összhangban, sőt ha e cél érdekében ez szükséges, akár az Alaptörvény módosításával fogadja el.   
2011. június 22.
Miért dolgoznak a védőügyvédek?
Sajtótudósítások szerint 2011. június 20-án elhangzott, „Tisztaság és gyorsítás” című napirend előtti felszólalásában Lázár János azt mondta, többek között azért szükséges a védőt kizárni az őrizetben lévő gyanúsított első kihallgatásáról, mert a védőügyvédek „azon dolgoznak, hogy a politikusbűnözők megússzák”. A Magyar Helsinki Bizottság és az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet szerint ez a kijelentés elfogadhatatlan, mert semmibe veszi a védelemhez való alkotmányos jogot.   
2011. június 21.
Az alkotmányos korrekció lehetősége
Az 1989-es köztársasági alkotmányt leváltó új alaptörvény elfogadását követően a jogállam hívei körében megindult a nyilvános eszmecsere a jogállami demokratikus korrekció lehetséges és kívánatos módjáról, illetve tartalmáról. Az Eötvös Károly Intézet, azon közéleti szereplők egyikeként, amelyek hosszú éveken át védték a köztársasági alkotmányt, és az utolsó pillanatig ellenezték annak lecserélését, figyelemmel követi és részt is kíván venni a korrekcióról szóló közéleti vitákban.   
2011. június 9.
Megalázó segélyezési feltételek -- Alkotmánybírósági indítvány és felhívás újabb indítványok megírására
A szociális törvénybe még tavaly beiktatott új szabálya alapján az elmúlt fél évben számos önkormányzat bővítette rendeletében az úgynevezett bérpótló juttatásra való jogosultság feltételeit a lakókörnyezet rendezettségével kapcsolatos legkülönbözőbb kötelezettségek előírásával.   
2011. május 9.
Magyarország legyőzi önmagát?
Féltjük az információs jogainkat is. Hazánk a brüsszeli diktátumok elleni szakadatlan háborújában újabb vesztes csatára készül.   
2011. április 13.
Ezt nem gondoltuk volna - a Fidesz elküldi a bíróságok vezetőit
A bírák nyugdíjkorhatárának csökkentése a bírói függetlenség elleni durva támadás.   
2011. április 5.
Nyílt levél Szájer Józsefnek márcus 29-i blogbejegyzése tárgyában
Tisztelt Képviselő Úr! 2011. március 29-ei blogbejegyzésére szeretnénk reagálni, amelyben a készülő Alaptörvény fordításával kapcsolatosan a Társaság a Szabadságjogokért, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és a Magyar Helsinki Bizottság által közösen kiadott sajtóközleményt „abszurdnak és rosszindulatúnak” minősíti, az abban megfogalmazott „vádakat” pedig hamisnak.   
2011. április 5.
Apró győzelem az információszabadság védelmében
Az Alkotmánybíróság elutasította a Legfelsőbb Bíróság kollégiumvezetőjének indítványát, amely a Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzéteendő határozatok közzétételére és anonimizálására vonatkozó szabályok megsemmisítését kérte a testülettől. Az indítványbasn foglaltakkal szemben az Eötvös Károly Intézet amicus curiae beadványt fogalmazott meg, az Alkotmánybíróságot az érveink meggyőzték.   
2011. március 29.
Félrevezető az alkotmányfordítás és a kormány vitairata
2011. március 29-én Brüsszelben meghallgatást tartanak a magyar alkotmányozásról – ebből az alkalomból a magyar kormány eljuttatta az európai parlamenti képviselőkhöz az Alaptörvény tervezetének angol fordítását, valamint az új Alaptörvénnyel kapcsolatos vitairatát. Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért civil szervezetek szerint az Alaptörvényhez csatolt vitairat több helyen nem felel meg a valóságnak, a kormány fordítása pedig több helyen megtévesztő, és jelentős pontatlanságokat tartalmaz.   
2011. február 23.
Képtelen valóság
A kormánytisztviselőket, a rendészeti szervek alkalmazottait, köztisztviselőket és egyes közalkalmazottakat 2010-es jogszabály-módosítások nyomán formális törvényi felhatalmazással alapvető jogaik „önkéntes” feladására kívánják kényszeríteni.   
2011. február 21.
