TÉMAKÖRÖK

Az Eötvös Károly Intézet tevékenysége tematikus rendezésben

Az Eötvös Károly Intézet tevékenységei szerteágazóak, vannak azonban olyan témakörök, amelyekkel többet és többféleképpen foglalkozott. Erről az oldalról az egyes témáink szerinti bontásban érheti el elemzéseinket, állásfoglalásainkat, rendezvényeinket.Jogállamfigyelő és jogállamiság-index

Az Eötvös Károly Intézet – mivel az államszervezeten belüli önreflexió a jelenlegi közjogi helyzetben csak korlátozottan működhet – a közhatalmon kívül álló megfigyelőként rendszeres jelentésekben elemzi az alkotmányosság alapvető követelményeinek érvényesülését.


Párt- és kampányfinanszírozás

Az intézet több elemzést készített a párt- és kampányfinanszírozás jelenlegi szabályai alkalmatlanságának bebizonyítására és az új szabályok elméleti megalapozására. Állásfoglalások, közlemények és rendezvények útján szorgalmaztuk az új szabályozást. 2007 első felében valamennyi parlamenti párt részvételével egy tárgyalássorozatnak adtunk otthont a Nézőpont Intézettel együtt, amelyen azt próbáltuk elérni, hogy megegyezés szülessen az új szabályok tartalmában.


Iskola és politika

A pártpolitika gyakran az iskolán, a gyerekeken keresztül közelíti meg a családokat és a választókat, ez pedig nem kívánatos eredménnyel lehet az iskolai életre és a gyermekek fejlődésére. Az iskolából ugyanakkor a politika nem szorítható ki, hiszen a tanulóknak itt kell elsajátítaniuk azokat az ismereteket, amelyek lehetővé teszik aktív részvételüket a közéletben. Iskola és politika című programunkkal a politika iskolai megjelenését elemeztük és próbáltuk megfelelő mederbe terelni.


Elektronikus információszabadság

Az Eötvös Károly Intézet legnagyobb sikere, hogy a szabályozás ötletétől a koncepcióalkotáson és a kodifikációs munkálatokon keresztül egészen a parlamenti zárószavazásig segíthette az elektronikus információszabadság törvényi szabályainak megszületését. Az azóta eltelét idő tapasztalatait a szabályok érvényesülésének ellenőrzésével próbáljuk összegyűjteni.


Kormányzati átláthatóság

A hatalom átlátható működése olyan érték, amely az Eötvös Károly Intézet számára kiemelten fontos. Több elemzés foglalkozik ezért a kormányzati átláthatósággal, és többször szólaltunk meg a nem átlátható állami működés miatt közleményekben, állásfoglalásokban.


Az igazságszolgáltatás működése

Az igazságszolgáltató hatalom igen nagyfokú függetlenségének egyik következménye, hogy
ellenőrzése és hatralmi ellensúlya nem az állami hatalomban keresendő, hanem a nyilvánosságban. Ezt a nyilvánosságon keresztül történő ellenőrzést kívánjuk gyakorolni akkor, amikor elemzéseinkben és állásfoglalásainkban az igazságszolgáltatás működésének hiányosságaira mutatunk rá.


Újságombudsman

Magyarországon elsőként az újságolvasók szerkesztőségtől független képviselőjeként készítettünk rendszeres elemzéseket két napilap, a Magyar Hírlap majd a Népszabadság írásairól, amelyeket e lapokban jelentettünk meg. A szerkesztőségek munkájának külső ellenőrzőiként mondtunk véleményt egy-egy kérdés feldolgozottságáról, a hitelességről, a pontosságról, a lap témaválasztásairól.


A közszféra adatainak hasznosítása

Munkánkkal azt igyekszünk elősegíteni, hogy a közszférában keletkező, de nem feltétlenül szabadon hasznosítható adatokat, a nemzeti adatvagyont minél szélesebb körben hasznosíthatóvá tegye az állam. Ennek szabályozási és szervezési feltételei vannak, tanulmányainkkal ezt kívánjuk előmozdítani.


Emberi jogok védelme

Bár az Eötvös Károly Intézet nem jogvédő szervezet a szó eredeti értelmében, számos esetben szólaltunk fel emberi jogi kérdésekben, és kutatásaink egy része kifejezetten emberi jogi témájú.A köztársasági alkotmány védelme

Az intézet az alkotmányvédelem kérdésköreit a jogállami forradalom értékeit féltve különböző műfajokban (konferenciák, publikációk, közjogi javaslatok) dolgozza fel, illetve népszerűsíti a védelem programját.