Eőtvös Károly Intézet

Az Eötvös Károly Intézet munkálkodni kíván a szolidaritás szellemén alapuló honpolgári politikai kultúra erősítésén.

AZ INTÉZETRŐL

Bemutatkozik az Eötvös Károly Intézet


Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézetet a Soros Alapítvány hozta létre 2003 januárjában, azért, hogy a hagyományostól eltérő, újszerű intézményi formát teremtsen a demokratikus magyar közélet formálására. (Az intézet tulajdonosa 2009-től az Eötvös Károly Közpolitikai Alapítvány.)


Az intézet másokkal (jogvédőkkel, civil szervezetekkel vagy más intézményekkel) együtt fellépve szeretne hozzájárulni a szakmai és a szélesebb közvélemény tájékoztatásához, a politikai napirend formálásához azokban az ügyekben, amelyek hatással vannak az állampolgárok és a közhatalom közötti kapcsolat minőségére.


Az Eötvös Károly Intézet elkötelezett az alkotmányosság, a demokratikus jogállam, és az egyéni jogok szabadelvű felfogása mellett, munkálkodni kíván a szolidaritás szellemén alapuló honpolgári politikai kultúra megteremtését célzó kezdeményezések támogatásáért. Az Intézet kész az együttműködésre mindazokkal a szervezetekkel és egyénekkel, amelyek vagy akik más világnézeti alapállásból és más hangsúlyokkal tevékenykednek az állampolgári egyenlőségen alapuló demokratikus Magyar Köztársaság sorsának jobbításán. Az Eötvös Károly Intézet a maga korlátozott eszközeivel a tizenkilencedik századi magyar liberalizmus, a huszadik századi demokratikus magyar progresszió, valamint a köztársasági alkotmányt létrehozó alkotmányozó folyamat hagyományát kívánja folytatni és erősíteni, és névadójához méltóan a liberális demokrácia eszméi melletti elvi kiállást gyakorlatias politikai cselekvéssel igyekszik párosítani.


Az Eötvös Károly Intézet háromféle alaptevékenységet folytat, és ennek megfelelően háromféle közönséghez kíván szólni. Az Intézet fontos politikai kérdésekben tett állásfoglalások, nyilvános rendezvények (konferenciák, felhívások, kiadványok stb.) révén közvetlenül a nagyközönséghez, a demokratikus politikai közösség egészéhez kíván fordulni, hogy felhívja a társadalom és a kormányzat figyelmét egyes fontos kérdésekre. Ez segítheti a jogtudatos közvélemény kialakulását, és jó esetben befolyásolhatja a közhatalmat gyakorlókat.

Másodszor, az Eötvös Károly Intézet konkrét közpolitikai javaslatokkal, koncepciókkal, háttértanulmányokkal közvetlenül a politikai döntéshozókhoz fordul, hogy a felmerülő szabályozási kérdésekben jogállami, liberális szellemű javaslatokat tegyen, és ilyen szellemű intézkedési tervek mellett hozzon érveket és szempontokat.

Harmadszor, az Intézet hosszabb távú kutatásokat, felméréseket végez a demokratikus köztársaság egyes intézményeinek (pl. bíróságok, önkormányzatok, rendőrségek) vagy közszolgáltatásainak (oktatás, egészségügy, kultúrafinanszírozás stb.) állapotáról, amely kutatások az egyes szakmai közvéleményeket célozzák, az ezekkel kapcsolatos politikai és szakmai viták látókörét igyekeznek tágítani, és a későbbi közhatalmi döntésekhez próbálnak megbízható információkat és szempontokat adni.