Virtuális tüntetés a 89-es alkotmány mellett
Egyre időszerűbb a jogállami forradalom értékeinek védelme. Ilyenek a szabadságjogok, egyenlő méltóság, parlamentarizmus, a közhatalom független ellenőrzése, hatalommegosztás, kisebbségi jogok, sajtószabadság, szekuláris, semleges és átlátható állam, nem átlátható polgár, nem személyek, hanem intézmények uralma. Határozzák meg ezek a jövőben is az életet és a poltikát!   
2011. február 15.
Az Eötvös Károly Intézet megint segít: Írjuk át együtt a Médiatörvényt!
A kormány az illetékes EU biztosnak írt levele szerint immár hajlik a médiáról szóló törvények módosítására. Miközben az Eötvös Károly Intézet álláspontja szerint a jogállamiság alapértékeit, az Alkotmánybíróság fontos határozatait sértő hatályos médiaszabályozást egészében kellene hatályon kívül helyezni és helyette új szabályozási filozófia alapján új törvényt alkotni, mégis, inkább komoly, mint ironikus közös munkára hívjuk a közönséget, mindenekelőtt a szakmabeli jogászokat, újságírókat.   
2011. február 8.
A KSH válasza a népszámlálással kapcsolatos adatvédelmi tárgyú észrevételeinkre
A Központi Statisztikai Hivatal válaszolt arra a november végén postázott levelünkre, amelyben Társaság a Szabadságjogokért civil szervezettel közösen megfogalmaztuk, hogy mit tartunk aggályosnak a 2011. évi népszámlálás megvalósításának tervében, illetve milyen változtatásokat tartunk szükségesek ahhoz, hogy a polgárok alapvető jogai megfelelő garanciákat élvezzenek a népszámlálás során.   
Majtényi László felszólalása az Európai Parlament "Sajtószabadság Magyarországon" című meghallgatásán
Majtényi László 2011. január 11-én részt vett az Európai Parlament nyilvános meghallgatásán, amely a sajtószabadság magyarországi helyzetével fogallkozott. A felszólalás szövegét tesszük itt közzé.   
2011. január 4.
Adatvédelmi tárgyú javaslatok a 2011. évi népszámlálás megvalósításához
A Központi Statisztikai Hivatal kezdeményezésére az adatvédelemmel az általánosnál többet foglalkozó szervezetként a Társaság a Szabadságjogokét nevű jogvédő szervezettel együtt 2010 novemberében a 2011. évi népszámlálás sikeressége érdekében egy megbeszélésen vettünk részt. A megbeszélésen aggasztó dolgokra derült fény.   
2010. november 4.
Az alkotmányozó többséghez az alkotmány védelmében
Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet levelet írt a kormánypárti képviselőknek az alkotmánybíróság hatáskörének szűkítéséről szóló törvényjavaslatokról. A három szervezet arra kéri a képviselőket, hogy ne szavazzák meg a jogállamiság alapvető fontosságú intézményét lebontó törvényjavaslatokat.   
2010. november 2.
Államalkotó tényezők maradnak-e a nemzeti és etnikai kisebbségek?
Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet levélben fordult Salamon Lászlóhoz, az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság elnökéhez, melyben tájékoztatást kért arról, hogy a vezetésével dolgozó bizottság tervezi-e a politikai nemzet alkotmányi fogalmának megváltoztatását, óhajt-e szakítani alkotmányunk azon tételével, miszerint a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek részesei a nép hatalmának, államalkotó tényezők.   
2010. október 29.
Felhívás az alkotmányosság védelmében
Pár napja az Országgyűlés előtt van az az alkotmánymódosítási javaslat, amely korlátozni kívánja az Alkotmánybíróság által felülvizsgálható törvények körét. Ha a javaslatot elfogadják, a hatályos alkotmányszöveg végérvényesen elszakad az alkotmányos jogállami értékrendtől.   
2010. október 28.
A Jogállamfigyelő margójára
A Jogállamfigyelő ötletének születésekor egyik fő célkitűzésünk az volt, hogy a jogállami sztenderdek rögzítésével és folyamatos monitorozásával elérjük: az alkotmányos struktúrát fokozatosan lebontó események ne tolhassák egyre lejjebb jogállami tűrésküszöbünket.   
2010. szeptember 27.
Nyílt levél az ellenzéki pártokhoz, az alkotmánnyal foglalkozó társadalmi szervezetekhez és független szakértőkhöz
Az Eötvös Károly Intézet szerint az ellenzéknek, az alkotmányt fontosnak tartó társadalmi szervezeteknek, valamint a független szakértőknek nem kellene részt vennie az új alkotmány előkészítésében.   
2010. szeptember 13.
Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet szerint a módosított médiatörvény tizenegy helyen sérti az Alkotmányt
Az EKINT szerint a médiatörvény 2010 nyarán módosított szövege alkotmányellenes, ezért az alkotmánysértő rendelkezések megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.   
2010. július 26.
Közlemény a párttámogatás változásáról
A közelmúltban az Országgyűlés a kormánytöbbség és részben az ellenzék szavazataival a politikai pártok költségvetési támogatásának 15%-os csökkentéséről döntött (T/420.). A lépést az előterjesztő indokolása szerint a takarékosság teszi szükségessé. Tekintettel azonban arra, hogy az ilyen módon megtakarítható kiadás elhanyagolható, ezért a döntés értékelésénél nem ebből, hanem a pártfinanszírozás rendszerére gyakorolt hatásából kell kiindulni.   
2010. július 13.
Az Eötvös Károly Intézet segít
A nemzetközi alkotmányfejlődésben minden bizonnyal mérföldkőnek számít majd a július 7-én kelt T/649. szám alatt Lázár János és Dr. Kocsis Máté képviselők által jegyzett törvényjavaslat.   
2010. július 5.
Legyen béke, szabadság és egyetértés!
Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet tájékoztatja a közvéleményt, hogy azt a korábbi álláspontját, amely szerint a Nemzeti Együttműködésről szóló Nyilatkozatot tartalmi és stiláris gyengeségei miatt inkább titkolni, semmint terjeszteni kellene, felülvizsgálta.   
2010. június 18.
Nyílt levél a törvényhozásnak a média szabályozásáról szóló alkotmány- és törvénymódosító tervekről
Az Országgyűlés a napokban tárgyalja az Alkotmánynak a véleménynyilvánítás szabadságával, a sajtószabadsággal és az elektronikus médiával kapcsolatos rendelkezéseinek módosítását, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvényt, továbbá a hírközlési ágazat és a média hatósági felügyeletét újraszabályozó törvényt.   
2010. június 10.
Veszélyben az Alkotmánybíróság függetlensége
Az Országgyűlés pár napon belül szavaz arról az alkotmánymódosítási javaslatról, amely át kívánja alakítani az alkotmánybírákat jelölő parlamenti bizottság összetételét.   
2010. május 19.
Nincs hatékony kontroll a nemzetbiztonság felett
Az Eötvös Károly Intézet, a Társaság a Szabadságjogokért és a Transparency International Magyarország közös alkotmánybírósági indítványban támadta meg az április 1-jén hatályba lépett minősített adatok védelméről szóló törvény, valamint a nemzetbiztonsági törvény több rendelkezését.   
2010. április 16.
Rossz döntést hozott a Nyomozó Főügyészség
A Központi Nyomozó Főügyészség megtagadta a nyomozást a Kubatov-hangfelvétel ügyében. A döntés indokaként arra hivatkoztak, hogy a személyes adattal visszaélés úgynevezett eredménybűncselekmény, jelentős érdeksérelemnek kell hozzá bekövetkeznie. A főügyészség álláspontja szerint erre utaló adat nem merült fel, továbbá a feljelentés sem tartalmaz olyan adatot, tényt, amely megjelölné, hogy kinek és milyen hátránya keletkezett. Hangsúlyozták továbbá, hogy önmagában az érdeksérelem veszélye nem elegendő a bűncselekmény megállapításához.   
2010. március 25.
Alkotmányellenesek a választópolgárok adatainak a kampány céljaira való továbbítását lehetővé tevő szabályok
Az Eötvös Károly Intézet álláspontja szerint alkotmánysértő a választási eljárásról szóló törvénynek az a szabálya, amely lehetővé teszi, hogy a jelöltek és a jelölő szervezetek a választási kampány utolsó heteiben megszerezzék mind a nyolcmillió választópolgár nevét és lakcímét, akár nem, életkor vagy lakcím szerinti csoportosításban is.   
2010. január 28.
A harmadik köztársaság alkotmányának értékei
„Sokan vélik manapság, hogy a politikai válság a közjogi berendezkedés alkalmatlanságával, sőt a jogok és kötelességek elosztásával is összefügg. Mi viszont lényegét tekintve állandónak szeretnénk látni a jogállami forradalom alkotmányát.”   