Célunk, hogy az Eötvös Károly Intézet olyan önálló hangként fogadtassa el magát a demokratikus magyar közvélemény előtt, amely a köztársaság ügye melletti elkötelezettsége és állásfoglalásainak megbízható színvonala révén a tájékozódási pontok egyikét jelenítheti meg a köztársaság állapotát illetően. Célunk továbbá, hogy a különböző világnézeti alapállású kormányok azért tekintsék lehetséges együttműködő partnerüknek az Eötvös Károly Intézetet, mert az Intézet állásfoglalásainak súlya van, s nem pedig azért, mert az elvárt válaszokat adja. Az Intézet akkor fogja tevékenységét sikeresnek tekinteni, ha elmondhatja, hogy fellépései révén a közhatalom és az állampolgárok között fennálló viszony minősége valamit javult.Támogassa az Eötvös Károly Intézetet!Az intézet munkatársai


Az intézet elnöke Majtényi László jogász. Főbb szakterületei: alkotmányjog, az információs jogok és az ombudsman intézmények. Több egyetemen tanít, ügyvéd. A Magyar Tudományos Akadémia doktora. 2008-ban és 2009-ben az Országos Rádió és Televízió Testület elnöke (ezidő alatt az  Eötvös Károly Intézetben szüneteltette a tevékenységét), 1995-2001 között a Magyar Köztársaság első adatvédelmi biztosa, ezt megelőzően az Alkotmánybíróság főtanácsosa (1990-1995), egyetemi docens, jogtanácsos (1975-1980). Számos, itthon és külföldön közreadott, könyv, könyvrészlet, publikáció szerzője. 


Miklósi Zoltán jelenleg politikai filozófiát tanít a Közép-Európai Egyetem Politikatudományi Tanszékén. Doktori tanulmányait Budapesten, az ELTE-n, illetve New Yorkban, a New School University filozófia tanszékén folytatta, 2005-ben szerzett doktori fokozatot az ELTE-n. 2000 és 2002 között a Freedom House szakértőjeként a 2001-es és 2002-es Magyarországról szóló országjelentések fő szerzője volt. Az Eötvös Károly Intézet kutatási igazgatója.


Navratil Szonja jogász, szociológus. Az ELTE Jog- és Társadalomelmélet Tanszékének adjunktusa. 2012-ben szerzett PhD fokozatot a jogászi hivatások történeti tárgyú szociológiai elemzésnek tárgyában. Kutatási területe a jogalkalmazás szociológiai vizsgálata. Az Eötvös Károly Intézet kutatója.

Pásztor Emese jogász, az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Kutatási területe a magánszféra védelme és a magánszférát érintő állami beavatkozások terjedelme, korábban rendészeti joggal foglalkozott. Az Eötvös Károly Intézet junior kutatója.

Somody Bernadette alkotmányjogász, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Alkotmányjogi Tanszékének oktatója. Kutatási területe az alapjogok védelme és az alapjogvédelmi intézményrendszer, doktori fokozatát az ombudsmani jogvédelem témájában szerezte. Korábban több periódusban ombudsman-intézményeknél is dolgozott. Az Eötvös Károly Intézet igazgatója.

Szöllősi Erzsébet genetikus. Korábban laboratóriumi kutatással, könyvkiadással foglalkozott, dolgozott az adatvédelmi ombudsman irodájában is. Az Eötvös Károly Intézet irodavezetője.


Zsugyó Virág jogász, a DE Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola hallgatója. Kutatási területe az alkotmánymódosítások bírói felülvizsgálata. Az Eötvös Károly Intézet junior kutatója.

Az intézet tanácsadója és állandó külső szakértője továbbá: Székely Iván társadalmi informatikus.Cégadatok


Az Eötvös Károly Intézet nonprofit kft. formájában működik, cégadatai a következők:

A cég neve: Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Kft.
Székhelye: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 11.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-919542
Adószám: 21544938-2-42

Képviseli: Majtényi László, elnök
Bankszámlája: CitiBank Nyrt. 10800014-00000006-10649394
Tulajdonosa: az Eötvös Károly Közpolitikai Alapítvány

Közhasznúsági beszámoló a 2008., a 2009., a 2010., a 2011., a 2012. és a 2013. évről.


Az intézet irodája


Az Eötvös Károly Intézet irodája Budapest VIII. kerületében, a Szentkirályi utca 11. szám alatt található.