2010. január 19.
Az Eötvös Károly Intézet 2010. évi tevékenysége - Majtényi újra az intézetben
Ebben az évben az Eötvös Károly Intézet kutatási és közpolitikai tevékenységének középpontjában a jogállami forradalom alkotmányának védelme áll. Az intézet az alkotmányvédelem kérdésköreit ─ ahogy azt az 2008-2009-es években már megkezdte ─ különböző műfajokban (konferenciák, publikációk, közjogi javaslatok) kívánja feldolgozni, illetve a védelem programját népszerűsíteni.   
2009. december 18.
Levél a köztársasági elnöknek a minősített adat védelméről szóló törvényről
Az Országgyűlés 2009. december 14-én fogadta el a minősített adatok védelméről szóló törvényt. Az országgyűlési képviselők azonban sajnálatosan egy olyan javaslatot fogadtak el, amely álláspontunk szerint több elemében is ellentétes az Alkotmánnyal.   
2009. december 14.
Amicus curiae az elektronikus információszabadság-törvény egy rendelkezése tárgyában
Az Alkotmánybíróság az elektronikus információszabadságról szóló törvény egy szakaszának alkotmányosságát vizsgálja a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma vezetőjének beadványa alapján. A beadványban foglalt érvekkel az Alkotmánybírósághoz címzett levélben vitatkozunk.   
2009. november 30.
Második állásfoglalás a Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról, valamint a tisztességes eljárás védelméről szóló törvényjavaslatokról
Az Eötvös Károly Intézet kiemelt jelentőségűnek tartja a korrupció elleni küzdelmet, és üdvözli a Kormánynak a korrupció elleni hatékonyabb fellépés iránti szándékát. A korrupcióellenes küzdelemmel kapcsolatos korábbi törvényjavaslatok kapcsán megfogalmazott álláspontunkat továbbra is fenntartjuk.   
2009. november 24.
Hozzászólás a kisebbségi és az adatvédelmi ombudsman etnikai adatok kezeléséről szóló jelentéséhez
A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és az adatvédelmi biztos nemrégiben közös jelentést tett közzé az etnikai identitással és származással, valamint ezek percepciójával kapcsolatos adatok kezeléséről és a szabad identitásvállalás korlátairól.   
2009. november 5.
Levél az Alkotmányügyi bizottságnak
Ellentmondásosnak tartjuk azt az Országgyűlés elé terjesztett alkotmánymódosító javaslatot, amely új jogforrási típus bevezetését javasolja. Álláspontunk szerint a javasolt alkotmánymódosítás tovább zilálná az egyébként is sok ellentmondástól terhelt jogforrási rendszerünket, ezért levelet írtunk az Alkotmányügyi bizottságnak.   
2009. július 1.
Levelezés Bárándy Gergely országgyűlési képviselővel az Alkotmány módosításáról
A Társaság a Szabadságjogokért és az Eötvös Károly Intézet nemrégiben minden országgyűlési képviselőnek levelet írt azzal a kéréssel, hogy ne támogassák a szólásszabadságnak önmagában a tartalom alapján történő korlátozását formailag lehetővé tevő alkotmánymódosítást. A levélre két országgyűlési képviselő válaszolt. [UPDATE: Bárándy Gergely második levelével kiegészítve.]   
2009. június 22.
Nyílt levél az alkotmányozóhoz
Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosítására készül.   
2009. április 27.
Közlemény a Holocaust-tagadásról és azon álláspontról, amely szerint ezt büntetni kellene
Nem az a kérdés, hogy a Holocaust tagadása bűn. A Holocaust tagadása bűn. A Holocaust tagadása a történelmi tények meghamisítása. Ostobaság. Nem is az a kérdés, hogy az antiszemita és rasszista nézetek hangoztatása bűn. Az antiszemitizmus és a rasszizmus is bűn. A kérdés az, hogy a Holocaust tagadására a büntetőjogi megtiltása és büntetése-e a megfelelő válasz.   
2009. április 3.
Közlemény Szabó Máté ombudsman nyilatkozatáról
Az Eötvös Károly Intézet az állampolgári jogok országgyűlési biztosának a tegnap nyilvánosságra került nyilatkozata után úgy tekinti, hogy amíg Szabó Máté tölti be ezt a tisztséget, nincs a Magyar Köztársaságnak általános ombudsmanja.   
2009. március 13.
A korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos jogszabálytervezetek véleményezése
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a korrupció ellenes küzdelem jegyében egy négy jogszabálytervezetet magában foglaló törvénycsomagot készített el. Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet üdvözli a jogalkotó korrupció elleni fellépés iránti elkötelezettségét és szándékát. Szükségesnek tartjuk azonban rögzíteni, hogy álláspontunk szerint a korrupció elleni hatékony fellépés záloga csak és kizárólag egy olyan korrupció ellenes stratégia lehet, amely mind jogi, mind jogon kívüli, társadalompolitikai eszközök összefüggő és összehangolt rendszerét hozza létre.   
2009. február 25.
Elégtelen az államfő megszólalása a romákat ért támadásokkal kapcsolatban
Az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, a Roma Polgárjogi Alapítvány és a Társaság a Szabadságjogokért szervezetek a múlt héten levélben kérték a köztársasági elnököt, hogy emelje fel szavát a rasszizmus és az előítélet ellen.   
2009. február 3.
Szervezetek nyilatkozata a közhatalom kirekesztő megnyilvánulásáról
A miskolci rendőrkapitány 2009. január 30-i nyilatkozata és az ezt követő fejlemények után fontosnak tartjuk rögzíteni, miért elfogadhatatlan, ha egy rendőri vezető úgy nyilatkozik, hogy egy településen a közterületi rablásokat kizárólag cigányok követik el.   
2009. január 12.
Vélemény az elektronikus közszolgáltatásról szóló törvényjavaslatról és az ahhoz benyújtott módosító javaslatokról
Az Eötvös Károly Intézet elvégezte az elektronikus közszolgáltatásról szóló T/6767. számú törvényjavaslat és az ahhoz benyújtott módosító és kapcsolódó módosító javaslatok véleményezését. A szakvélemény megbízás alapján készült, az alábbi szöveget a megbízó hozzájárulásával tesszük közzé.   
2008. szeptember 22.
Három szervezet közös álláspontja a közrendvédelmi törvényjavaslatról
A Kormány 2008. szeptember 12-én benyújtotta az Országgyűlésnek A közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról címet viselő törvényjavaslatát. Három szervezet, a Magyar Helsinki Bizottság, a Társaság a Szabadságogokért és az Eötvös Károly Intézet a jogalkotási folyamat egy korábbi fázisában önállóan fejtette ki véleményét a tervezett rendelkezésekről, ezek a vélemények nagyrészt egybevágtak. A most benyújtott törvényjavaslatról már közös álláspontot alakítottunk ki.   
2008. szeptember 4.
Megjegyzések és javaslatok az IRM közrendvédelmi törvényjavaslatához
Az Eötvös Károly Intézetben megvizsgáltuk az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium honlapján a múlt héten megjelent előterjesztést, amely a közrendet és köznyugalmat veszélyeztető, valamint az igazságszolgáltatás működését zavaró jelenségek elleni hatékonyabb fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról címet kapta. Észrevételeinket az egyes tervezett rendelkezésekhez elküldtük a minisztériumnak, itt pedig közzétesszük.   
2008. június 10.
Közlemény a polgári perrendtartás módosításáról
Az Eötvös Károly Intézet évek óta szorgalmazza az igazságügyi tájékoztatás Alkotmánynak megfelelő törvényi szabályainak a megalkotását. Úgy tűnik, a jogalkotó az egységes szabályozás helyett részletekben alkotja meg e szabályokat, kisebb lépésekben halad az ideális állapot elérése felé.   
2008. június 2.
Kisebbségi támogatások hatékonysága és etnikai adatgyűjtés
Az Állami Számvevőszék ez év májusában hozta nyilvánosságra a rendszerváltástól napjainkig terjedő időszakot áttekintő tanulmányát, amely a magyarországi cigányság helyzetének javítására fordított támogatásokat és azok hasznosulását elemzi.   
2008. április 15.
A népszavazás intézménye újragondolásának szükségességéről
Az Eötvös Károly Intézet nyilvános beszélgetést tartott arról, hogy a népszavazás intézményének mai formája milyen hatással van a Magyar Köztársaság alkotmányos berendezkedésére. Az ott elhangzottak, valamint a közbeszédben is megjelenő, a népszavazás jogi kereteinek finomhangolására vonatkozó javaslatok arra késztettek bennünket, hogy az ezzel kapcsolatos álláspontunkat a nyilvánosság elé tárjuk.   
2008. március 13.
Levelezés a Magyar Bírói Egyesület elnökével
A Magyar Bírói Egyesület elnöke az Országos Bírói Etikai Tanács nevében helyreigazítást kért az Eötvös Károly Intézettől a Bírói függetlenség, számonkérhetőség, igazságszolgáltatási reformok című tanulmánya egy mondatával kapcsolatban. A helyreigazítási kérelemben azt kérte, hogy az intézet tizenöt napon belül vonja vissza egy mondatát. E kérésnek nem teszünk eleget, ugyanakkor a tanulmánnyal azonos nyilvánosságot biztosítunk az egyesület elnöke megkeresésének, ezért közzétesszük a helyreigazítást kérő levelet és az arra adott válaszunkat is.   
2007. december 6.
A bírósági tárgyalások nyilvánosságáról
Az Eötvös Károly Intézet évek óta szorgalmazza az igazságügyi tájékoztatás törvényi szabályozását, az alkotmányos követelményekhez és a kor elvárásaihoz igazítását.   
2007. augusztus 21.
Megállapodás-tervezet a párt- és kampányfinanszírozás átalakításáról
Közzétesszük a parlamenti pártok között létre nem jött megállapodás tervezetét. A hónapokig tartó egyeztetések az utolsó pillanatban fulladtak kudarcba.   
2007. augusztus 9.
Sajtóközlemény a párt- és kampányfinanszírozásról szóló ötpárti egyeztetés kudarcáról
Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet ötpárti tárgyalásokat kezdeményezett 2007 elején a párt- és kampányfinanszírozás jelenlegi betarthatatlan, a köztársaság tekintélyét folyamatosan romboló, korrupciót eredményező szabályainak felülvizsgálatára. A parlamenti pártok az intézet meghívását elfogadták és 2007. március 27-e és július 12-e között szakértői konzultáció sorozatot tartottak, melyen a parlamenti pártok kijelölt országgyűlési képviselői vettek részt. A megbeszélések szervezésébe a FIDESZ javaslatára a kezdeményező Eötvös Károly Intézet mellett bekapcsolódott a Nézőpont Intézet is.   
2007. január 30.
Nyilatkozat a párt- és kampányfinanszírozásról, a politikusok felelősségéről
Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet arra emlékeztet, hogy 2006-ban - amint azt a mérvadó politikai oldalak vezetői többször és ünnepélyesen bejelentették - Magyarországon megszűntek a politikai hazugságok. Ezek szerint, ha hihetünk a politikusoknak, i.sz. 2007. lesz az első teljesen hazugságmentes évünk.   
2007. január 16.
Az Eötvös Károly Intézet és a Főpolgármester levelezése a közgyűlések nyilvánosságáról
A Fővárosi Önkormányzat Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsága tagjainak megalakulása a Főváros Iközgyűlés zárt ülésén történt, így nem derült ki, milyen szempontok alapján döntöttek a jelöltek alkalmasságáról. Közérdekű adatot igényeltünk a tárgyban a főpolgármestertől, a levelünket és a választ szöveghűen közöljük.   
2007. január 15.
Szaddám Huszein halálos ítéletének végrehajtásával kapcsolatban
"A magyar alkotmányos rendszerben az emberi élet a minden mást megelőző legnagyobb érték. Az emberi élethez és méltósághoz mint abszolút értékhez való jog pedig korlátot jelent az állam büntetőhatalmával szemben is. Ebből az alkotmányi tételből azonban nemcsak az következik, hogy a Magyar Köztársaságban halálbüntetést kiszabni és végrehajtani nem szabad, hanem az is, hogy a Magyar Köztársaság ellenzi a halálbüntetést, tehát semmilyen körülmények között nem üdvözölheti a halálbüntetés végrehajtását, még akkor sem, ha talán a köztársaság egyik szolgájának magánemberi véleménye szerint az igazságos."   
2006. november 16.
A kormányülések dokumentálásáról: Dr. Szili Katalin az Országgyűlés elnökének válasza
"Tudomásom van arról, hogy a bizottság 2006. november 14-i ülésén - amikor a T/1202. sz. törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról döntött - szóba került az Elnök Úr levele is."   
2006. november 16.
Kiutat kell találni a politikai válságból
A Harmadik Köztársaság történetében az Antall-Tölgyessy paktum megkötése óta nem volt ennyire sürgető a kormány- és az ellenzéki oldal közötti értelmes együttműködés, és még soha nem volt ilyen kicsi az esély erre. Mégis a kormánynak és ellenzékének az ország, a választók közössége érdekében politikai és szakpolitikai döntések sorát kellene az érdekek egyeztetésével közösen előkészítenie, és a legfontosabbakat egyetértésben meghoznia. Olyan megállapodásra lenne szükség, mely a meddő politikai állóháború néhány hadszínterét megszünteti, miközben a rivális felek politikai mozgásterét egészében megőrzi.   
2006. november 13.
A kormányülések dokumentálásáról
A Kormány az Országgyűlésnek T/1202. számon benyújtotta a kormány üléseinek dokumentálásáról szóló szabályokat is tartalmazó törvényjavaslatot. Az Eötvös Károly Intézet ezúton fejti ki álláspontját a javasolt szabályokról és azok alkotmányosságáról.   
2006. november 2.
Válság
Magyarország az immár elhúzódó politikai válság állapotában van. A harmadik köztársaság eddig mentes volt a politikai erőszaktól. Az elmúlt időszakban viszont a pesti utcát hosszabb-rövidebb ideig civil és egyenruhás utcai harcosok uralták. Arra sem volt eddig példa, hogy az egyik politikai oldalhoz legközelibb országos napilapban - következmények nélkül - október 17-én olyan hibbant mondatok jelenhettek meg, amelyek, nézzük a szöveg bármely rétegét is, faji alapú erőszakra, gyilkosságra buzdítanak. Ez - politikai meggyőződéstől függetlenül - jogos aggodalommal tölt el csaknem minden magyar állampolgárt. Az aggodalmat csak erősíti, ha a rendőrség az erőszakra törvénysértéssel felel. Függetlenül attól, hogy a politikai válság megoldását ki miben látja, a demokráciát féltő valamennyi embernek egyet kell értenie abban, hogy a megoldást békés, parlamenti keretek között kell megtalálni. A kormány és a parlamenti ellenzék közös felelőssége, hogy ez így történjék.   
2006. június 14.
Fenyegetés a választási kampányban
Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet álláspontja szerint a demokratikus jogállamban sem polgármestereket, sem településeket nem szabad a választási kampány hevében azzal fenyegetni, hogyha a rossz oldalra szavaznak, akkor a jó oldal győzelme esetén forrásoktól esnek majd el. Annak a demokratikus politikusnak, aki mégis ilyet tesz, a politikai következményeket vállalnia és viselnie kell.   
2006. január 6.
A titoktörvény tervezete
Az Országgyűléshez benyújtott, új titokszabályozással kapcsolatos törvényjavaslat megismerését követően az Eötvös Károly Intézet kéréssel fordult valamennyi országgyűlési képviselőhöz. Az alábbiakban ennek szövege olvasható.   
2005. november 27.
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosáról
Az Eötvös Károly Intézet az Országyűlés Emberi jogi, kisebségi és vallásügyi bizotságának felkérésére véleményezte a jövő nemzedékek országgyűlési bizotságáról szóló törvény javaslatát. A vélemény szövegét ehelyütt tesszük közzé.   
2005. szeptember 15.
Ajánlások a politika iskolai jelenlétéről
   
2005. július
Elektronikus információszabadság-törvény
Az Országgyűlés 2005. július 4-én elfogadta az elektronikus információszabadságról szóló törvényt, amelyet igen nagy részben az Eötvös Károly Intézet készített elő.   
2005. május
A köztársasági elnök megválasztásáról
A harmadik köztársaság Alkotmánya szerint Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.   
2005. január 28.
Az alkotmánybírósági indítványok másolatáról
Az információszabadság alkotmányba foglalása, majd ezt követő másfél évtizedig tartó hatékony alkotmánybírósági védelme a magyarországi jogállami forradalom egyik legfontosabb fejezetét jelentette.   
2005. január 18.
A fővárosi közgyűlések video-formátumú internetes közvetítése és archiválása
"Tegnap éjjel elküldött elektronikus levelét - melyből az is kitűnik, hogy fővárosi közgyűlések "video-formátumú internetes közvetítés és archiválására" irányuló javaslatát a mai nap folyamán kívánja megtenni -, most reggel olvasom."   
2004. április 15.
Az Európai Unió jogának kihirdetése
Az Európai Unió közösségi jogrendjét alkotó jogforrások annak ellenére, hogy 2004. május 1-jén Magyarországon is hatályba léptek, bizonytalan ideig nem ismerhetők meg magyar nyelven hivatalos formában, mivel eddig az időpontig azok fordítása, a fordítások hitelesítése és hivatalos lapban való megjelentetése nem történt meg maradéktalanul. Az Eötvös Károly Intézet e helyzet tisztázása érdekében kérdéseket tett fel az Igazságügyi Minisztériumnak.   
2004. február 20.
A miniszterelnök javaslatairól
A Magyar Köztársaság miniszterelnöke a napokban olyan javaslatokkal lépett az ország nyilvánossága elé, amelyek az alkotmányos berendezkedés alapjait érinthetik, illetve a magyar állampolgárok és az Európai Unió viszonyát változtatnák meg. Az Eötvös Károly Intézet a következő észrevételeket fogalmazza meg a kormányfő javaslataival kapcsolatban.   
2004. január 15.
Majtényi László levele Gergényi Péter dandártábornokhoz a zászlóégetőkről
"A büntetőeljárásról szóló törvény alapján az őrizetbe vétel szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény megalapozott gyanúja - különösen tettenérés - esetén rendelhető el, abban az esetben, ha a terhelt előzetes letartóztatása valószínűsíthető."   
2003. június 25.
A kórháztörvény elfogadásának módjáról
A köztársasági elnök a számára az Alkotmány 26. § (2) bekezdésében biztosított jogkörrel élve az Országgyűlés által megszavazott úgynevezett „kórháztörvényt” az Országgyűlésnek megfontolásra visszaküldte. Ismeretes, hogy válaszképpen az Országgyűlés elnöke — a képviselők küszöbön álló nyári szabadságára hivatkozva — még a köztársasági elnök döntésének napjára, az Országgyűlés aznapi rendes ülését követő estére rendkívüli ülést hívott össze, amelyen a törvényhozás ismételten megszavazta a javaslatot   
2003. június 24.
Az emberi jogokról szóló politikai vitáról
A hazai politikusok a Nemzetközi Demokratikus Centrum (Kereszténydemokrata Internacionálé) Magyarországot elmarasztaló lisszaboni nyilatkozatát követően, korábban ismeretlen szenvedéllyel vitatják az emberi jogok hazai helyzetét.   
2003. június 18.
Majtényi László levele a pénzügyminiszterhez
Az Eötvös Károly Intézet a forintárfolyam változásával kapcsolatban kért tájékoztatást.   
2003. május 29.
Állásfoglalás az igazságügyi tájékoztatásról, a bíróságok működésének átláthatóságáról
Több mint egy évtizeddel jogállami forradalmunk után, az igazságügyi tájékoztatásról hazánkban tartalmi és formai tekintetben is elfogadhatatlan szabályok szólnak.   
2003. május 20.
Állásfoglalás a kormány Európai Uniós tájékoztatási kötelezettségéről
Az Eötvös Károly Intézet állásfoglalása szerint a kormánynak kötelessége kialakítania és nyilvános vitára bocsátania álláspontját az Európai Uniót megosztó alapvető kérdésekben, így a közös védelmi és külpolitika ügyében, és a formálódó uniós alkotmány vitás kérdéseiben. A csatlakozásról szóló népszavazáson tapasztalt alacsony részvételi arány az eddigi kormányok mulasztására hívja fel a figyelmet: felelős tájékoztatás és nyilvános vita hiánya miatt nem sikerült az uniós tagság fontosságát tudatosítani.   
2015. December 13.
Az október 25-i, Legyen köztársaság! című fesztivál videóanyagai
Felkerültek honlapunkra az október 25-i, Legyen köztársaság! című fesztivál harmadik és negyedik kerekasztal-beszélgetéseinek felvételei.   
2015.december 12.
Az október 25-i, Legyen köztársaság! című fesztivál videóanyagai
Felkerültek honlapunkra az október 25-i, Legyen köztársaság! című fesztivál első és második kerekasztal-beszélgetéseinek felvételei.